Crossborder event

Op dinsdag 10 oktober organiseert Zeeland & West-Brabant Business voor de tweede keer het crossborder netwerkevent voor Zeeuwse, Vlaamse en West-Brabantse ondernemers. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met EURES Scheldemond en wordt ondersteund door gerichte aanvullende kennispartners. Het evenement wordt gehouden bij Bio Base Europe Training Center in Terneuzen en bestaat uit een crossborder kennismarkt voor het voeren van 1op1 gesprekken, vele kennissessies over verschillende thema’s en uiteraard uitgebreide mogelijkheden om te netwerken met ondernemers uit Nederland en Vlaanderen.

Tijdens de avond worden diverse onderwerpen behandeld gericht op het zakendoen tussen Nederland en België in algemeen, maar ook tussen de grensgebieden Zeeland, West-Brabant, Antwerpen en Oost- en West Vlaanderen. Voor dit evenement worden zowel Vlaamse als Nederlandse (Zeeuwse & Brabantse) ondernemers uitgenodigd. Bezoeken van dit evenement en de kennissessies is (op de consumpties na) volledig kosteloos. Vele kennispartners met kennis van de internationale markt staan voor u klaar met advies, kennis en ondersteuning bij het zoeken van de mogelijkheden om met uw business de grens over te steken. Schrijf u hier gratis is voor dit grensoverschrijdende evenement.

Tijdens de avond zal er kennis worden uitgewisseld en kan er inspiratie worden opgedaan over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij kunt u denken aan:

 • Vestigen in Nederland of België
 • Vestigen specifiek in Zeeland, Brabant of Vlaanderen
 • Juridische valkuilen (wat zijn de verschillen tussen beide landen)
 • Cultuurverschillen en taalbarrières
 • Tips internationaal zakendoen
 • Subsidiemogelijkheden
 • Internationale geldstromen
 • Internationale bedrijfsovernames
 • Werven en aannemen van (internationaal) personeel

Programma

Voorprogramma 
17.45 – 18.45 optioneel nuttigen van een gevarieerd buffet + crossborder kennismarkt

Programma
18.00 – 18.30 Inloop & mogelijkheid om over Crossborder markt te lopen
18.45 – 19.15 Plenaire opening
19.15 – 20.30 Crossborder kennismarkt
20.30 – 21.00 Ronde 1 seminars
21.00 – 21.30 Pauze & Crossborder markt
21.30 – 22.00 Ronde 2 seminars
22.00 – 22.30 Netwerken & Crossborder markt
22.30               Sluiting

U kunt bij uw inschrijving aangeven of u voorafgaand aan het programma gebruik wenst te maken van een goed en gevarieerd Nederlands – Belgisch buffet (€20,-).

 

Eures Scheldemond zet zich in voor het bevorderen van de arbeidsmobiliteit in de grensstreek Vlaanderen-Nederland door de organisatie van gerichte activiteiten gefocust op werkzoekenden en werkgevers. In het partnerschap werken UWV Werkbedrijf & VDAB, vakbonden, werkgeversorganisaties en lokale overheden samen om de arbeidsmobiliteit in de grensregio te bevorderen.

 

 

 

 

Aanwezige kennispartners

     
     
     
     
   

‘Als een Vlaming een afspraak maakt in de voormiddag, komt de Nederlander te laat’. Een mooi voorbeeld één van onze partners over verschillen tussen Vlamingen en Nederlanders:

Samenwerking EURES Scheldemond
Dit crossborder event wordt georganiseerd samen met Eures. Eures Scheldemond zet zich in voor het bevorderen van de arbeidsmobiliteit in de grensstreek Vlaanderen-Nederland door de organisatie van gerichte activiteiten gefocust op werkzoekenden en werkgevers. In het partnerschap werken UWV Werkbedrijf, VDAB, vakbonden, werkgeversorganisaties en lokale overheden samen om de arbeidsmobiliteit in de grensregio te bevorderen. Binnen dit grensoverschrijdende partnership EURES Scheldemond zijn de volgende partners actief:

 

 

 

 

UWV
www.werk.nl

 

VDAB
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
www.vdab.be

 

EGTS Linieland van Waas & Hulst
Europese Groepering Territoriale Samenwerking Linieland van Waas & Hulst
www.egtslinieland.eu

 

MKB
Midden- en Kleinbedrijf Zeeland
www.mkb.nl

 

VOKA
Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen – VOKA
www.voka.be/oost-vlaanderen

 

BZW
Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging
www.bzw.nl

 

IVR
IVR Schelde-Kempen
werkenoverdegrens.eu

 

Provincie West-Vlaanderen
www.west-vlaanderen.be

 

Provincie Oost-Vlaanderen
www.oost-vlaanderen.be

 

Provincie Zeeland
www.zeeland.nl

 

Provincie Antwerpen
www.provincieantwerpen.be

 

Provincie Noord-Brabant
www.brabant.nl

 

Europese Unie
De portaalsite van de Europese Unie is te vinden op:
www.europa.eu

 

 

Crossborder kennismarkt

Onderstaande partijen zijn aanwezig voor het beantwoorden van allerlei individuele vragen:

 

Eures Scheldemond
Eures Scheldemond zet zich in voor het bevorderen van de arbeidsmobiliteit in de grensstreek Vlaanderen-Nederland door de organisatie van gerichte activiteiten gefocust op werkzoekenden en werkgevers. In het partnerschap werken UWV Werkbedrijf, VDAB, vakbonden, werkgeversorganisaties en lokale overheden samen om de arbeidsmobiliteit in de grensregio te bevorderen.

Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijkste thema’s op ondernemersgebied. Onze wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers.

Rabobank
U wilt internationaal ondernemen. De Rabobank helpt u op weg. Maak gebruik van ons wereldwijde netwerk als u gaat ondernemen in het buitenland.

Waar ter wereld u wilt ondernemen, wij bieden u ondersteuning. Of u nu gaat importeren of exporteren of van plan bent een vestiging te openen in het buitenland. In meer dan 120 landen kunt u gebruikmaken van onze kennis, oplossingen en connecties.

Internationaal zakendoen bij de Rabobank:

 • Meer dan 600 kantoren buiten Nederland.
 • International desks in zeventien landen speciaal voor Nederlandse klanten.
 • Ondersteuning voor ondernemingen in alle sectoren en bedrijfsgroottes.
 • Eén aanspreekpunt binnen uw eigen lokale Rabobank.

Internationale betalingen
Of u importeert of exporteert, er is altijd een passende betalingsoplossing. Een oplossing die u meer zekerheid biedt over betaling, kwaliteit en levertijd, bijvoorbeeld. Of een oplossing die u in staat stelt om valutarisico’s beter af te dekken. Binnen Europa, maar ook daarbuiten.

Internationale wetgeving
U wilt internationaal zakendoen. Daarbij krijgt u automatisch te maken met internationale wet- en regelgeving. Of u nu importeert, exporteert of een bedrijf start in het buitenland. Vindt u het lastig om uw weg te vinden in het woud van wetten en regels? Wij ondersteunen u graag met onze kennis en ons netwerk, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen.

Frame 21
Bedrijfshuisvesting en adviezen internationaal zakendoen op het gebied van financiële, fiscale, juridische, sales, marketing en HR aspecten.

Bedrijfsmentor Martin Lammerteyn
Ben je grenzeloos ambitieus?
De beste manier om te groeien, ook in België!

Als ondernemer ben je op de hoogte van wat zich afspeelt op jouw markt.
Je benut elke kans die zich voordoet en gaat na of dit binnen je strategie past.MN2B
Het zijn je sterktes die je inzet om ‘goed zaken’ te doen.
Je wilt vooruit, je wilt groeien. Maar hoe? En waar?
Reikt je ambitie tot over de grenzen?
Welke kansen liggen er voor het grijpen in België?
Klopt de stelling ‘ongekend is onbemind?’
Waar zijn er mogelijkheden en welke zijn de beperkingen?
Heb je nood aan een werkbare structuur om je wensen waar te maken?
Mis je informatie en kennis om door te groeien?
Durf je buiten je comfortzone denken en handelen?

Als bedrijfsmentor begeleid Martin u bij het realiseren van uw commerciële strategie.
Ik ben uw commercieel klankbord die de koers mee uitstippelt en stuurt waar nodig.
Mijn bijdrage is het effectief plannen en efficiënt uitvoeren van uw commerciële-verkoop tactiek.
Dit leidt tot betere en optimale verkoopresultaten van uw commercieel concept.

Tekstbuffet / Schrijf.be
Wie een product of dienst wil verkopen, moet doelgroepgerichte taal gebruiken. Gesproken, bij persoonlijke klantencontacten. Geschreven, als online of geprinte tekst. Zakendoen met een ander land betekent dat er vertalingen worden geregeld, en mensen die de taal spreken. Helaas gebeurt dat weinig voor Vlaanderen. Er wordt Nederlands gesproken, maar het is een ander land, met een eigen taalgebruik, en een cultuur die enorm van Nederland verschilt. Er zijn andere woorden, andere uitdrukkingen, andere tijdsbegrippen voor dagindeling en levertijden. Misverstanden liggen op de loer. En Google.be ziet uw bedrijf niet. De directheid van de Nederlander wordt trouwens ook niet altijd gewaardeerd.

Onzichtbare hindernissen dus. Voor een optimaal zakelijk contact met de zeven miljoen Vlamingen kunt u als Nederlandse ondernemer maar beter kiezen voor het vervlaamsen van geschreven bedrijfscommunicatie.

Schrijf.be is hét toonaangevende tekstbureau van Vlaanderen en biedt Nederlandse bedrijven hun bijzondere expertise aan: het geschikt maken van ‘Hollandse’ tekst voor Vlaamse prospects of potentiële nieuwe medewerkers. Online, SEO, offline. Maar aanvullend ook scherp advies over de beste internetmarketing in Vlaanderen, passende social media posts en campagnes. Denkt u dat het wel meevalt? Check dan nu alvast uw Vlaams op Vlaams.nu! Een initiatief van Schrijf.be.

Take5
We leven nu in een tijdperk waarin grenzen geen belemmering meer zijn om de markt-en concurrentiepositie te verbeteren. Dat kan zijn uit oogpunt van kosten besparing of goedkoper inkopen c.q. produceren maar ook vanwege steeds complexere wet- en regelgeving in West Europa. Ander doel kan zijn het zoeken naar nieuwe afzetmogelijkheden in buitenlandse opkomende markten of markten waar je nog niet actief bent. Voorbereiding is cruciaal voor de stap over de grens dus onderzoek de mogelijkheden en kansen eerst en dat kan kosteloos op basis van coaching vouchers van de RVO. Take 5 is gecertificeerd om dergelijke vouchers uit te voeren dus pak die kans aan om eerst goed na te gaan of je klaar bent voor die stap over de grens.

TAKE 5 is voor organisaties dé ideale partner bij deze internationale zoektocht. Samen met onze collega’s in het buitenland zoekt TAKE 5 de meest geschikte handelspartner, in welke taal dan ook, en helpen wij de organisatie bij het heel concreet inrichten van deze nieuwe business. Dit doen we met een team van specialisten die zelf een rijke ervaring hebben opgedaan bij het internationaal ondernemen, ook met vallen en opstaan… Die kennis en kunde stellen we graag ter beschikking aan het bedrijfsleven.

DRV Accountants & Adviseurs – Internationaal ondernemen
Zakendoen in het buitenland
Door de steeds verder gaande internationalisering werken zowel bedrijven als werknemers vaker over de grens. Door de wirwar aan regels is het echter moeilijk een optimale situatie te creëren en de gevolgen van zakendoen in het buitenland te overzien. Elk land heeft immers eigen wetten en regels die ook nog eens aan constante verandering onderhevig zijn. Landen hebben onderling verdragen en verordeningen afgesloten om te regelen wie in welke situatie mag heffen. Bij DRV Accountants & Adviseurs werken specialisten die u hierin wegwijs kunnen maken en u stap voor stap kunnen begeleiden bij ondernemen over de grens.

U kunt bij DRV Accountants & Adviseurs ook terecht met uw vragen over subsidies.

Nederlandse Kamer van Koophandel voor België & Luxemburg
De Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK) zet zich als ledenvereniging al meer dan 115 jaar in ter bevordering van het grensoverschrijdend zakendoen in de Benelux. Hiervoor biedt de NKVK u een brede waaier aan diensten en producten op het vlak van marktonderzoek, handelsbevordering, opleiding, netwerking en ondersteuning bij alle uitdagingen waarmee u geconfronteerd wordt bij zakendoen over de grens in België of Nederland.

Flanders Investment & Trade
Flanders Investment & Trade is het Vlaams (overheids) agentschap voor internationaal ondernemen. Nederlandse ondernemingen kunnen bij ons terecht voor informatie en advies over vestigen in Vlaanderen. Vlaamse ondernemingen kunnen bij ons terecht met vragen over de Nederlandse markt. Met onze diensten proberen we het internationaal ondernemen van en met Vlaanderen te bevorderen. Onze diensten zijn overigens kosteloos en we hebben een vestiging in Den Haag.

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad
Het ZVA, elke week op woensdag huis-aan-huis in heel Zeeuws-Vlaanderen in de brievenbus bij zo’n 52.500 gezinnen. Nieuws uit uw eigen regio met o.a. gemeentelijke info van Terneuzen, Sluis en Hulst. 

Zuidwest Business
Zuidwest Business is het overkoepelende bedrijf waaronder de merken Zeeland Business en West-Brabant Business vallen. Onder deze merknamen worden in Zeeland en West-Brabant diverse zakelijke magazines uitgebracht en netwerk- en ondernemersevents georganiseerd. Wilt u met uw bedrijf bekendheid opbouwen in Zeeland of Brabant, dan kunnen wij u hiermee ondersteunen.

Overzicht seminars & workshops

Gedurende de avond kunnen seminars worden gevolgd. Deze worden verdeeld in twee rondes. U kunt per ronde één seminar volgen.

Ronde 1

1. Eures Scheldemond – Personeel werven in Europa
Met de huidige globalisering wordt ook het werven en aannemen van personeel uit andere landen steeds gebruikelijker. In Europa kennen we vrij verkeer van werknemers, wat betekent dat kandidaten vanuit de Europees Economische Ruimte (EER) zonder tewerkstellingsvergunning bij uw bedrijf mogen werken. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) hebben een Europese dienstverlening (EURES) die u kan ondersteunen in het aanwerven van kandidaten uit andere lidstaten van de EER of specifiek de grensregio Vlaanderen-Nederland. Iedere dag pendelen duizenden werknemers – ook “grenswerkers” genoemd – tussen Vlaanderen en Nederland. In deze workshop zal een EURES-adviseur u wegwijs maken in de wereld van de Europese bemiddeling waarbij specifiek wordt ingegaan op onze grensregio. Er wordt onder meer stilgestaan bij de verschillen en overeenkomsten tussen vraag en aanbod en waar u rekening mee moet houden bij het aannemen van een grensarbeider.

2. Rabobank – Internationale geldstromen import en export
Als u over de grens gaat zakendoen, is het belangrijk om uw internationale geldstromen goed te managen.

Of u importeert of exporteert, er is altijd een passende betalingsoplossing. Een oplossing die u meer zekerheid biedt over betaling, kwaliteit en levertijd, bijvoorbeeld. Of een oplossing die u in staat stelt om valutarisico’s beter af te dekken. Binnen Europa, maar ook daarbuiten.

Internationaal zakendoen kan vaak gewoon met uw Nederlandse rekening. Maar soms is het handiger om een rekening in het buitenland te hebben. En soms is er behoefte aan een rekening in een andere muntsoort.

Heeft of krijgt uw bedrijf meerdere vestigingen of dochterondernemingen in binnen- en/of buitenland? Dan heeft u vaak meerdere rekeningen. Dan is het belangrijk om uw geldstromen goed te managen. In het seminar komt aan bod hoe u met Cash Pooling automatisch uw saldi van uw rekeningen bij Rabobank en rekeningen bij andere banken beheert.

Wanneer u vreemde valuta ontvangt of ermee betaalt, loopt u risico’s. De waarde van het bedrag in euro’s verandert door koersschommelingen. Dit valutarisico zet mogelijk uw winstmarges onder druk. De Rabobank biedt verschillende oplossingen om uw valutarisico’s beter te managen. Daarnaast bieden we oplossingen om uw vreemde valuta goed te beheren.

Joyce Wauters vertelt u graag meer over dit onderwerp.

3. Invest in Zeeland – Hoe begin je een vestiging in Zeeland / Nederland?
Door Laura Walhout en Mathieu Pasquier.
Het vergt een goede voorbereiding en de nodige moed om de stap te zetten een bedrijfsvestiging in een ander land te openen. Ook al is dat land slechts enkele kilometers van uw huidige vestiging vandaan. Tijdens onze presentatie geven we u alle informatie waarmee we het u gemakkelijker willen te maken uzelf te oriënteren. Wie de presentatie bijwoont krijgt bovendien na afloop een informatiepakket toegestuurd met daarin de belangrijkste informatie nog een keer in één handig overzicht zodat u het rustig nog eens na kunt lezen. Tijdens de sessie gaan we in op de diverse zaken die komen kijken bij het zakendoen en openen van een vestiging in Zeeland/Nederland, do’s en don’ts en onze dienstverlening.

Na deze sessie bent u:

 • In staat in te schatten of Zeeland een geschikte plaats is voor een vestiging van uw bedrijf.
 • Op de hoogste van de belangrijkste voordelen en de verschillen tussen België en Nederland.
 • Bekend met de redenen van andere Belgen om een bedrijfsvestiging te openen in Zeeland en de ondersteuning die zij hierbij hebben gehad van Invest in Zeeland. Met deze informatie is een succesvolle onderneming in Zeeland ook voor u binnen handbereik.

4. Take5 – Grensoverschrijdende bedrijfsovernames door Johan van den Berg
70% van +/- 70,000 NL MKB bedrijven denkt na over verkoop en in BE kunnen jaarlijks 2000 tot 3000 ondernemingen geen koper vinden. Verwachting is bovendien dat tussen 30% tot 50% van de familiebedrijven voor een overname staat. Dit geeft nog eens aan dat het aanbod is veel groter dan de vraag !

Het vreemde is dat slechts 4 op de 10 van de 55+ ondernemers actief bezig is met overdracht van haar/zijn onderneming. Men begint pas als men echt wil stoppen en dat bemoeilijkt het proces.

Omdat het aanbod groot is, is het overnemen van een bedrijf een zeer mooie mogelijkheid om de stap over de grens te zetten. Je verschaft daarmee meteen toegang tot de markt of bijvoorbeeld toegang tot specifieke kennis of kunde die daar aanwezig is. Maar is dit wel zo eenvoudig en hoe vind je het juiste bedrijf dat bij jou past of hoe vind je een goede koper voor jouw bedrijf omdat je wil stoppen ?

Take 5 heeft zich gespecialiseerd in het “verkoopklaar” maken van een bedrijf. Van de eerste analyse waar de sterkte en risico’s zitten van het bedrijf, waar de daadwerkelijk toegevoegde waarde zit om je verder in het buitenland te ontwikkelen en hoe brengen we vraag en aanbod goed bij elkaar zodat je niet zelf moet gaan zoeken in die hooiberg. In deze interactieve sessies lopen we gezamenlijk door de mogelijkheden en valkuilen van een grensoverschrijdende overname voor de uitbreiding van je eigen bedrijf, hoe je je kan voorbereiden op de juiste stappen van een dergelijke overname en hoe zorg je ervoor dat het ook daadwerkelijk succes wordt

5. NKVK – Uw strategisch plan: verover het buurland
Tom Vansteenkiste is als Vlaming sinds 9 jaar actief bij Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK). Hij heeft zo ruime ervaring opgebouwd in het helpen van Nederlandse of Belgische bedrijven op de buurmarkt. Sinds 3 jaar is hij Algemeen Directeur van de NKVK. Onder zijn leiding focust de NKVK zich op het bieden en verder ontwikkelen van hands on tools en diensten waarmee u concreet de buurrmarkt kan succesvol kan betreden.

In zijn uiteenzetting gaat hij in op volgende thema ‘Uw strategisch plan: verover het buurland’. Hierin overloopt hij met u de belangrijkste strategische keuzes, bedrijfskundige aandachtspunten en concrete stappen die u moet in acht nemen om succesvol over de grens actief te worden. Ook duidt hij u hiervoor op concrete tools en oplossingen waarop u via verschillende kanalen en partijen, gratis of betalend, beroep kan doen. Hij gaat onder andere in op marktonderzoek, business development, keuze van uw verkoopkanaal en bedrijfskundige implicaties die deze laatste keuze met zich mee brengt.

6. DRV Accountants & Adviseurs – Fiscaal advies & wetten en regels
In dit seminar wordt u bijgepraat over de fiscale formaliteiten en wetenswaardigheden bij het starten van bedrijfsactiviteiten over de grens. Hierbij zal de focus liggen op het grensoverschrijdend ondernemen tussen Nederland en België en er komen diverse fiscale structuurmogelijkheden aan bod.

Ronde 2

7. Alexander Vissers – Tips & Tricks voor grensoverschrijdend ondernemen en cultuurverschillen tussen Vlaanderen en Nederland
De beste tips & tricks voor grensoverschrijdend ondernemen kom je te weten van de ondernemers die dit allemaal al een keer hebben meegemaakt. Waarom zou jij je als ondernemer aan de dezelfde steen stoten als vele voorgangers al hebben gedaan ? Alexander heeft jarenlang voor bedrijven (nieuwe) buitenlandse markten ontwikkeld en begeleidt nu ondernemers met het realiseren van internationale groei. Alexander is Nederlander, maar heeft gedurende zijn werkzame leven in verschillende Europese landen gewoond en woont nu al meer dan 15 jaar in België. Tijdens deze sessie zal aan de hand van praktijk voorbeelden een aantal tips & tricks worden doorgenomen voor het grensoverschrijdend ondernemen en meer in bijzonder wat de tips & tricks zijn tussen Nederland en Vlaanderen. Dit zal aan de hand worden gedaan van een aantal praktijk voorbeelden waarvan de daarbij betrokken ondernemers ook aanwezig zijn op deze sessie.
www.alexandervissers.com 

8. Schrijf.be / Tekstbuffet – Hoe maakt u als Nederlander de Vlaming het leven zuur – en omgekeerd?
Haal nu nog even diep adem, want op dit seminar krijgt u de kans niet meer. Een sneltrein van praktijkvoorbeelden dendert voorbij en drukt u met de neus op de feiten: 101 manieren om bij uw klanten over de landsgrens de tekstuele mist in te gaan. U ontdekt hoe een schijnbaar gemeenschappelijke taal toch leidt tot onbegrip en wantrouwen. Tot prospects die u niet vinden in Google óf tot klanten die u zelf afstoot op uw website, brochure of vacature. Een resem – sorry: een reeks – taalvalkuilen en tekstinstinkers, dus. Met uiteraard ook oplossingen: hoe zorgt u voor meer business over de grens?

Uw taalgidsen: het Mechelse Schrijf.be dat teksten uit Nederland vervlaamst en de Zeeuwse Joke Naughton die teksten uit België ontvlaamst. Samen goed voor vijftig jaar crossborder copywriting.

Een voorsmaakje? Quiz op www.Vlaams.nu of www.NouNouNou.be.

9. Take5 – Zakendoen in verre landen, buurlanden en EU-lidstaten door Ad van Poelje
Het buitenland trekt voor veel MKB bedrijven, maar vaak blijft de ondernemer terughoudend.

 • Waar moet ik beginnen om (meer) export te gaan realiseren?
 • Welke regio of land passen bij mijn product en bedrijf ? en
 • Hoe krijg ik daar dan voet aan de grond en vind ik de juiste distributiekanalen ?

De kansen zijn ongekend in het buitenland en vaak groter dan de ondernemer vermoedt, mits dit echter goed wordt aangepakt.
Hoe kun je nu barrières voor zaken doen in het buitenland – óók al het ver weg is – nu wegnemen en zorgen dat dit een succes wordt ?
Take 5 heeft een eigen strategie om met name MKB bedrijven te helpen om (meer) export te realiseren en de stap naar het buitenland te maken.

10. Flanders Investment & Trade – Sterke punten van Vlaanderen
Tijdens deze sessie zal FIT meer vertellen over de sterke punten van Vlaanderen, speciaal voor diegenen die erover denken de Vlaamse markt te betreden. Naast sterke sectoren bestaan er ook enkele gunstige incentives voor MKB’ers. Daarnaast zijn er enkele actualiteiten in regelgeving die gunstig voor ondernemers uitpakken en die we graag met u delen. De sessie wordt gegeven door Dirk Verlee. 

 

11. Kamer van Koophandel – Rondetafelgesprekken met Marc Groothuijse
Marc Groothuijse vertelt vanuit zijn ‘huisartsenfunctie’ u de (eerste) stappen naar België (waar zou je op moeten letten, tips & tricks), maar ook het belang van een goed relatienetwerk, zowel in Nederland, België maar ook andere landen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden proberen wij het de ondernemer  zo makkelijk en concreter te maken op zijn klantreis. Op donderdag 14 december 2017 organiseert de KvK i.s.m. de Gemeente Breda en branchevereniging VHG het event Road2Belgium in het BondPark te Breda. Welke onderdelen u dan kunt verwachten zal Marc u toelichten.  De KvK zal daarnaast ook beschikbaar zijn om andere (buitenland) vragen te beantwoorden.

 

 

Aanmelden
Locatie
Bio Base Terneuzen
Zeelandlaan
4538 CA
Terneuzen

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *