BZW: ‘Kabinet kiest terecht voor sterk bedrijfsleven’

De zakelijke en serieuze toon van de Miljoenennota benadrukt de huidige onzekere en turbulente tijd. Toch beschouwt het Kabinet ondernemerschap als motor van de economie en presenteert het een reeks aan positieve maatregelen die goed uitpakken voor het bedrijfsleven. De BZW vindt dit verstandig, maar zegt dat de regio meer betrokken moet worden bij de uitvoering van het topsectorenbeleid.

 

Het Kabinet zet in op het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse economie en maakt daarbij duidelijk keuzes. Het Kabinet voert een stevig pakket maatregelen in dat innovatief ondernemerschap stimuleert, oplopend naar 2 miljard euro per jaar zoals vermeld in de recent gepresenteerde bedrijfslevenbrief van minster Verhagen over zijn topsectorenbeleid. De BZW is daar positief over maar wel met de voorwaarde dat de regio in de uitvoering van het topsectorenbeleid een belangrijke stem krijgt. BZW-directeur Henk Oderkerk : “Anders zal dat beleid mislukken. Die betrokkenheid is nog onvoldoende geregeld”.

 

Kouwatervrees

Met betrekking tot de infrastructuur geeft het Kabinet in zijn plannen te weinig aandacht aan het belang van publiek-private samenwerking (PPS). De BZW herhaalt zijn pleidooi om de verbreding van de A58 in PPS verband voor te bereiden en uit te werken. “Het Rijk moet zijn koudwatervrees laten varen.”

 

De BZW steunt de plannen van het Kabinet om in te zetten in op minder regeldruk. Enerzijds door het verminderen van regels (verlaging administratieve lasten en nalevingskosten, schrappen van vergunningen) en anderzijds door meer gemak te bieden (zoals snelle vergunningverlening, betere dienstverlening, experimenteerruimte, meer gebruikmaken van ICT en beter toezicht). Oderkerk: “Het Kabinet stelt zich kwetsbaar op door te gaan werken met afrekenbare doelstellingen, waaronder 25 procent administratieve lastenverlichting tot en met 2015. Dat getuigt van lef.”

  VNO-NCW (de koepelorganisatie van de BZW) heeft een samenvatting gemaakt met de belangrijkste maatregelen van de Miljoenennota. Download hier deze samenvatting.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Niets gevonden

Er zijn geen resultaten gevonden

Evenement-tag: Award

Niets gevonden

Er zijn geen resultaten gevonden

","subscription_failed":"Kijk dan de onderstaande velden in om ervoor te zorgen u de juiste informatie.","et_ab_log_nonce":"e319d2654b","fill_message":"Alsjeblieft, vul op de volgende gebieden:","contact_error_message":"Gelieve de volgende fouten te verbeteren:","invalid":"Ongeldig e-mail","captcha":"Captcha","prev":"Vorig","previous":"Vorige","next":"Volgende","wrong_captcha":"U heeft het verkeerde nummer in de captcha ingevoerd.","wrong_checkbox":"Checkbox","ignore_waypoints":"no","is_divi_theme_used":"","widget_search_selector":".widget_search","ab_tests":[],"is_ab_testing_active":"","page_id":"705","unique_test_id":"","ab_bounce_rate":"5","is_cache_plugin_active":"yes","is_shortcode_tracking":"","tinymce_uri":""}; var et_pb_box_shadow_elements = []; var et_pb_motion_elements = {"desktop":[],"tablet":[],"phone":[]}; var et_pb_sticky_elements = []; /* ]]> */