Bio Base: Cluster industriële biotechnologie

Parijs staat bekend om de Haute Couture, in Hollywood worden de bekendste films gemaakt en software wordt ontwikkeld in India. Als het aan Bio Base Europe ligt mag het gebied langs het Kanaal Gent-Terneuzen binnen afzienbare tijd niet meer in dit rijtje ontbreken. De specialisatie? Bedrijvigheid en innovatie in de industriële biotechnologie.

In korte tijd ontstond aan de rand van Terneuzen een opvallend ‘groen’ gebouw, dat de aandacht trekt van menig voorbijganger. Deze klimaatneutrale groene doos is de huisvestiging van Bio Base Europe Training Center, onderdeel van Bio Base Europe. Een project dat verdeeld is over twee vestigingen: Gent en Terneuzen. Terneuzen richt zich op training en opleiding en Gent is vooral een proeffabriek. Het project wordt deels gefinancierd door de Europese Unie. De EU-bijdrage is afkomstig uit een budget dat bedoeld is voor het stimuleren van interregionale projecten. In 2009 kreeg Bio Base de prijs voor beste Europese’ interreg’ project.

Het initiatief is een schoolvoorbeeld van de clustertheorie van Michael Porter. Hij beschrijft hoe een cluster een sleutelpositie in een economische bedrijfstak kan genereren doordat in de regio zaken als scholing, logistiek en wet- en regelgeving elkaar versterken. Bio Base Europe richt zich op twee hoofdactiviteiten. Dat is enerzijds het onder de aandacht brengen en stimuleren van processen in de industriële biotechnologie. Anderzijds vormt het nijpende tekort aan goed geschoold personeel in de (bio)proces- en voedingsindustrie een belangrijke drijfveer. Om bovenstaande doelstellingen te kunnen verwezenlijken heeft het Bio Base Europe Training Center een aantal kernactiviteiten. Als eerste is dat het opleiden van mensen die reeds in dienst zijn in de eerder genoemde sectoren. Daarbij worden ook  trainingen op simulatoren aangeboden. Maar het Training Center is ook actief in het enthousiasmeren van werkzoekenden voor het werken in de (bio) proces- en voedingsindustrie. “We zijn als het ware een one-stop-shop”, vertelt Mark van Waes, algemeen directeur. “We werken intensief samen met de bedrijven in het gebied. Het Training Center is van en voor die bedrijven.” Naast opleiding en training krijgt het groene gebouw naast de skihal in Terneuzen ook een publieke functie.

Bio Base Europe is gestart door Biopark Terneuzen en Gent Bio Energy Valley. Dat is een verzameling van een groep bio-georiënteerde bedrijven. Door het bij elkaar zetten van deze ondernemingen wordt een stevige cluster gevormd, dat is weer aantrekkelijk voor nieuwe ondernemers. Van Waes: “Het gebied langs het Kanaal Gent-Terneuzen is een sterke regio waar praktisch alle faciliteiten aanwezig zijn voor nieuwkomers. Uiteindelijk is dit een project van en vóór de bedrijven in de regio. Ze helpen elkaar verder”. Een groot project met kassen is daar een mooi voorbeeld van. Alle CO2 die Yara produceert ging voorheen de lucht in, nu wordt die CO2 gebruikt voor de teelt van groenten. De benedenruimte van het Training Center wordt ingericht als permanente expositie over de industriële biotechnologie. Dat centrum is straks toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Het is vooral de bedoeling dat scholen hier met groepen naar toe komen. “Zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs maken we graag enthousiast voor een technische baan”. Met name door het gebrek aan procesoperators wordt er veel gedaan om jongeren te bereiken. “Door hen al vroeg te interesseren voor techniek hopen we het tekort aan te vullen”. Van Waes vervolgt zijn verhaal. “Zeker in de regio Gent-Terneuzen is een ernstig tekort aan operators en monteurs. Dat heeft te maken met een algemeen imago: men associeert het werk van een operator monteur vaak met vuil handen, een beroep met weinig romantiek. Men zou het kunnen vergelijken met een piloot. Dat beroep heeft veel meer romantiek en geen vuile handen maar komt in wezen neer op hetzelfde.”

Peter van den Kieboom, Project Manager van het Bio Base Europe trainingscentrum: “Het kerngebied waar Bio Base Europe zich op richt is Vlaanderen en Nederland. Dat wil niet zeggen dat de rest van Europa geen doelgroep is. België en Nederland zijn landen die in de kopgroep meerijden als het om industriële biotechnologie gaat. Die voorsprong willen we natuurlijk uitbouwen. Van Waes: Op termijn kan wellicht zelfs wereldwijd de concurrentie worden aangegaan, iets dat het clustermodel ook voor mogelijk houdt”. “Om dat te bereiken moeten we onszelf als een breed gebied nog beter op de kaart zetten in de bio-based economy.” Ondanks alle goede ontwikkelingen zijn er ook kritische geluiden. De sector heeft de laatste jaren al voor een aantal verhitte maatschappelijke discussies gezorgd. We herinneren ons allemaal de ‘food-vs-fuel-kwestie’ waarbij vraagtekens worden gezet bij het gebruik van voedsel als grondstof voor het maken van brandstof. Van Waes: “Ook het wel of niet modificeren van gewassen is een regelmatig terugkerend thema. Er wordt veel onderzoek gedaan en de industrie ontwikkelt zich wereldwijd steeds verder door”. Van den Kieboom: “Als we ons serieus zorgen maken over het klimaat en de olieschaarste dan moeten we deze industrie verder ontwikkelen. Bio gebaseerde industrie en duurzaamheid gaan hand in hand. Het training centrum is een gecertificeerd passief gebouw met een warmtepomp, zonnecollectoren en een vuilwaterzuiveringsinstallatie”. In oktober/november hoopt Bio Base Terneuzen de eerste trainingen te gaan geven. Volgend jaar moet ook de expositieruimte helemaal ingericht zijn.

Bio Base Europe Training Center

Zeelandlaan 2, 4538 CA Terneuzen

Postbus 485, 4530 AL Terneuzen

T 31 115 724 994

E info@bbeu.org

W https://www.bbeu.org

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *