Crossborder event

Op dinsdag 10 oktober organiseert Zeeland & West-Brabant Business voor de tweede keer het crossborder netwerkevent voor Zeeuwse, Vlaamse en West-Brabantse ondernemers. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met EURES Scheldemond en wordt ondersteund door gerichte aanvullende kennispartners. Het evenement wordt in Bio Base in Terneuzen gehouden met een avondvullend programma. 

Tijdens de avond worden diverse onderwerpen behandeld gericht op het zakendoen tussen Nederland en België in algemeen, maar ook tussen de grensgebieden Zeeland, West-Brabant, Antwerpen en Oost- en West Vlaanderen. Voor dit evenement worden zowel Belgische als Nederlandse ondernemers uitgenodigd. Schrijf u hier gratis is voor dit grensoverschrijdende event.

Tijdens de avond zal er kennis worden uitgewisseld en kan er inspiratie worden opgedaan over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij kunt u denken aan:

 • Vestigen in Nederland of België
 • Vestigen specifiek in Zeeland, Brabant of Vlaanderen
 • Juridische valkuilen (wat zijn de verschillen tussen beide landen)
 • Cultuurverschillen
 • Tips internationaal zakendoen
 • Subsidiemogelijkheden
 • (inter)nationale bedrijfsovernames
 • Werven en aannemen van personeel

Programma

Voorprogramma 
17.45 – 18.45 optioneel nuttigen van een gevarieerd buffet + crossborder kennismarkt

Programma
18.45 – 19.15 opening Crossborder event
19.15 – 20.30 Crossborder kennismarkt afgewisseld met diverse kennissessies
20.30 – 21.00 Pauze plus crossborder kennismarkt
21.00 – 21.30 Ronde 2 kennissessies
21.30 – 22.30 Mogelijkheid om te netwerken
22.30               Sluiting

 

Eures Scheldemond zet zich in voor het bevorderen van de arbeidsmobiliteit in de grensstreek Vlaanderen-Nederland door de organisatie van gerichte activiteiten gefocust op werkzoekenden en werkgevers. In het partnerschap werken UWV Werkbedrijf & VDAB, vakbonden, werkgeversorganisaties en lokale overheden samen om de arbeidsmobiliteit in de grensregio te bevorderen.

 

 

 

 

Kennispartners

   
   
   
   
   
   

‘Als een Vlaming een afspraak maakt in de voormiddag, komt de Nederlander te laat’. Een mooi voorbeeld één van onze partners over verschillen tussen Vlamingen en Nederlanders:

Samenwerking EURES Scheldemond
Dit crossborder event wordt georganiseerd samen met Eures. Eures Scheldemond zet zich in voor het bevorderen van de arbeidsmobiliteit in de grensstreek Vlaanderen-Nederland door de organisatie van gerichte activiteiten gefocust op werkzoekenden en werkgevers. In het partnerschap werken UWV Werkbedrijf, VDAB, vakbonden, werkgeversorganisaties en lokale overheden samen om de arbeidsmobiliteit in de grensregio te bevorderen. Binnen dit grensoverschrijdende partnership EURES Scheldemond zijn de volgende partners actief:

 

 

 

 

UWV
www.werk.nl

 

VDAB
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
www.vdab.be

 

EGTS Linieland van Waas & Hulst
Europese Groepering Territoriale Samenwerking Linieland van Waas & Hulst
www.egtslinieland.eu

 

MKB
Midden- en Kleinbedrijf Zeeland
www.mkb.nl

 

VOKA
Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen – VOKA
www.voka.be/oost-vlaanderen

 

BZW
Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging
www.bzw.nl

 

IVR
IVR Schelde-Kempen
werkenoverdegrens.eu

 

Provincie West-Vlaanderen
www.west-vlaanderen.be

 

Provincie Oost-Vlaanderen
www.oost-vlaanderen.be

 

Provincie Zeeland
www.zeeland.nl

 

Provincie Antwerpen
www.provincieantwerpen.be

 

Provincie Noord-Brabant
www.brabant.nl

 

Europese Unie
De portaalsite van de Europese Unie is te vinden op:
www.europa.eu

 

 

Crossborder kennismarkt

Onderstaande partijen zijn aanwezig voor het beantwoorden van allerlei individuele vragen:

 

 

Eures Scheldemond
Eures Scheldemond zet zich in voor het bevorderen van de arbeidsmobiliteit in de grensstreek Vlaanderen-Nederland door de organisatie van gerichte activiteiten gefocust op werkzoekenden en werkgevers. In het partnerschap werken UWV Werkbedrijf, VDAB, vakbonden, werkgeversorganisaties en lokale overheden samen om de arbeidsmobiliteit in de grensregio te bevorderen.

Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijkste thema’s op ondernemersgebied. Onze wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers.

Rabobank
U wilt internationaal ondernemen. De Rabobank helpt u op weg. Maak gebruik van ons wereldwijde netwerk als u gaat ondernemen in het buitenland.

Waar ter wereld u wilt ondernemen, wij bieden u ondersteuning. Of u nu gaat importeren of exporteren of van plan bent een vestiging te openen in het buitenland. In meer dan 120 landen kunt u gebruikmaken van onze kennis, oplossingen en connecties.

Internationaal zakendoen bij de Rabobank:

 • Meer dan 600 kantoren buiten Nederland.
 • International desks in zeventien landen speciaal voor Nederlandse klanten.
 • Ondersteuning voor ondernemingen in alle sectoren en bedrijfsgroottes.
 • Eén aanspreekpunt binnen uw eigen lokale Rabobank.

Internationale betalingen
Of u importeert of exporteert, er is altijd een passende betalingsoplossing. Een oplossing die u meer zekerheid biedt over betaling, kwaliteit en levertijd, bijvoorbeeld. Of een oplossing die u in staat stelt om valutarisico’s beter af te dekken. Binnen Europa, maar ook daarbuiten.

Internationale wetgeving
U wilt internationaal zakendoen. Daarbij krijgt u automatisch te maken met internationale wet- en regelgeving. Of u nu importeert, exporteert of een bedrijf start in het buitenland. Vindt u het lastig om uw weg te vinden in het woud van wetten en regels? Wij ondersteunen u graag met onze kennis en ons netwerk, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen.

Frame 21
Bedrijfshuisvesting en adviezen internationaal zakendoen op het gebied van financiële, fiscale, juridische, sales, marketing en HR aspecten.

 

Tekstbuffet / Schrijf.be
Wie een product of dienst wil verkopen, moet doelgroepgerichte taal gebruiken. Gesproken, bij persoonlijke klantencontacten. Geschreven, als online of geprinte tekst. Zakendoen met een ander land betekent dat er vertalingen worden geregeld, en mensen die de taal spreken. Helaas gebeurt dat weinig voor Vlaanderen. Er wordt Nederlands gesproken, maar het is een ander land, met een eigen taalgebruik, en een cultuur die enorm van Nederland verschilt. Er zijn andere woorden, andere uitdrukkingen, andere tijdsbegrippen voor dagindeling en levertijden. Misverstanden liggen op de loer. En Google.be ziet uw bedrijf niet. De directheid van de Nederlander wordt trouwens ook niet altijd gewaardeerd.

Onzichtbare hindernissen dus. Voor een optimaal zakelijk contact met de zeven miljoen Vlamingen kunt u als Nederlandse ondernemer maar beter kiezen voor het vervlaamsen van geschreven bedrijfscommunicatie.

Schrijf.be is hét toonaangevende tekstbureau van Vlaanderen en biedt Nederlandse bedrijven hun bijzondere expertise aan: het geschikt maken van ‘Hollandse’ tekst voor Vlaamse prospects of potentiële nieuwe medewerkers. Online, SEO, offline. Maar aanvullend ook scherp advies over de beste internetmarketing in Vlaanderen, passende social media posts en campagnes. Denkt u dat het wel meevalt? Check dan nu alvast uw Vlaams op Vlaams.nu! Een initiatief van Schrijf.be.

Take5
We leven nu in een tijdperk waarin grenzen geen belemmering meer zijn om de markt-en concurrentiepositie te verbeteren. Dat kan zijn uit oogpunt van kosten besparing of goedkoper inkopen c.q. produceren maar ook vanwege steeds complexere wet- en regelgeving in West Europa. Ander doel kan zijn het zoeken naar nieuwe afzetmogelijkheden in buitenlandse opkomende markten of markten waar je nog niet actief bent. Voorbereiding is cruciaal voor de stap over de grens dus onderzoek de mogelijkheden en kansen eerst en dat kan kosteloos op basis van coaching vouchers van de RVO. Take 5 is gecertificeerd om dergelijke vouchers uit te voeren dus pak die kans aan om eerst goed na te gaan of je klaar bent voor die stap over de grens.

TAKE 5 is voor organisaties dé ideale partner bij deze internationale zoektocht. Samen met onze collega’s in het buitenland zoekt TAKE 5 de meest geschikte handelspartner, in welke taal dan ook, en helpen wij de organisatie bij het heel concreet inrichten van deze nieuwe business. Dit doen we met een team van specialisten die zelf een rijke ervaring hebben opgedaan bij het internationaal ondernemen, ook met vallen en opstaan… Die kennis en kunde stellen we graag ter beschikking aan het bedrijfsleven.

Nederlandse Kamer van Koophandel voor België & Luxemburg
De Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK) zet zich als ledenvereniging al meer dan 115 jaar in ter bevordering van het grensoverschrijdend zakendoen in de Benelux. Hiervoor biedt de NKVK u een brede waaier aan diensten en producten op het vlak van marktonderzoek, handelsbevordering, opleiding, netwerking en ondersteuning bij alle uitdagingen waarmee u geconfronteerd wordt bij zakendoen over de grens in België of Nederland.

Flanders Investment & Trade
Flanders Investment & Trade is het Vlaams (overheids) agentschap voor internationaal ondernemen. Nederlandse ondernemingen kunnen bij ons terecht voor informatie en advies over vestigen in Vlaanderen. Vlaamse ondernemingen kunnen bij ons terecht met vragen over de Nederlandse markt. Met onze diensten proberen we het internationaal ondernemen van en met Vlaanderen te bevorderen. Onze diensten zijn overigens kosteloos en we hebben een vestiging in Den Haag.

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad
Het ZVA, elke week op woensdag huis-aan-huis in heel Zeeuws-Vlaanderen in de brievenbus bij zo’n 52.500 gezinnen. Nieuws uit uw eigen regio met o.a. gemeentelijke info van Terneuzen, Sluis en Hulst. 

Zuidwest Business
Zuidwest Business is het overkoepelende bedrijf waaronder de merken Zeeland Business en West-Brabant Business vallen. Onder deze merknamen worden in Zeeland en West-Brabant diverse zakelijke magazines uitgebracht en netwerk- en ondernemersevents georganiseerd. Wilt u met uw bedrijf bekendheid opbouwen in Zeeland of Brabant, dan kunnen wij u hiermee ondersteunen.

Overzicht seminars & workshops

1. Eures Scheldemond – Personeel werven in Europa
Met de huidige globalisering wordt ook het werven en aannemen van personeel uit andere landen steeds gebruikelijker. In Europa kennen we vrij verkeer van werknemers, wat betekent dat kandidaten vanuit de Europees Economische Ruimte (EER) zonder tewerkstellingsvergunning bij uw bedrijf mogen werken. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) hebben een Europese dienstverlening (EURES) die u kan ondersteunen in het aanwerven van kandidaten uit andere lidstaten van de EER. In deze workshop zal een EURES-adviseur u wegwijs maken in de wereld van de Europese bemiddeling.

 

2. Eures Scheldemond – Personeel werven in de grensstreek Vlaanderen-Zuidwest Nederland
Met de huidige globalisering wordt ook het werven en aannemen van personeel uit andere landen steeds gebruikelijker. Iedere dag pendelen duizenden werknemers – ook “grenswerkers” genoemd – tussen Vlaanderen en Nederland. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)  hebben een Europese dienstverlening (EURES) die u kan ondersteunen in het aanwerven van kandidaten in onze grensregio. In deze workshop zal een EURES-adviseur u wegwijs maken in de wereld van grensarbeid tussen Nederland en België. Er wordt onder meer stilgestaan bij de verschillen en overeenkomsten tussen vraag en aanbod en waar u rekening mee moet houden bij het aannemen van een grensarbeider.

3. Kamer van Koophandel – Rondetafelgesprekken met Marc Groothuijse
Marc Groothuijse vertelt vanuit zijn ‘huisartsenfunctie’ u de (eerste) stappen naar België (waar zou je op moeten letten, tips & tricks), maar ook het belang van een goed relatienetwerk, zowel in Nederland, België maar ook andere landen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden proberen wij het de ondernemer  zo makkelijk en concreter te maken op zijn klantreis. Op donderdag 14 december 2017 organiseert de KvK i.s.m. de Gemeente Breda en branchevereniging VHG het event Road2Belgium in het BondPark te Breda. Welke onderdelen u dan kunt verwachten zal Marc u toelichten.  De KvK zal daarnaast ook beschikbaar zijn om andere (buitenland) vragen te beantwoorden.

4. Rabobank

Meer informatie volgt.

5. Invest in Zeeland – Hoe begin je een vestiging in Zeeland / Nederland?
Door Erwin van der Meer en Mathieu Pasquier.
Het vergt een goede voorbereiding en de nodige moed om de stap te zetten een bedrijfsvestiging in een ander land te openen. Ook al is dat land slechts enkele kilometers van uw huidige vestiging vandaan. Tijdens onze presentatie geven we u alle informatie waarmee we het u gemakkelijker willen te maken uzelf te oriënteren. Wie de presentatie bijwoont krijgt bovendien na afloop een informatiepakket toegestuurd met daarin de belangrijkste informatie nog een keer in één handig overzicht zodat u het rustig nog eens na kunt lezen. Tijdens de sessie gaan we in op de diverse zaken die komen kijken bij het zakendoen en openen van een vestiging in Zeeland/Nederland, do’s en don’ts en onze dienstverlening.

Na deze sessie bent u:

 • In staat in te schatten of Zeeland een geschikte plaats is voor een vestiging van uw bedrijf.
 • Op de hoogste van de belangrijkste voordelen en de verschillen tussen België en Nederland.
 • Bekend met de redenen van andere Belgen om een bedrijfsvestiging te openen in Zeeland en de ondersteuning die zij hierbij hebben gehad van Invest in Zeeland. Met deze informatie is een succesvolle onderneming in Zeeland ook voor u binnen handbereik.

6. Alexander Vissers – Tips & Tricks voor grensoverschrijdend ondernemen
De beste tips & tricks voor grensoverschrijdend ondernemen kom je te weten van de ondernemers die dit allemaal al een keer hebben meegemaakt. Waarom zou jij je als ondernemer aan de dezelfde steen stoten als vele voorgangers al hebben gedaan ? Alexander heeft jarenlang voor bedrijven (nieuwe) buitenlandse markten ontwikkeld en begeleidt nu ondernemers met het realiseren van internationale groei. Alexander is Nederlander, maar heeft gedurende zijn werkzame leven in verschillende Europese landen gewoond en woont nu al meer dan 15 jaar in België. Tijdens deze sessie zal aan de hand van praktijk voorbeelden een aantal tips & tricks worden doorgenomen voor het grensoverschrijdend ondernemen en meer in bijzonder wat de tips & tricks zijn tussen Nederland en Vlaanderen. Dit zal aan de hand worden gedaan van een aantal praktijk voorbeelden waarvan de daarbij betrokken ondernemers ook aanwezig zijn op deze sessie.
www.alexandervissers.com 

 

7. Schrijf.be / Tekstbuffet – Beter zakendoen in Vlaanderen
Tijdens het crossborder event op 10 oktober geven Wim Van Rompuy en Joke Naughton van Schrijf.be het publiek wat tekstuele voorlichting  over Vlaanderen. Ze gaan u meer vertellen over Google, ‘instinkers’ bij Vlamingen die kunnen leiden tot verlies van business en natuurlijk: tips over de beste aanpak!

8. Take5 – Grensoverschrijdende bedrijfsovernames
Meer informatie over dit seminar volgt spoedig.

9. Take5 – Zakendoen in verre landen, buurlanden en EU-lidstaten
Meer informatie over dit seminar volgt spoedig. 

10. Flanders Investment & Trade – Sterke punten van Vlaanderen
Tijdens deze sessie zal FIT meer vertellen over de sterke punten van Vlaanderen, speciaal voor diegenen die erover denken de Vlaamse markt te betreden. Naast sterke sectoren bestaan er ook enkele gunstige incentives voor MKB’ers. Daarnaast zijn er enkele actualiteiten in regelgeving die gunstig voor ondernemers uitpakken en die we graag met u delen. De sessie wordt gegeven door  Dirk Verlee. 

 

11. NKVK – Uw strategisch plan: verover het buurland
Tom Vansteenkiste is als Vlaming sinds 9 jaar actief bij Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK). Hij heeft zo ruime ervaring opgebouwd in het helpen van Nederlandse of Belgische bedrijven op de buurmarkt. Sinds 3 jaar is hij Algemeen Directeur van de NKVK. Onder zijn leiding focust de NKVK zich op het bieden en verder ontwikkelen van hands on tools en diensten waarmee u concreet de buurrmarkt kan succesvol kan betreden.

In zijn uiteenzetting gaat hij in op volgende thema ‘Uw strategisch plan: verover het buurland’. Hierin overloopt hij met u de belangrijkste strategische keuzes, bedrijfskundige aandachtspunten en concrete stappen die u moet in acht nemen om succesvol over de grens actief te worden. Ook duidt hij u hiervoor op concrete tools en oplossingen waarop u via verschillende kanalen en partijen, gratis of betalend, beroep kan doen. Hij gaat onder andere in op marktonderzoek, business development, keuze van uw verkoopkanaal en bedrijfskundige implicaties die deze laatste keuze met zich mee brengt.

12. Seminar gericht op fiscaal advies, wetten en regels en beschikbare subsidiemogelijkheden. 

Meer informatie volgt spoedig.

 

Aanmelden
Locatie
Bio Base Terneuzen
Zeelandlaan
4538 CA
Terneuzen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *