Aandacht voor vrouwen en ouderen op de arbeidsmarkt

Slechts twee procent van de vacatures werd in 2011 ingevuld door een 55-plusser. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van UWV naar de Nederlandse vacaturemarkt. Ook vrouwen hebben het moeilijk, althans aan de top. De Europese Commissie flirt daarom met het idee van vrouwenquota om het glazen plafond te doorbreken.

Het onderzoek ‘Vacatures in Nederland 2011’ laat zien dat het afgelopen jaar sprake was van een verder afnemende vraag naar personeel. De aantallen vervulde, openstaande en ontstane vacatures vertoonden een daling ten opzichte van de twee voorgaande jaren. Bij het werven van nieuwe medewerkers kregen jongeren veruit de voorkeur. 37% van de circa 650.000 vacatures werd door jongeren tot 25 jaar ingevuld. Ouderen van 55 jaar en ouderen werden op slechts twee procent van deze functies aangenomen. Bedrijven die moeite hebben om personeel te vinden, namen vorig jaar wel vaker ouderen aan. Dit was vooral het geval in de sectoren  verheid, zorg en welzijn.

Fiscale bonussen
Om ervoor te zorgen dat het voor werkgevers aantrekkelijk blijft om werknemers van 62 jaar en ouder in dienst te houden, hanteert de fiscus diverse bonussen en kortingen. Verder wordt met ingang van het nieuwe jaar de mobiliteitsbonus geïntroduceerd. Iedere werkgever die een werknemer, ouder dan 55 jaar, in dienst neemt, ontvangt drie jaar lang een mobiliteitsbonus van € 3.500 per jaar. Neemt een werkgever een uitkeringsgerechtigde in dienst die ouder is dan 50 jaar, dan komt de werkgever drie jaar lang in aanmerking voor een mobiliteitsbonus van € 7.000. De gedachte is dat zo de mogelijkheden voor ouderen om van baan te wisselen of weer aan het werk te gaan, worden vergroot.

Vrouwen op topposities
De Europese Commissie maakt zich druk om het aantal vrouwen op topposities en overweegt om het ‘glazen plafond’ te doorbreken met quota. Slechts 1 op de 7 bestuursleden van Europese topbedrijven is vrouw (13,7%). Een jaar geleden was dit nog 11,8%. Als de feminisering van de top op dit tempo doorgaat, duurt het nog 40 jaar voor er sprake is van een evenredige samenstelling. Met quota zouden deze ondernemingen verplicht kunnen worden een bepaald percentage vrouwen in topfuncties te benoemen. Volgens Europees Commissaris Vivian Reding (Grondrechten) zijn dergelijke quota effectief. Zij verwijst naar Frankrijk waar het percentage vrouwen aan   de top in een jaar steeg van 12 naar 22 procent. Bovendien haalt zij rapporten aan waaruit blijkt dat een  evenwichtige verdeling leidt tot betere resultaten. Momenteel werkt de Europese Commissie aan een openbare raadpleging. De commissie wil van betrokkenen horen hoe de ongelijke verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van bedrijven kan worden recht getrokken.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *