61% zelfstandigen heeft geen AOV

Iedere ondernemer, zeker als er personeel is, moet zich verzekeren. Verzekeringsadviseur Diana Uitterhoeve-Arentse van Meeùs is daar resoluut in: Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsongevallen met letselschade tot gevolg. Als een jonge medewerker niet meer kan werken vanwege een arbeidsongeval lopen de kosten enorm op. 2,5 miljoen euro klinkt absurd, maar het is een reeël bedrag.

Goed werkgeverschap
Een ondernemer moet zich niet bezighouden met administratieve zaken. Daarom heb je bijvoorbeeld een accountant en een verzekeringsexpert. Diana: “Een werkgever is in beginsel aansprakelijk voor zijn werknemers tijdens het werk. Vooral die letselschade kan erg oplopen. De hoogte van de schade wordt mede bepaald door de inspanningen van een baas voor een veilige werksituatie: Trainingen, voorkomen, verwijtbaarheid en een goede aansprakelijkheidsverzekering, met de dekking ‘Goed werkgeverschap’.” Als hij alles gedaan heeft om een ongeval te voorkomen kan hem minder worden verweten.

Risico analyse
Diana: “Een goede verzekeringsadviseur wil zelf inventariseren aan welke risico’s iemand blootstaat. Het is namelijk van groot belang dat er een goed bedrijfsprofiel in de polis staat: Hoe is het ziekteverzuim? Wat is de staat van de panden? Zijn er nog nevenactiviteiten? Het heeft gevolgen voor een verzekering als iemand naast het verkopen van levensmiddelen ook machines repareert, of als een tassenverkoper ineens ook in kleding doet. Dat lijkt het zelfde, maar is het niet. In een polis moet helder vermeld zijn wat een bedrijf doet.”

Duur?
“Als een werknemer ziek wordt moet een baas het salaris 2 jaar doorbetalen! En misschien een vervanger aannemen. Dat kost een vermogen. Het is in dat geval ook erg zinvol om te kijken naar een verzuimverzekering in combinatie met arbodienstverlening want als je het niet volgens het boekje afhandelt komt er zó een jaar bij! Wij hebben daar een concept voor ontwikkeld.”

Arbeidsongeschiktheid
61% van de zelfstandig ondernemers hebben het risico van arbeidsongeschiktheid niet afgedekt. Ofwel, bijna tweederde van de zelfstandigen heeft geen inkomen als zij door arbeidsongeschiktheid niet meer kunnen werken. Het lijkt soms of de branche steeds nieuwe verzekeringen bedenkt, maar dat is niet zo. De meeste vloeien voort uit juridische uitspraken. Bijvoorbeeld de veiligheid van uw werknemers, niet alleen in het verkeer tijdens het werk (wegamverzekering), maar ook in het woon-werkverkeer

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *