Aantal WW-uitkeringen daalt licht, vooral instroom WW neemt af

In de eerste maanden van de coronacrisis nam het aantal WW-uitkeringen in de provincie Zeeland relatief sterk toe. Eind juni 2020 daalde het aantal WW-uitkeringen echter licht, vergeleken met de vorige maand. De provincie Zeeland telde eind juni 2020 5.190 WW-uitkeringen, in mei 2020 waren dat er 5.220. Per saldo is er in juni dus sprake van een lichte daling van 0,6%. Ook landelijk daalde het aantal lopende WW-uitkeringen licht, van 301.000 in mei 2020 naar 300.600 in juni 2020 (-0,2%). In Zeeland wordt de afname van WW-uitkeringen met name veroorzaakt door een dalende instroom in de WW. Tegelijkertijd nam ook de uitstroom uit de WW toe. 

Na enkele maanden van groei neemt aantal WW-uitkeringen in Zeeland licht af
Eind juni 2020 telde de provincie Zeeland 5.190 WW-uitkeringen. Dat is 2,6% van de beroepsbevolking. Landelijk bedroeg het WW-percentage 3,2%. Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland nam in juni af met 30 uitkeringen (0,6%) ten opzichte van een maand eerder. In mei steeg het aantal WW-uitkeringen nog met bijna 2% (ten opzichte van april) en in april met 20% (ten opzichte van maart). Op landelijk niveau nam het aantal WW-uitkeringen in juni 2020 met 0,2% af in vergelijking met mei 2020.
In vergelijking met een jaar geleden lag het aantal WW-uitkeringen in Zeeland in juni 2020 nog altijd hoger. In juni 2019 werden 3.950 uitkeringen verstrekt, 31% minder dan in juni 2020. In Nederland was de toename in diezelfde periode met 24% kleiner.

Instroom in WW neemt af, uitstroom neemt toe
De ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen is afhankelijk van zowel de instroom in de WW (het aantal nieuwe uitkeringen) als de uitstroom uit de WW (beëindigde uitkeringen). In juni 2020 werden in Zeeland 560 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en werden 590 WW-uitkeringen beëindigd. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen, oftewel de instroom in WW, nam in juni 2020 met 12% af ten opzichte van mei 2020. Daar tegenover staat een toename van de uitstroom: in juni werden 7% meer WW-uitkeringen beëindigd in vergelijking met een maand eerder. Overigens daalde ook in mei (ten opzichte van april) de instroom in WW-uitkeringen en nam ook de uitstroom in die maand toe. Omdat de instroom in mei echter nog altijd groter was dan de uitstroom, nam per saldo het aantal WW-uitkeringen in mei nog toe.

Uitstroom uit WW niet altijd naar werk of werkgerelateerd
Voor uitstroom uit de WW zijn diverse redenen mogelijk. Zo stroomde in Zeeland in juni 2020 48% van de beëindigde WW-uitkeringen uit naar werk of werkgerelateerd. 27% van de uitstroom was als gevolg van het bereiken van de maximale WW-duur en de resterende 25% als gevolg van overige redenen. Het feit dat de uitstroom uit de WW in Zeeland in juni 2020 is toegenomen (ten opzichte van mei), wil daarom niet zeggen dat personen van wie de WWuitkering is beëindigd, allemaal zijn uitgestroomd naar werk.
Gedurende de afgelopen maanden werd duidelijk dat vooral jongeren hard getroffen zijn door de coronacrisis. Door weinig arbeidsjaren hebben jongeren meestal recht op een WW-uitkering van slechts enkele maanden. In juni 2020 werd 26% van de WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 beëindigd als gevolg van het bereiken van de maximale WWduur. Ter vergelijking: gemiddeld genomen over de periode maart tot en met juni 2020 was dat percentage onder jongeren tot 27 jaar 37%, in dezelfde vier maanden in 2019 was dat 49%. 43% van de beëindigde WW-uitkeringen
onder jongeren tot 27 jaar stroomde in juni 2020 uit naar werk of werkgerelateerd en 31% als gevolg van overige redenen.

Aantal WW-uitkeringen daalt onder andere in overige industrie en landbouw
In een groot deel van de sectoren daalde het aantal WW-uitkeringen in Zeeland in juni 2020, vergeleken met de vorige maand. De daling was procentueel het sterkst in de sectoren overige industrie (-11%) en landbouw (-9%). Ook in de horeca daalde het aantal WW-uitkeringen licht en in de cultuursector bleef het aantal WW-uitkeringen nagenoeg stabiel.
De afname en stabilisering van het aantal WW-uitkeringen in een aantal sectoren valt samen met een verdere versoepeling van de maatregelen die de verspreiding van het covid-19-virus moesten beperken. Zo mocht de horeca onder voorwaarden op 1 juni haar deuren weer openen. Ook bioscopen, theater- en concertzalen en musea mochten vanaf die datum weer een beperkt aantal bezoekers ontvangen. In een aantal sectoren is er na de versoepeling dan ook weer sprake van een (lichte) stijging van het aantal vacatures, soms versterkt door een toenemende vraag als gevolg van seizoensarbeid (bijvoorbeeld in de landbouw). Niet in alle sectoren daalde of stabiliseerde het aantal WWuitkeringen in juni 2020. Zo was er onder meer binnen de uitzendbedrijven (+3%) nog altijd sprake van een toename.

UWV
Piet Heinstraat 77
4460 AA Goes

Bron: persbericht per mail.
17/7/2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Niets gevonden

Er zijn geen resultaten gevonden

Evenement-tag: Award

Niets gevonden

Er zijn geen resultaten gevonden

","subscription_failed":"Kijk dan de onderstaande velden in om ervoor te zorgen u de juiste informatie.","et_ab_log_nonce":"e319d2654b","fill_message":"Alsjeblieft, vul op de volgende gebieden:","contact_error_message":"Gelieve de volgende fouten te verbeteren:","invalid":"Ongeldig e-mail","captcha":"Captcha","prev":"Vorig","previous":"Vorige","next":"Volgende","wrong_captcha":"U heeft het verkeerde nummer in de captcha ingevoerd.","wrong_checkbox":"Checkbox","ignore_waypoints":"no","is_divi_theme_used":"","widget_search_selector":".widget_search","ab_tests":[],"is_ab_testing_active":"","page_id":"31309","unique_test_id":"","ab_bounce_rate":"5","is_cache_plugin_active":"yes","is_shortcode_tracking":"","tinymce_uri":""}; var et_pb_box_shadow_elements = []; var et_pb_motion_elements = {"desktop":[],"tablet":[],"phone":[]}; var et_pb_sticky_elements = []; /* ]]> */