Baker Tilly Berk – Bedrijfsopvolging? Schakel een fiscalist in

Ondernemers die hun bedrijf gaan overdragen, willen dat fiscaal zo gunstig mogelijk doen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Bedrijfsopvolgingsregeling. Hoe dat zit en welke voorwaarden daarvoor gelden, leggen Reshma Autar en José Snelderwaard van Baker Tilly Berk uit.

“Voor we fiscaal advies geven over een bedrijfsoverdracht, is daar al een heel traject aan vooraf gegaan”, legt Reshma Autar, belastingadviseur uit. “Ondernemers hebben hun ziel en zaligheid in hun bedrijf gestopt, dus het is een emotioneel proces.” Haar collega José Snelderwaard, Estate Planner, vult aan: “Bovendien is iedere situatie uniek. Wordt het bedrijf overgedragen aan een familielid of verkocht aan een externe partij? Wil de huidige ondernemer nog zeggenschap behouden of niet? Allemaal zaken die uitgebreid besproken worden. We inventariseren alle wensen en bespreken wat er mogelijk is.”

Overdragen binnen familie

Vaak wordt al jaren van tevoren op de daadwerkelijke overdracht ‘voorgesorteerd’. Reshma: “We kijken bijvoorbeeld of de huidige bedrijfsstructuur voor de toekomst wel de meest gunstige vorm is.” José vervolgt: “Als de zaak wordt geschonken of vererfd, is het mogelijk onder specifieke voorwaarden gebruik te maken van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Deze regeling bestaat uit twee faciliteiten. Eén voor de inkomstenbelasting, waardoor bij overdracht geen acute heffing van inkomstenbelasting plaatsvindt over het ondernemingsvermogen. En één voor de schenk- en erfbelasting op basis waarvan het ondernemingsvermogen voorwaardelijk voor minimaal 83% is vrijgesteld van heffing. De achtergrond van de regeling is het waarborgen van de continuïteit van de onderneming ”

Fiscale gevolgen

Dat de financiële gevolgen van het wel of niet van toepassing zijn van de BOR groot zijn, maakt José inzichtelijk: “In het ongunstigste geval -als je zaken dus niet goed regelt- kan de inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting bij schenking of vererving van ondernemingsvermogen aan kinderen oplopen tot 40%. Voldoe je aan alle voorwaarden van de BOR, dan bedraagt de acute heffing maximaal 3,4%. Het is een zeer ingewikkelde regeling, waar je tijdig advies over moet inwinnen. Voorwaarde voor de inkomstenbelastingfaciliteit bij schenking is bijvoorbeeld dat kinderen al minimaal drie jaar in dienstbetrekking moeten zijn van de onderneming.” Voor de schenk- en erfbelastingfaciliteit moeten aan vereisten voorafgaand aan de overdracht worden voldaan (de bezitstermijn) en achteraf (de voortzettingstermijn). Zo mag bijvoorbeeld de onderneming niet binnen vijf jaar na de overdracht worden gestaakt, ook niet voor een gedeelte. Ook mogen bijvoorbeeld de aandelen in de onderneming in die periode niet worden vervreemd of het recht op toekomstige winsten worden beperkt.

Objectief advies

“Of optimaal van de faciliteiten gebruik kan worden gemaakt, hangt mede af van de bedrijfsstructuur, de inhoud van de huwelijksvoorwaarden en het testament,” zo merkt Reshma op. “We werken in dit soort trajecten daarom altijd nauw samen met bijvoorbeeld de notaris of bank. Het gaat om de wensen van de ondernemer. Aan ons de taak die wensen fiscaal zo gunstig mogelijk vorm te geven.”

Baker Tilly Berk  –  Accountants en Belastingadviseurs
Stationspark 8
4462 DZ Goes
www.bakertillyberk.nl/employment-advisory
goes@bakertillyberk.nl

Tekst: Marjolijn Bergmann
Fotografie: Jan de Carpentier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *