Contacta.nl is relevant voor ondernemers

artikel-8-foto-1“Met 24.000 bezoekers en 15.000 vierkante meter vloeroppervlakte gevuld met bedrijven uit Zuidwest-Nederland én Vlaanderen is ‘de Contacta’ relevant geworden. Tekenend is de animo om mee te doen. Al voor de zomer was 80% van de beursvloer vol.”

Perry Kentin, directeur van LMG, is enthousiast over de beurs waaraan hij zich zeven jaar geleden verbond. “Vanaf dag één zit ik er vol overgave in. Dat is ook de enige manier om een beurs als de Contacta succesvol te maken. Het gaat om passie, niet om omzet. Sinds we in 2010 startten, is het ons gelukt de Contacta weer op de kaart te zetten. Dat doen we door meer te bieden dan beursstands alleen. We gaan voor inspiratie, kennisdeling en netwerken en zetten ons ook nadrukkelijk in om het Contacta-netwerk te vergroten, bijvoorbeeld richting de Drechtsteden, Rotterdam en in Vlaanderen. Dit jaar bijvoorbeeld staan er 20 Vlaamse bedrijven op de beurs.”

Contacta2

Goed zakendoen
Perry hecht er aan te benadrukken dat Contacta.nl er is voor ieder bedrijf, groot of klein, starter of een bestaande onderneming. “Ons bereik is groot, qua participanten en bezoekers. Ook dat pleit in ons voordeel. In 2,5 dag kun je op Contacta.nl tal van (potentiële) klanten ontmoeten. Dat is een stuk gemakkelijker dan er, tot in de verste uithoeken, naar toe rijden.” Piet Hoekman van Hoekman Kantoor & Project uit Yerseke beaamt dit. Hij is standhouder van het eerste uur en heeft geen editie overgeslagen. Zijn bedrijf, dat gespecialiseerd is in kantoor- en projectinrichting, is in heel Nederland actief en met name in Zeeland. “Ik beschouw de Contacta als een soort thuiswedstrijd. Het ontbreekt me soms aan tijd om alle klanten te bezoeken, maar op de beurs kom ik ze allemaal tegen. Met sommigen maak je een praatje, bij anderen is een blik van herkenning soms al voldoende. Het gaat allemaal heel gemoedelijk. Ik ben ervan overtuigd dat iedere beurs iets oplevert. Voor ons bedrijf zijn er in de afgelopen jaren al een aantal mooie opdrachten uit voort gekomen.”

Jubileumeditie
Contacta.nl beleeft dit jaar haar 30e editie. Een bijzondere mijlpaal die ook door Perry zo wordt gevoeld. “Dertig jaar geleden is dit initiatief ontstaan. Verschillende organisatoren hebben meegebouwd aan Contacta.nl. We voelen ons daar mee verbonden. Dwars door de crisis heen is het ons gelukt om een beurs te realiseren die daadwerkelijk iets bijdraagt aan de economie.” Perry wijst in dit verband op de keuze om ieder jaar een thema te kiezen. “Wie de thema’s achter elkaar zet, ziet hoe de economische situatie veranderd is. Gelukkig staan we op het punt waarop het weer goed gaat. Met het thema ‘Samen groeien’ benadrukken we dat ondernemers elkaar nodig hebben.”

TEKST CAROLINE HOUMES | FOTO’S GLENN VAN VREDEGEM / SUZAN THIRY

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *