Verzorgenden aan de slag via ‘Welslagen’

Afgelopen september is het traject ‘Welslagen’ in Zeeland van start gegaan. In de maanden daarvoor is hard gewerkt aan het inrichten en invullen van de randvoorwaarden om een succesvol instroomproject neer te kunnen zetten. De groep deelnemers heeft het eerste deel van het traject afgesloten, zodat zij hun arbeidsovereenkomst verkrijgen bij de participerende werkgevers.

Na 20 weken stage bij zorgorganisaties kunnen bijna 20 mensen aan de slag als leerling Verzorgende. Tijdens de stage, dat onderdeel is van het project ‘Welslagen Zeeland’, hebben zij kunnen proeven aan het vak om vervolgens een weloverwogen keuze in de loopbaan te maken. Verzorgenden Individuele Gezondheidszorg (IG) zijn hard nodig in de zorgsector. Alle deelnemers kregen donderdag 2 februari 2012 een formeel certificaat en een BBL contract bij één van de zorginstellingen aangeboden.

De projectpartners (Calibris, ViaZorg, werkgevers, ROC Zeeland, UWV Werkbedrijf en gemeenten) werken in het eerdergenoemde project intensief samen om deelnemers via een instroomtraject te laten starten met een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) opleiding in de zorgsector. Gedurende het eerste deel van het traject maken deelnemers kennis met het werk in de sector, werken zij aan de ontwikkeling van relevante startcompetenties en wennen zij aan de combinatie opleiding en werk. Het doel van het traject is deelnemers te kwalificeren op MBO niveau 3.

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door Calibris en het Ministerie van VWS.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.