Academy: BOIP

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Het BOIP heeft een gratis online tool ontwikkeld i.s.m. het Octrooicentrum Nederland (onderdeel van RVO.nl). De rechten op IE, waaronder auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht, zorgen ervoor dat je onder meer logo’s, foto’s, software, het dessin van stoffen, merknamen en technische uitvindingen niet zomaar zonder toestemming mag gebruiken. Van auteur tot ingenieur, van marketeer tot ontwerper, iedereen heeft met IE te maken. Alleen zijn niet alle ondernemers zich hiervan bewust.

BOIP is de officiële instantie van de overheden in de Benelux voor de registratie van merken en modellen (vormgeving). Daarnaast kun je bij het BOIP het bestaan van een idee op een bepaalde datum vastleggen in een i-DEPOT.

Het BOIP stelt ThatsIP graag gratis beschikbaar aan ondernemers omdat zij van mening is dat kennis van IE ondernemers helpt om hun onderneming succesvoller te maken. Dit bereik je door bewust om te gaan met je IE-rechten en deze rechten in te zetten als onderdeel van je bedrijfsstrategie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *