Basel III komt eraan

Terwijl dit voor vrijwel iedere onderneming consequenties zal hebben, zijn nog maar weinig ondernemers er zich van bewust dat Basel III voor de deur staat. Dat dit funest kan zijn voor het voortbestaan van de onderneming, is iets wat slechts weinig mensen zich realiseren. Tijd voor actie, menen Waldy van de Walle en Dankfried Verhage van Claassen, Moolenbeek & Partners (CM&P) in Goes.

Basel III omvat stevige kapitaal- en liquiditeitseisen die noodzakelijk zijn om de stabiliteit van de banken te vergroten. Het betreft internationale afspraken, onder andere op het gebied van financieringen en liquiditeitsposities. Het akkoord is opgesteld door de Bank for International Settlements (BIS), gevestigd in Basel en is in november 2012 bekrachtigd door de regeringsleiders tijdens de G-20 top in Seoul. Kern van de afspraken is dat banken meer eigen vermogen moeten aanhouden tegenover hun uitstaande kredieten aan klanten. Daarnaast moeten de banken hun liquiditeitspositie aanzienlijk versterken. De verwachting is dan ook reëel dat dit zal leiden tot aanpassing van verstrekkingsnormen, de prijs van financieringen, maar ook voor de de beschikbaarheid van financiering voor ondernemers.

Risico’s in kaart
“Eigenlijk is het heel simpel”, legt Waldy van de Walle uit. “Doordat banken vanwege Basel III meer liquiditeiten moeten aanhouden, zijn er minder liquide middelen beschikbaar. Het geld dat nog wel beschikbaar is voor financiering zullen banken zo goed mogelijk weg willen zetten. Reden voor banken om nadrukkelijk te wijzen op de noodzaak van een gezonde financiële structuur en een heldere consistente strategie gericht op rentabiliteit en continuïteit. Van belang zijn niet alleen de financiële risico’s maar ook het sturen van risico’s door een bedrijf kunnen de voorwaarden voor het verkrijgen van financiering verbeteren. Het is voor ondernemers juist zaak om risico’s die te maken hebben met het management, de kernprocessen en markt & branche in kaart te brengen.

Op tijd beginnen
Van de Walle en Verhage benadrukken dat banken enkele jaren de tijd hebben om naar Basel III toe te werken. “Ondernemers die een gezonde financiële structuur en een heldere strategie hebben hoeven de invoering van Basel III niet te vrezen. Wij adviseren daarom om tijdig te beginnen en nu al de eigen organisatie alvast eens goed tegen het licht te houden. Dat kun je zelf doen maar beter is het nog om hiervoor een onafhankelijke derde in te schakelen, iemand die kritische vragen durft te stellen, begrijpt hoe ondernemers zich voelen maar daarbij niet nalaat ingrijpend op te treden. Alleen dan heeft de invoering van Basel III geen invloed op de financierbaarheid.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *