Centrale uitvoering Wabo gewenst

Er is een stap in de goede richting gezet voor de invoering van één loket voor de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Achter de schermen verloopt de besluitvorming nog te traag en niet integraal. Het bedrijfsleven is pas echt gebaat bij de nieuwe wet als uitvoering en bevoegd gezag worden gecentraliseerd.

Dat staat in een advies van de Kamer van Koophandel (KvK) en de BZW (Brabants- Zeeuwse Werkgeversvereniging) dat gisteren aan het einde van de dag is aangeboden aan gedeputeerden Bert Pauli (provincie Noord-Brabant) en Ben de Reu (provincie Zeeland). Het advies is gebaseerd op een quick-scan.

KvK en BZW pleiten al langer voor het verlichten van regeldruk. Het snel en soepel kunnen aanvragen van vergunningen wordt gezien als een must. De KvK en de BZW juichen de nieuwe wet Wabo dan ook toe. In deze wet zijn 24 verschillende bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen ondergebracht. Deze ingreep zou moeten leiden tot meer efficiency en minder regeldruk.

Maar hoe werkt de nieuwe omgevingswet in de praktijk? Zijn de beoogde doelen behaald of is er op zijn minst verbetering zichtbaar?  Om antwoord te krijgen op die vraag, heeft SPM Managementadvies Brabant in opdracht van de KvK en de BZW kort na de invoering van de Wabo (oktober 2011) een quick-scan gedaan. De resultaten hiervan zijn neergelegd in het rapport ‘De Wabo onder de loep’ (PDF 403kb).

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de Wabo absoluut vooruitgang heeft gebracht. Met betrekking tot enkelvoudige aanvragen functioneert de nieuwe wet prima. Kinderziektes – o.a. technische problemen bij het digitale loket – zijn grotendeels opgelost. Als het gaat om meer complexe problemen, zijn er nog wat slagen te maken. Uitvoering en gezag zijn nu nog te versnipperd over de diverse overheden. Ook is er soms sprake van gebrek aan deskundigheid. Dit leidt soms tot vertraging, onduidelijkheid en soms zelfs het intrekken van vergunningaanvragen. De KvK en BZW pleiten er daarom voor uitvoering en gezag te stroomlijnen en te komen tot één loket met inhoudelijke expertise en sturingskwaliteiten.

De gedeputeerden Pauli en De Reu hebben toegezegd deze boodschap onder de aandacht te brengen bij de wetgever. Ben de Reu: “Ik ben me daarbij bewust van de behoefte aan kwaliteit en snelheid bij bedrijven. Ook hoop ik dat nieuwe milieu-incidenten niet steeds tot weer nieuwe regels leiden.”

Bert Pauli meldde met gepaste trots dat de provincie Brabant en alle Brabantse gemeenten het gisteren eens zijn geworden over de vorming van drie gespecialiseerde uitvoeringsdiensten. “Deze Regionale UitvoeringsDiensten gaan diensten op maat leveren aan bedrijven in het kader van de Wabo.”

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *