Aanjager voor bijzondere initiatieven

De stichting Zeeuwse Innovatie Groep/Zeeuwse Aanjaag Groep, kortweg ZIGZAG, is in 2009 opgericht om innovatieve initiatieven en ideeën een financiële impuls te geven. Ideeën en projecten die zonder subsidie niet goed van de grond komen omdat de financiële en commerciële haalbaarheid onvoldoende zijn bewezen, maar die wel een positieve bijdrage kunnen leveren aan de sociaaleconomische ontwikkelingen in de provincie Zeeland. En daarom dat extra steuntje in de rug hard kunnen gebruiken.

Inmiddels hebben vele organisaties de weg naar ZIGZAG gevonden. Sinds de oprichting in 2009 zijn er zo’n 100 aanvragen binnengekomen, waarvan er circa 40 projecten zijn gehonoreerd met een subsidie, renteloze lening of sponsorbedrag, variërend tussen de 2.500 en 25.000 euro. De stichting is een onafhankelijke particuliere organisatie zonder winstoogmerk, die één coördinator en drie bestuursleden telt.

De aanvragen en initiatieven die binnenkomen zijn zeer uiteenlopend van aard en kunnen betrekking hebben op diverse sectoren en branches in Zeeland. “Zo hebben we in de aanloop naar Sail de Ruyter 2013 een aanvraag gehonoreerd, omdat dit grote evenement zowel op toeristisch als economisch vlak van grote betekenis is voor de gehele provincie en de kosten hiervoor niet alleen door de organiserende partij gedragen kunnen worden. De subsidietoekenning maakt een groot evenement zoals dit mogelijk en creëert een win-win situatie voor alle partijen”, aldus Elly Hilgers, projectcoördinator van ZIGZAG. Maar ook aanvragen van individuele ondernemers maken een kans. “Een leuk voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de kiwibes door een fruitteler uit Kapelle. Een nieuw product, dat vraagt om nieuwe kweekmethodes, nieuwe toepassingen en passende marketingconcepten. En dat kost geld. Dankzij de subsidietoekenning van ZIGZAG heeft zo’n uniek en bijzonder initiatief een kans van slagen en worden er nieuwe mogelijkheden gecreëerd, zowel voor de ondernemer, alsook voor de gehele Zeeuwse economie.

Naast financiële hulp biedt ZIGZAG de mogelijkheid om externe adviseurs op het gebied van organisatie-, marketing- of subsidievraagstukken in te schakelen en wordt er nauw samengewerkt met partijen zoals Impuls, DOK41, InnoGO, ZPF en ook Syntens.

ITIS BV uit Heinkenszand is een prachtig voorbeeld van een bedrijf dat dankzij de steun van ZIGZAG een bloeiende business heeft opgebouwd. Dit jonge bedrijf, gespecialiseerd in lektesten, afsluitertesten, niet-destructief onderzoek, inspecties en certificering voor uiteenlopende klanten in de (petro) chemie, olie & gaswinning, energiecentrales en andere industrieën met een hoog risico, heeft een spectaculaire start gemaakt. Toen oprichter Colin Zegers in 2009 met zijn ideeën voor een eigen onderneming naar de banken ging, werd hij niet direct met open armen ontvangen. Vragen als: “Wat zijn je omzetprognoses, waar zitten je klanten en hoe ziet je jaarplanning er uit?”, konden niet concreet worden beantwoord. Want hoe moet je omzetkansen inschatten voor een nieuw bedrijf, waarin je wel overtuigd bent van je goede plannen, maar waarvan je nog niet kunt inschatten hoe de klant daarop gaat reageren? Kortom, vol goede ideeën, maar zonder centen stond Zegers na een paar rondjes langs de banken weer buiten. Wat nu? was zijn eerste gedachte. Een aantal scenario’s passeerden de revue, waarvan er uiteindelijk twee overbleven: Een geschikte zakenpartner of een externe financier vinden. En dat laatste vond hij bij ZIGZAG. Daar werden zijn plannen wél goed ontvangen. Door zijn enthousiaste verhaal en overtuigingskracht vond hij “een partner” die in zijn concept geloofde, hem een kans wilde geven en toegevoegde waarde zag voor de Zeeuwse economie.

Zo gezegd zo gedaan, in 2010 werd op het bedrijventerrein in Heinkenszand een bestaande loods omgetoverd tot een praktisch bedrijfspand met een vloeroppervlakte van 600 m². Heel ambitieus voor een starter! Maar inmiddels is het pand al uitgebreid, zijn er 6 vaste mensen in dienst en bevinden de klanten zich over de hele wereld. De klant is koning bij ITIS. “Wij luisteren heel goed naar onze klanten en vertalen hun wensen naar passende oplossingen. Of dat nu gaat om het werken op locatie of vanuit Heinkenszand. Door kwaliteit te leveren, openheid te betrachten en te werken met vakmensen zijn wij in staat om ons te onderscheiden van vergelijkbare bedrijven en een succesvolle onderneming op te bouwen”, aldus Colin Zegers.

 

Het Investeringscluster Zeeland is een samenwerkingsverband tussen de Stichting ZIGZAG, InnoGo!, DOK41, het Zeeuws Participatiefonds en het Zeeuws InvesteringsFonds.

ZIGZAG | www.zigzagfonds.nl | info@zigzagfonds.nl
De stichting Zeeuwse Innovatie Groep/Zeeuwse Aanjaag Groep beschikt over een subsidiefonds, waarmee innovatie bij ondernemers en het stimuleren van economische ontwikkelingen in Zeeland kunnen worden gefinancierd. De maximale subsidie bedraagt € 25.000,-. ZIGZAG is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

InnoGo! | www.innogo.nu | info@innogo.nu
InnoGo! is hét project dat innovatieve techno en biobased starters in Zeeland begeleidt en ondersteunt bij de opzet van een bedrijf en/of de ontwikkeling van een product of dienst. De maximale waarde van de ondersteuning is € 50.000,-.

DOK41 | www.dok41.nl | info@dok41.nl
DOK41 faciliteert, adviseert en ondersteunt startende ondernemers uit de kennisintensieve en technologische sector in Zeeland. De belangrijkste middelen hierbij zijn het aanbieden van netwerk, coaching, faciliteiten, financiering, publiciteit en huisvesting.

ZPF | www.zeeuwsparticipatiefonds.nl | zpf@minginterim.nl
Het Zeeuws Participatiefonds verstrekt hoog risicodragend kapitaal in de vorm van een achtergestelde lening, als aandelenkapitaal of als een combinatie van beiden tot € 150.000,- aan startende en doorstartende ondernemers in Zeeland.

ZIF | www.zeeuwsinvesteringsfonds.nl | johan@zeeuwsinvesteringsfonds.nl
Het Zeeuws InvesteringsFonds investeert in jonge ondernemingen die een nieuw product, proces of dienst hebben ontwikkeld dat onlangs op de markt is geïntroduceerd of dat binnen maximaal 2 jaar gaan doen. De maximale investering bedraagt € 1.000.000,-.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.