Kennisdeling: Helaas, u heeft geen vakantiedagen meer!

Dit antwoord van de afdeling P & O zou u, als werknemer, in juli 2013 zomaar kunnen verrassen.

Op 1 januari 2012 is de nieuwe vakantiewetgeving ingevoerd. De belangrijkste wijzigingen zetten we hieronder voor u op een rij. Vanaf 1 januari 2012 verjaren de wettelijke vakantiedagen (20 dagen) zes maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd, de verjaringstermijn voor de bovenwettelijke vakantiedagen blijft 5 jaar. U moet uw wettelijke vakantiedagen uit 2012 dus voor juli 2013 opnemen! De wet geeft wel de mogelijkheid om in de arbeidsovereenkomst of CAO hierover afwijkende afspraken te maken. Een wijziging met betrekking tot de vakantiedagen, die u als werkgever echter veel geld kan gaan kosten, is dat zieke en gezonde werknemers evenveel (wettelijke) vakantiedagen opbouwen. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen heeft u de mogelijkheid om andere afspraken te maken.

Hierop zijn de volgende uitzonderingen:
-Voor een werknemer die zijn vakantie niet op kan nemen, vervallen ze niet. Dit kan het geval zijn wanneer de werknemer om medische redenen niet in staat is om eigen of ander werk te verrichten.
-Een andere uitzondering is wanneer de werknemer door toedoen van de werkgever niet in de mogelijkheid is geweest om (alle) vakantiedagen op te nemen.

Laat u daarom op het gebied van de vakantiedagenregistratie goed adviseren. Zo kunt u, als werknemer, ook na 1 juli 2013 nog gewoon op vakantie en hoeft u, als werkgever, na twee jaar ziekte van uw werknemer, geen 40 vakantiedagen uit te betalen.

William JobseJoosse Personeelsdiensten

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *