Ab Smit als gastspreker tijdens tweede inspiratiesessie in Goes

foto Ab SmitDe eerste inspiratiesessie van 7 oktober met gastspreker Anneke Heijning- van den Breemer, directeur van de Douane Regio Roosendaal, was een groot succes. Deze inspiratiesessie was de eerste uit de serie van vier. Op 3 december organiseert Janse & Janse B.V. de tweede inspiratiesessie voor leidinggevenden in Goes.

Als gast is de heer Ab Smit, algemeen directeur / provinciesecretaris van de Provincie Zeeland, uitgenodigd. De algemeen directeur is hoofd van de ambtelijke organisatie, die primair werkt voor het college van Gedeputeerde Staten. De algemeen directeur ondersteunt het college van Gedeputeerde staten en de Commissaris van de Koning (CdK) bij de uitoefening van hun taken. Hij ondertekent mede alle belangrijke stukken van het college samen met de CdK.

De heer Smit zal tijdens deze inspiratiesessie zijn ervaringen delen over zijn eigen stijl van leidinggeven en zijn visie op leiderschap in het algemeen.

Leiderschap is niet eenvoudig. Er worden hoge eisen gesteld aan organisaties en leidinggevenden. Er bestaat eigenlijk niet één ideale manier van leiding geven. Hoe effectief een leider is hangt er vooral van af of hij kan inspelen op de eisen die een veranderende situatie stelt. In de praktijk is gebleken dat leiders die zich durven te spiegelen en de confrontatie aan durven gaan met hun eigen functioneren aantoonbaar groeien in hun rol. Ze geven zichzelf een enorme impuls en daarmee hun medewerkers en de organisatie.

Inspiratiesessies
De inspiratiesessies zijn bedoeld voor leidinggevenden die durven te spiegelen met collega’s. Daarnaast biedt de bijeenkomst volop gelegenheid tot netwerken.

Er staan vier inspiratiesessies gepland en een afsluitende Masterclass. Deze interactieve bijeenkomsten zijn bewust kleinschalig van aard en toegankelijk voor maximaal 15 personen. De inspiratiesessies hebben voornamelijk tot doel om te spiegelen met collega-leidinggevenden en om beweging in eigen functioneren tot stand te brengen.

Daarnaast biedt het volop gelegenheid tot netwerken. Deelnemers gaan met inzichten naar huis die ze uitdagen dit direct in de praktijk te brengen.

Informatie
Meer informatie over de data, sprekers en voorwaarden is te vinden op https://www.janse-janse.nl/onze-dienstverlening/inspiratiesessies/.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.