Beter concurreren door industriële symbiose

sdr-goedhuis002Voor de één is het afval, voor de ander een waardevolle grondstof. Breng die twee bij elkaar en iedereen is blij: als ‘afval’ wordt hergebruikt, bespaar je kosten en wordt de wereld een beetje schoner. Dat is simpel gezegd het idee achter Smart Delta Resources. “En er valt nog veel te halen.”

Smart Delta Resources (SDR) is een samenwerking van elf energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de chemie-, food-, staal- en energiesector in West-Brabant, Zeeland en Noord-Vlaanderen. Daniël Goedhuis is programmamanager bij SDR. “Al die bedrijven produceren bijproducten: waterstof, warmte, zout water, zetmeel, waar ze zelf niets mee doen. Door bijproducten uit te wisselen, kun je beter concurreren op de wereldmarkt en draag je bij aan de circulaire economie.”

SDR is opgericht op initiatief van de elf bedrijven en wordt ondersteund door Economische Impuls Zeeland, Zeeland Seaports en de Provincie Zeeland, met de bedoeling projecten te ontwikkelen voor het uitwisselen van energie- en materiaalstromen: zogeheten Industriële Symbiose. Hiermee wordt de regionale bedrijvigheid versterkt, terwijl tegelijk een bijdrage wordt geleverd aan de milieudoelstellingen. In 2015 is een lijst van dertig projecten opgesteld, waarvan er nu tien worden uitgevoerd. “Een daarvan is het waterstofsymbiose-project van Dow en Yara. Dow produceert waterstof als bijproduct, wat Yara kan gebruiken als grondstof voor de productie van kunstmest. Dat bespaart aardgas.”

Het waterstofproject legt meteen een van de barrières bloot waar SDR-projecten soms tegenaan lopen. Goedhuis: “Tussen Yara en Dow ligt een gasleiding, die niet meer in gebruik is. Toch mag die niet zonder meer worden gebruikt voor het transport van waterstof. Hiervoor zoeken we samen met het ministerie van Economische Zaken een oplossing. Zo zijn er meer cases die vastlopen op ondersteunende faciliteiten. Wie betaalt de buisleidingen? Dat is niet de core business van de deelnemende bedrijven en de terugverdientijd is lang. Die investeringshobbel moeten we wegnemen.”

De belangstelling voor SDR groeit inmiddels gestaag. “De projecten hebben een enorme uitrol-potentie, met een CO2-impact die vele windparken op zee te boven gaat. CO2 is op zich het probleem niet, maar het moet niet in de lucht zitten. Het is een goede grondstof, je moet alleen de routes kortsluiten. Bijvoorbeeld in een synthesegasproject, zoals tussen ArcelorMittal Staal in Gent en Dow. Door de koolmonoxide van de staalfabriek te mengen met waterstof van DOW, ontstaat synthesegas, wat een basisproduct is voor de chemische industrie en waarmee je nafta, olie en kolen bespaart.”

Een van de grootste uitdagingen voor SDR is om het hele proces te versnellen: “Met name op het gebied van financiering en regelgeving. Dan is er nog zoveel te halen. Neem het energieverbruik in de industrie. Als je dat door slim samenwerken kunt terugbrengen, heb je een belangrijk voordeel ten opzichte van je concurrenten. Bovendien helpt dit soort projecten de concurrentiepositie van de Zeeuwse havens versterken, doordat ze potentiële klanten iets kunnen bieden waar zij direct belang bij hebben.”

Tekst: Liesbet Mallekoote
Fotografie: Marijana Pajovic

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.