Online bestelschaamte? Daar hebben Zeeuwen het minste last van

Tegelijkertijd vinden we wel dat buurtgenoten te veel pakketjes bestellen. Sinterklaas, Kerstmis: dat betekent topdrukte voor de bezorgingsbranche. Iedere decembermaand bestellen we weer meer. Zo’n 39,8% van de Nederlanders bestelt 2 tot 5 pakketjes per maand, blijkt uit onderzoek van OTTO. Maar hoe zit het met onze bezorgschaamte? Wij zochten het voor je uit.

 

 

Bestel maar, bestel maar
Allerlei maatregelen worden genomen om klimaatverandering tegen te gaan, maar reflecteert dat ook op ons online koopgedrag? Het lijkt erop dat Nederlanders ook rekening houden met het klimaat als het op online bestellingen aankomt. De meeste respondenten (54,6%) bestellen namelijk 1 of minder pakketjes per maand. Gevolgd met 39,8% die 2 tot 5 pakketjes per maand bestelt.

Over het algemeen bestellen vrouwen meer pakketjes dan mannen. De grootste groep onder vrouwen (43,1%) bestelt 2 tot 5 pakketjes per maand. En de grootste groep onder mannen (57,2%) bestelt 1 of minder pakketjes per maand.

Ook 65+’ers plaatsen weinig bestellingen. 77,4% van de senioren bestelt 1 of minder pakketjes per maand. Daarentegen bestelt 52,5% van de 26- tot 35-jarigen zo’n 2 tot 5 pakketjes per maand.

Op provincie-niveau zijn ook interessante verschillen op te merken. Zo is 53% van de groep die 5 of meer pakketjes bestelt per maand woonachtig in Noord-Brabant. Van de groep die 1 of minder pakketjes per maand bestelt, woont 22,1% in Zuid-Holland.

De onderstaande grafiek laat zien hoeveel pakketjes er per provincie worden besteld.

 

 

Bezorgschaamte geen issue
Of we nu 1 of meer dan 10 pakketjes per maand bestellen, we kennen geen bezorgschaamte. 78% van de Nederlanders geeft aan geen last te hebben van dit fenomeen.

Wie wel eens last heeft van bezorgschaamte? Dat zijn meer vrouwen (58,2%) dan mannen. Ook millennials (26- tot 35-jarigen) hebben vaker last van bezorgschaamte dan andere leeftijdsgroepen. Tevens behoren Groningers (34,3%) ook tot deze groep. Daartegenover maken Zeeuwen zich nergens druk om. 87% geeft aan geen last te hebben van bezorgschaamte. In het kaartje zijn de provincies gerangschikt van 1 (minste last van bezorgschaamte) naar 12 (grootste percentage met schaamte).

 

 

Pakketje van de buren aannemen irritant?
Neem jij regelmatig pakketjes aan van de buren? Dat kan nog weleens knap irritant zijn. Zo vindt ook bijna de helft van de ondervraagden. In de duurzaamheidsenquête van OTTO werden respondenten namelijk gevraagd of zij vonden dat er in hun wijk te veel pakketjes worden bezorgd. Wat blijkt? 53% vindt het geen probleem om iets van de buren aan te nemen.

Hierin zijn kleine verschillen te zien onder mannen en vrouwen. Vrouwen (53,5%) vinden iets eerder dan mannen dat buurtbewoners te veel bestellen. Misschien omdat zij zelf ook regelmatig iets bestellen? Daarnaast ergeren 50+’ers zich vaker aan hun buren dan andere leeftijdsgroepen. Verder zijn Drentenaren het meest begaan en geeft 72,4% aan geen last te hebben van het bestelgedrag van buren. Daartegenover hebben Utrechters met 57,5% juist wel last van elkander.

 

Bron redactie: OTTO.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *