Startup Stock Photos

CrossRoads2 is op zoek naar innovatieve Nederlandse en Vlaamse project ideeën

Startup Stock Photos

April 2016 is het CrossRoads2 programma goedgekeurd binnen het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg VA Vlaanderen-Nederland. Het beheer van CrossRoads2 is formeel toegekend aan een breed Vlaams-Nederlands consortium geleid door de stichting Grensoverschrijdende Innovatie CrossRoads. Partners hierin zijn de BOM, REWIN, NV Economische Impuls Zeeland, Liof, Innovatiecentrum Limburg, Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen, Stimulus Programmamanagement en i-Cleantech Vlaanderen. De kerntaak van CrossRoads2 bestaat uit het realiseren van innovatie door het samenbrengen van MKB bedrijven over de landsgrenzen heen en het bieden van financiële ondersteuning in de vorm van subsidie. Het programma loopt voor een periode van drie jaar. De subsidieregeling zal binnenkort opengesteld worden. Meer informatie hierover is te vinden op de CrossRoads website: www.crossroadsproject.eu.

Groeiende internationale vraag naar slimme en duurzame oplossingen en systemen

CrossRoads2 is een Interreg VA-programma dat MKB bedrijven in de grensregio (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Vlaanderen) inhoudelijk en financieel ondersteunt bij grensoverschrijdende innovatieprojecten. De focus ligt hierbij op technologieën waarmee bedrijven kunnen inspelen op de groeiende internationale vraag naar slimme en duurzame oplossingen en systemen binnen de sectoren: high-tech systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased, logistiek en maintenance. Dit programma is een vervolg op het succesvolle CrossRoads1.

Ondersteuning voor baanbrekende projectideeën

MKB bedrijven kunnen ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van goede en technisch haalbare projectideeën tot volwaardige projectvoorstellen. Het gaat hierbij onder meer om ondersteuning in de ontwikkeling van de business case en ondersteuning in het vinden van partners. Daarnaast is een budget van 7,25 miljoen euro beschikbaar voor financiële ondersteuning van projecten, waarvan 6,75 miljoen euro gereserveerd is voor innovatieprojecten en 0,5 miljoen euro voor haalbaarheidsstudies.

Regionale samenwerking

Crossroads2 is een van de grootste projecten binnen het Interreg programma Vlaanderen-Nederland en bestrijkt de hele regio Zuid-Nederland en Vlaanderen. Een deel van de financiering van CrossRoads2 is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma
Interreg Vlaanderen-Nederland.

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland: “CrossRoads richt zich precies op die sectoren waar onze provincie sterk in is: chemie, agro, biobased, logistiek en maintenance. In al die sectoren is innovatie van groot belang. CrossRoads kan bedrijven met goede ideeën net even dat steuntje in de rug geven om hun plannen te verwezenlijken. Ik hoop dan ook dat er veel Zeeuwse aanvragen komen.”

CrossRoads1 

CrossRoads1 werd in 2009 opgezet om bedrijven in de grensregio Vlaanderen-Nederland te helpen bij het toepassen van nieuwe technologieën. 100 bedrijven waren betrokken bij 21 innovatieprojecten, 13 haalbaarheidsstudies en 32 proeftuinexperimenten. 650 bedrijven hebben deelgenomen aan de events van CrossRoads1.

Financiers 

CrossRoads2 wordt gefinancierd binnen Interreg Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma met financiële steun van het EFRO. De andere financiers voor CrossRoads2 zijn het ministerie van Economische Zaken, Vlaams Gewest en de Provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Belgisch-Limburg (ovb), Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *