Column: Duurzame winst!

Een kabelgoot van aardappelzetmeel, diervriendelijk geproduceerd vlees, een koerier die rijdt op aardgas. Steeds meer mensen vragen naar duurzame producten en diensten. Ziet u de kansen ook?

Consumenten en organisaties waarderen authenticiteit, oprechtheid en beleving. Om deze waarden te communiceren moet je wel in verbinding staan met je klant. Verbinden om wel-zijn te delen! En duurzaamheid komt zó dicht bij het welzijn van mensen dat je wel authentiek en oprecht móet zijn.

Het staat onomstotelijk vast dat het (blijven) streven naar een hoog niveau van welzijn van de mens gepaard dient te gaan met een hoog niveau van welzijn van onze omgeving. Met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen laat je zien dat je dit inzicht serieus neemt! Dat biedt kansen. Wat mij overigens opvalt is dat het in onze regio vooral bedrijven zijn die het voortouw nemen. Het ontbreekt naar mijn mening bij de Zeeuwse gemeenten aan stimuleren, faciliteren en het mobiliseren van denk- en daadkracht (zie Duurzaamheidskompas gemeenten op www.gdindex.nl).

Duurzaamheid gaat om geloofwaardigheid, solidariteit en het stellen van grenzen. De grenzen van wat de aarde kan verdragen en het voorkómen van onomkeerbare schade. Daaraan hangt een prijskaartje.

Ben je bereid de prijs voor een maatschappelijk verantwoorde aanbieding te betalen? Praten we alleen aan de cao-tafel over arbeidsklimaat of betrek je ook arbeidsomstandigheden en mensenrechten bij je keuzes? Hieraan meer aandacht besteden – ook bij eenvoudige beslissingen – draagt onmiddellijk bij aan duurzame winst!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *