Claassen, Moolenbeek & Partners: Loodst ondernemers door zwaar weer

Claassen, Moolenbeek & Partners (CM&P) staan al drie decennia lang bekend als onafhankelijk adviseur van ondernemers. Vanuit circa 40 kantoren zijn ruim 100 partners actief als constructieve en creatieve vertrouwenspersoon. Zij helpen ondernemers en hun ondernemingen vooruit. “Dit doen wij door de organisatie als geheel in ogenschouw te nemen. In onze adviezen integreren wij niet alleen de fi nanciële maar ook strategische en operationele kanten van de onderneming”, vertelt Dankfried Verhage, CM&P partner in Goes.

Een van de kernactiviteiten van CM&P is recovery. “Dit betekent dat wij als een soort loods aan boord stappen wanneer een bedrijf in zwaar weer zit. Onze kracht is dat wij uit ervaring weten hoe ondernemers zich in dergelijke situaties voelen. Wij weten hoe hiermee om te gaan, overigens zonder onze daadkracht te verliezen.”

Liquiditeitsproblemen vormen meestal het sluitstuk van jaren waarin de ondernemer is opgeslokt door de waan van de dag. “Dit is vaak ook het moment dat wij ingeschakeld worden. Altijd door de ondernemer zelf, in sommige gevallen in overleg met de financier. In zo’n crisissituatie moeten wij snel, vakkundig en doelgericht te werk gaan. Natuurlijk is recovery dan nog goed mogelijk, maar ik hamer er altijd op om eerder aan de bel te trekken, bijvoorbeeld als de druk op de kredietlimiet toeneemt. Vaak blijkt dat ondernemers te lang vasthouden aan vertrouwde principes, werken zonder strategisch plan en concrete doelstellingen.” Wanneer tijdig externe hulp wordt ingeschakeld, is in veruit de meeste gevallen een levensvatbare en structurele oplossing mogelijk.

Recoveryplan
Eenmaal in de problemen, is het noodzakelijk een recoveryplan op te stellen. Dit begint met een quick scan waarbij de strategische, financiële en operationele aspecten worden geanalyseerd. De uitkomsten hiervan leiden tot een plan van aanpak. “Dit plan wordt natuurlijk in nauw overleg met de ondernemer opgesteld. Het is in feite een vertaling van zijn plannen en bestaat uit een combinatie van verbetervoorstellen die concreet en in samenhang worden beschreven.”

Contact financiers
Verhage signaleert dat veel ondernemers die (tijdelijk) in de problemen verkeren, de communicatie met de financiers op een laag pitje zetten. In zijn ogen een onverstandige keuze. “Financiers zijn van cruciaal belang voor een onderneming en moeten optimaal geïnformeerd worden. Het plan van aanpak is een goede basis. Hiermee bewijzen ondernemers dat zij alert reageren op veranderende omstandigheden en bereid zijn deskundige hulp in te roepen. Hierdoor neemt het vertrouwen van de financier veelal toe.”

Volop kennis en ervaring
Dankfried Verhage heeft het afgelopen jaar diverse ondernemingen begeleid. Deze ondernemingen zijn in staat gebleken
de gewenste ombuigingen te realiseren. “Natuurlijk is het de ondernemer zelf die het doet. In veel gevallen ben ik wekelijks aanwezig. Op deze manier houd ik de ondernemer scherp en fungeer ik als professioneel klankbord.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *