Bun Verzekeringen B.V.: neem de tijd voor verzekeringen

foto3Ondernemers hebben met andere risico’s te maken dan werknemers, zoals arbeidsongeschiktheid en beroepsaansprakelijkheid. Het is belangrijk deze zaken goed te regelen, met aandacht voor de kleine lettertjes.

Reggie Bun van Bun Verzekeringen B.V. in Sint Jansteen adviseert om bij de keuze van een verzekeringskantoor naar twee aspecten te kijken: onafhankelijkheid en specifieke ondernemerskennis. “Onafhankelijk betekent in mijn ogen geen contracten (waaronder leningen) met verzekeraars. Wat betreft de specifieke kennis, dat is een absolute vereiste, ook vanuit de wetgever.

In Zeeuws-Vlaanderen zijn er nog maar vijf kantoren die pensioenen kunnen verzorgen en ik verwacht per 1 januari 2016 opnieuw veranderingen. Dan immers zijn verzekeringskantoren verplicht  om gediplomeerd te zijn op het gebied van inkomen en schade. Mijn advies is om hier nu al rekening mee te houden bij de keuze van een verzekeringskantoor.”

Aandacht voor aansprakelijkheid
Het samenstellen van een bedrijfsverzekeringspakket start met een grondige inventarisatie van het soort bedrijf, de bedrijfsactiviteiten en de omvang van de bezittingen. Uiteindelijk vergt met name de aansprakelijkheidsverzekering veel deskundige aandacht. “Aansprakelijkheid is ingewikkeld omdat de hoogte van het schadebedrag niet vooraf is te voorzien. Dat is anders dan bijvoorbeeld de verzekering van een gebouw of een inventaris. Bij aansprakelijkheid is een zeer goede omschrijving van de bedrijfsactiviteiten cruciaal. Neem bijvoorbeeld een schilder die als bedrijfsactiviteit noteert dat hij schilderwerk verzorgt. Stel dat deze schilder een dak repareert en dat gaat mis, dan dekt de verzekering deze schade niet. Dakreparatie behoort immers niet officieel tot zijn activiteiten.”

Arbeidsongeschiktheid
Een andere verzekering die veel aandacht verdient, en absoluut wenselijk is voor ondernemers, is de arbeidsongeschiktheidsverzekering. “Arbeidsongeschiktheid en pensioen zijn zaken die ondernemers zelf moeten verzorgen. Bij arbeidsongeschiktheid is het belangrijk om uit te gaan van de vraag: wat heb ik minimaal nodig om nog fatsoenlijk te kunnen leven? Op basis daarvan dienen ondernemers keuzes te maken. Heel belangrijk is het onderscheid dat gemaakt wordt tussen (beroeps-) arbeidsongeschiktheid. In het geval van beroepsarbeidsongeschiktheid is de premie iets hoger maar krijg je een uitkering zodra je je eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. In het andere geval kan de verzekering concluderen dat je eigen beroep weliswaar niet meer gaat, maar iets anders mogelijk nog wel. Dat is echt iets om goed bij stil te staan. Voor de pensioenopbouw adviseren wij vrijwel altijd om dit te doen via lijfrente. Dit geld staat dan daadwerkelijk gereserveerd.”

Aandacht voor grote zaken
Veel mkb-ondernemers maken in de ogen van Bun verkeerde keuzes: wel tal van kleine verzekeringen waarvan het schadebedrag in voorkomende gevallen makkelijk zelf op te hoesten valt, en geen aandacht voor zaken die er werkelijk toedoen zoals arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vooral ZZP-ers doen zichzelf hierin tekort. “Regelen zij dit niet goed, dan zijn ze de armen van de toekomst.”

Tekst: Caroline Houmes
Fotografie: Henk van de Voorde

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.