Column: Het pensioen van de Directeur-grootaandeelhouder

Nog niet zo heel lang geleden was de pensioentoezegging aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA) met name een instrument om belasting te besparen. Indien de verplichting in eigen beheer gehouden werd, werd veel vennootschapsbelasting bespaard (in het verleden tot 48%) terwijl er geen pensioenpremie verschuldigd was. Bij de uitkeringsfase werd toen niet of nauwelijks stilgestaan. Inmiddels gaan steeds meer DGA’s waarvoor in het verleden een zo hoog mogelijk pensioen in eigen beheer werd opgebouwd het pensioen. In een steeds groter wordend aantal gevallen blijkt ook dat er onvoldoende middelen in de vennootschap aanwezig zijn om dat pensioen levenslang uit te kunnen keren. Oorzaken hiervan liggen deels buiten de invloed van de DGA, zoals de tegenvallende beleggingsresultaten  van de laatste jaren, maar zijn deels ook het gevolg van het handelen van de DGA zelf. Met name dividenduitkeringen en opnames in rekening-courant zijn hierbij te noemen. Deze laatste twee oorzaken hebben tevens tot gevolg dat de belastingdienst steeds vaker de resterende verplichting in een keer wil belasten omdat, zoals gesteld wordt, het pensioen feitelijk al genoten is.

Voor de DGA’s die nu al gepensioneerd zijn is er weinig meer te repareren. Voor de DGA’s die nu nog in de opbouwfase van het pensioen zitten, dient serieuzer met het pensioen omgegaan te worden dan in het verleden gedaan is. Zo dient beter gekeken te worden naar de hoogte van de pensioenuitkering die straks in het individuele geval nodig is en dient niet uitgegaan te worden van een zo hoog mogelijk pensioen. Daarnaast dient mogelijk eerder gekozen te worden het pensioen (deels) bij een verzekeringsmaatschappij onder te brengen om zo het risico voor de vennootschap
te beperken. De wijzigingen in de huidige pensioentoezeggingen die volgend jaar als gevolg van het pensioenakkoord dienen plaats te vinden vormen wellicht een goede aanleiding om een en ander nog eens tegen het licht te houden. Uw (fiscaal) adviseur kan u hierbij behulpzaam zijn.

Marcel La Lau is werkzaam bij Pekaar & Partners

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *