Achter ieder cv zit een mens met een verhaal

HZ-Lesmodule over inclusiviteit

“Steeds meer mensen op de arbeidsmarkt ervaren een afstand, omdat ze niet kunnen voldoen aan de eisen die werkgevers stellen. Tegelijkertijd hebben organisaties moeite om vacatures in te vullen door een krappe arbeidsmarkt. Eén van de oplossingen is een inclusieve organisatie, waarbij werkgevers óók oog hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om daaraan bij te dragen werkt UWV samen met HZ University of Applied Sciences en Orionis Walcheren. Met de lesmodule Kwaliteit van Arbeid voor vierdejaars Human Resource Management-studenten zetten we in de op de HR-managers van de toekomst.”

Simone Sorgedrager is adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie bij UWV. Samen met Aukje Hettinga vertelt zij over deze bijzondere lesmodule. Aukje is docent bij de Human Resource Management (HRM) opleiding aan de HZ. Ook aangeschoven is Jason van Ruiten. Jason is vorig jaar afgestudeerd en inmiddels werkzaam als junior HR-adviseur bij Omoda in Zierikzee.

Kennismaken met de doelgroep
Aukje vertelt dat de HZ haar studenten een breed perspectief op de samenleving wil meegeven. “Als HRM opleiding zien wij het dan ook als onze opdracht dat wij zorgen voor gezonde mensen in gezonde organisaties waarin iedereen meedoet. Het is dus belangrijk dat studenten beseffen dat zoveel mogelijk mensen een bijdrage kunnen leveren in een organisatie”, verduidelijkt zij. “Daarnaast besteden we aandacht aan het belang van werk, voor de gezondheid van mensen, de diversiteit in organisaties, maar ook voor de BV Nederland. Immers, als meer mensen werken, doen we minder beroep op de sociale zekerheid. Hiermee sluiten we bovendien aan bij de Sustainable Development Goals waaraan de HZ zich heeft gecommitteerd. Ook met het oog op deze doelen willen we onze studenten de mogelijkheid bieden om zich het thema inclusiviteit eigen te maken.”

Werkgeversdienstverlening
Het belang van de studenten om met een brede doelgroep in contact te komen, sluit aan bij de taak van UWV om werkgevers te wijzen op de mogelijkheden die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden. “De missie van UWV is om zo veel mogelijk mensen te laten deelnemen aan werk. Dit omdat werken bijdraagt aan het welzijn van mensen. Daarnaast is het voor de samenleving goed als zo veel mogelijk mensen hun bijdrage leveren middels werk” ”, aldus Simone. “Momenteel steken we veel tijd in het bijpraten van HR-managers over onze werkgeversdienstverlening, onder andere voor wat betreft deze doelgroep. Met onze bijdrage aan de module Kwaliteit van Arbeid proberen we jonge mensen aan het begin van hun carrière hierin mee te nemen. De kennis en ervaring die de studenten in deze lesmodule opdoen kunnen zij later in hun werk in de praktijk brengen. ” Doordat zij nu al kennismaken met onze dienstverlening en doelgroep is het later makkelijker om een samenwerking aan te gaan.

Actief met de doelgroep aan de slag
Jason heeft de module Kwaliteit van Arbeid vorig jaar gevolgd. De lesmodule bestaat zowel uit theoretische lessen als praktische opdrachten. Zo krijgen de studenten een realistisch beeld van wat er speelt. “We zijn allemaal aan de slag gegaan met een kandidaat van UWV of Orionis. Zo heb ik, door middel van zes coaching gesprekken, een ontwikkeltraject doorlopen met twee kandidaten. Daarnaast hebben we een matchingsmarkt georganiseerd waarbij werkgevers konden kennismaken met onze kandidaten.  Veel kandidaten zijn qua zelfvertrouwen enorm gegroeid, dat is winst. Een aantal kandidaten heeft zelfs een baan gevonden.” Nu Jason aan het werk is, brengt hij veel van wat hij geleerd heeft in de praktijk. “Ik heb door deze lessen en de contacten met de kandidaten geleerd om breder te kijken naar werk en een cv. Achter ieder cv schuilt een mens met een verhaal. Het is belangrijk om daarvoor oog te hebben en te realiseren dat iedereen op zijn of haar manier iets kan bijdragen. Bij Omoda zijn we ons daar volop van bewust. We maken daadwerkelijk werk van inclusiviteit en ik zie nu al de positieve effecten daarvan binnen de verschillende teams.”

www.uwv.nl

Redactie: Caroline Houmes
Fotografie: Freddy Dirickx
Bron: Zeeland Business magazine 3- 2020

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *