Afwaarderingsverlies lening fiscaal niet altijd toegestaan

Lenny Blaakman - Baker Tilly BerkIndien een besloten vennootschap een lening heeft verstrekt kan het zo zijn dat dit bedrag niet kan worden terugbetaald. Een lening waarvan verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald wordt kan worden afgewaardeerd in de jaarrekening. Hierbij wordt echter vaak onvoldoende rekening gehouden met het feit dat deze afwaardering fiscaal niet altijd ten laste van de winst mag worden gebracht.

Er is reeds een aantal maal door de Hoge Raad beslist dat een afwaarderingsverlies van een vordering op een gelieerde partij fiscaal niet aftrekbaar is. Hierbij wordt onder omstandigheden gesproken van een onzakelijk lening. Hiervan is sprake indien de lening is aangegaan onder voorwaarden die een onafhankelijke derde niet zou aanvaarden.

In een recente casus heeft de Hoge Raad bepaald dat er niet alleen sprake kan zijn van een onzakelijke lening bij een gelieerde partij maar dat dit ook aan de orde kan zijn indien een lening is verstrekt aan een derde.

Criterium om te beoordelen of deze lening wel of niet zakelijk is, is de vraag of deze verstrekt is in het belang van de aandeelhouder of met het oog op zakelijke belangen. In het geval er sprake is van zakelijke belangen zal het afwaarderingsverlies wel ten laste van de fiscale winst mogen worden gebracht.

Advies: Zorg ervoor dat een lening op zakelijke voorwaarden wordt afgesloten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *