Een innovatief idee? Go for it!

Loopt u al een poosje rond met het idee om een nieuwe onderneming op te starten op basis van een nieuwe technische vinding of een nieuwe toepassing van een bestaande technologie, maar weet u niet hoe dit moet vermarkten? Klop dan aan bij InnoGo! Daar zitten vakkundige mensen die je adviseren, begeleiden en ondersteunen bij de opzet van je bedrijf en de ontwikkeling van je product.

InnoGo! is een initiatief van N.V. Economische Impuls Zeeland en de Hogeschool Zeeland en is erop gericht om meer starters in Zeeland te stimuleren een winstgevende onderneming op te zetten. Door de samenwerking met verschillende partners uit uiteenlopende sectoren is InnoGo! in staat om optimale ondersteuning te bieden op het gebied van netwerkbegeleiding, coaching, huisvesting, financiering en de bescherming van intellectuele eigendommen.

iBasalt Solutions
Een paar jaar geleden kwamen Anne-Marius Heijnsdijk en Larissa Temmink, respectievelijk engineer en geologe van beroep en momenteel eigenaren van iBasalt Solutions, via hun contacten in Rusland aan informatie over basalt en basaltvezels. Door de bijzondere producteigenschappen en toepassingsmogelijkheden waren zij direct overtuigd van de ongekende marktkansen in Europa. Vanuit hun vakgebied zagen zij voor producten de gemaakt zijn op basis van basaltfibers talloze toepassingsmogelijkheden in de bouw, industrie en infrastructurele en civiele constructies. Basalt als grondstof is duurzaam, volop verkrijgbaar in de wereld, zuiver ecologisch, 100% recyclebaar, UV-bestendig, roestvrij, licht van gewicht en minstens zo sterk als staal. Daarbij is basalt een goedkoop alternatief voor de carbon- en zirkoniumglasvezel. Gezien het geweldige marktpotentieel is in augustus 2012 het bedrijf iBasalt Solutions opgericht en heeft het bedrijf exclusieve contracten getekend voor de distributie van basaltvezel gerelateerde producten vanuit Rusland.

Levertijden
Na het onderzoeken van de inkoopmogelijkheden bij diverse Russische leveranciers bleek al snel dat de standaardproducten, die veelal in wapening worden toegepast vrij snel leverbaar waren. Niet-gestandaardiseerde producten hadden een dusdanig lange levertermijn dat de gedachte over het opstarten van een eigen productiecapaciteit in Nederland al snel naar boven kwam. Maar hiervoor heb je meer nodig dan een goed idee en moet je met een goed plan komen om voor financiering in aanmerking te komen. Dankzij InnoGo! hebben zij een eerste stap in de goede richting kunnen zetten.

De presentatie over “hun vinding” oogstte positieve reacties van de projectmanager en de toetsingscommissie van InnoGo! Door de toewijzing van een coach die zich, samen met Heijnsdijk en Temmink, gaat buigen over een businessplan kan de markt in kaart worden gebracht en zal er een financieringsbehoefte worden bepaald. “We zijn erg blij met deze bedrijfskundige ondersteuning, die er uiteindelijk toe zal moeten leiden dat we met behulp van financiering uit het investeringscluster Zeeland, daadwerkelijk een productiecapaciteit in Zeeland kunnen gaan opzetten. Dankzij InnoGo! zijn er nieuwe deuren geopend voor verdere groei op het gebied van kennis- en productiemogelijkheden van basaltvezeltechnologie in Zeeland.”

InnoGO
Het initiatief voor InnoGo! is vier jaar geleden genomen. “Inmiddels hebben we meer dan 200 aanmeldingen binnengekregen, waarvan er zo’n 100 voldeden aan de gestelde voorwaarden en criteria die InnoGo! heeft opgesteld”, aldus projectmanager Michel Carol. “Het gaat om een innovatief idee dat op een slimme manier in de markt gezet moet worden”. Sinds de oprichting hebben 29 bedrijven een daadwerkelijke GO! gekregen, waarmee ze gebruik kunnen maken van de diensten van InnoGo! En de overige bedrijven die eveneens tot het investeringscluster Zeeland behoren. Het initiatief is succesvol, want de gezamenlijke starters hebben inmiddels een omzet van € 10,5 miljoen euro. Ze zorgen voor zo’n 150 directe en indirecte arbeidsplaatsen en hebben een financieringsbehoefte die rond de 30 miljoen euro ligt. In tijden van economische recessie en negatieve berichtgeving op de Zeeuwse markt over bedrijfssluitingen en personeelsinkrimping zijn dit berichten die ons allemaal gunstig stemmen. Des te meer redenen dus voor InnoGo! om voor drie jaar bij te tekenen en nieuwe starters op het gebied van innovatie technieken en biobased economy van harte welkom te heten!

 

Het Investeringscluster Zeeland is een samenwerkingsverband tussen de Stichting ZIGZAG, InnoGo!, DOK41, het Zeeuws Participatiefonds en het Zeeuws InvesteringsFonds.

ZIGZAG | www.zigzagfonds.nl | info@zigzagfonds.nl
De stichting Zeeuwse Innovatie Groep/Zeeuwse Aanjaag Groep beschikt over een subsidiefonds, waarmee innovatie bij ondernemers en het stimuleren van economische ontwikkelingen in Zeeland kunnen worden gefinancierd. De maximale subsidie bedraagt € 25.000,-. ZIGZAG is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

InnoGo! | www.innogo.nu | info@innogo.nu
InnoGo! is hét project dat innovatieve techno en biobased starters in Zeeland begeleidt en ondersteunt bij de opzet van een bedrijf en/of de ontwikkeling van een product of dienst. De maximale waarde van de ondersteuning is € 50.000,-.

DOK41 | www.dok41.nl | info@dok41.nl
DOK41 faciliteert, adviseert en ondersteunt startende ondernemers uit de kennisintensieve en technologische sector in Zeeland. De belangrijkste middelen hierbij zijn het aanbieden van netwerk, coaching, faciliteiten, financiering, publiciteit en huisvesting.

ZPF | www.zeeuwsparticipatiefonds.nl | zpf@minginterim.nl
Het Zeeuws Participatiefonds verstrekt hoog risicodragend kapitaal in de vorm van een achtergestelde lening, als aandelenkapitaal of als een combinatie van beiden tot € 150.000,- aan startende en doorstartende ondernemers in Zeeland.

ZIF | www.zeeuwsinvesteringsfonds.nl | johan@zeeuwsinvesteringsfonds.nl
Het Zeeuws InvesteringsFonds investeert in jonge ondernemingen die een nieuw product, proces of dienst hebben ontwikkeld dat onlangs op de markt is geïntroduceerd of dat binnen maximaal 2 jaar gaan doen. De maximale investering bedraagt € 1.000.000,-.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.