De banen zijn er, nu de mensen nog

“Het is bijna bizar. Toen ik vier jaar geleden aantrad, was de belangrijkste opgave het creëren van banen. Nu moeten we alles op alles zetten om mensen te werven voor het grote aantal banen dat in Zeeland beschikbaar is.” Aan het woord is gedeputeerde Jo-Annes de Bat, met onder andere economie in zijn portefeuille. Hij ziet een gezamenlijke opdracht voor de provincie, gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs.

Het gaat goed in Zeeland. De economie bloeit. Orderportefeuilles zijn goed gevuld en werkgevers zijn optimistisch. Echter, gelijktijdig met de economische groei, daalt de werkeloosheid en wordt de krapte op de arbeidsmarkt nijpend. Robin Tersteeg, HR Employee Experience Specialist bij Cargill in Sas van Gent signaleert dat de doorlooptijden van vacatures oplopen, zeker als het gaat om technische specialisten.

Aanvalsteam
Om de krapte op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te bestrijden, richtte de provincie een aanvalsteam arbeidsmarkt op. Hierin werken overheid, ondernemers en onderwijs samen. Het aanvalsteam vervult een belangrijke regierol. ”Het aanvalsteam komt wekelijks bijeen om de belangrijkste ontwikkelingen te bespreken. Daarnaast bieden we maandelijks de mogelijkheid om goede ideeën te pitchen. Daaruit is al een breed scala aan projecten voortgekomen, zoals het idee om jonge managers bij elkaar te brengen, traineeships aan te bieden en scholieren bij Zeeland te betrekken.”

Kweekvijver
Ook Tersteeg pleit voor samenwerking. Zo is Cargill onder andere lid van Portiz, de belangenbehartiger voor de Zeeuwse havengebonden bedrijven. “We realiseren ons dat het geen zin heeft om talenten bij elkaar weg te plukken. De structurele oplossing schuilt in onze ogen in het vullen van de kweekvijver met talenten. Daarin kunnen we samenwerken en krachten bundelen. Cargill doet bijvoorbeeld veel aan de promotie van techniek en ondersteunt de techniekopleidingen in de regio, zoals Scalda, HZ en Universiteit Gent. We organiseren ook bedrijfsbezoeken, gastlessen en snuffelstages.”

Arbeidsmarktcommunicatie
Tersteeg vertelt dat Cargill veel energie steekt in de juiste arbeidsmarktcommunicatie. “We maken duidelijk dat Cargill een mooi bedrijf is om voor te werken: internationaal, veel kansen qua groei en ontwikkeling, sterke focus op duurzaamheid en veel aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Dat spreekt jongeren aan. Naar mijn idee, moet ook de provincie haar USP’s veel nadrukkelijker verwoorden. Het is hier fantastisch wonen en werken. Zéker als je een baan zoekt in de techniek, zorg of recreatie, moet je hier zijn.” De Bat beaamt dit en zegt dat er op dit gebied veel gebeurt. “We hebben het webplatform zeelandlandinzee.nl om Zeeland op het gebied van leven en werken digitaal te presenteren. Het is nu tijd voor activatie. Dat gebeurt door dit platform actief te promoten op beurzen en tal van anderen gelegenheden. Zo zullen we komende zomer Concert at Sea opnieuw gebruiken voor de promotie van Zeeland.”

Grenzen slechten
Los van de efforts om mensen van buiten Zeeland te werven, wijst De Bat op het grote aantal Zeeuwen dat nog steeds op zoek is naar een baan. “Werkgevers hebben een verantwoordelijkheid om deze mensen een kans te geven. Dat vraagt soms een andere mindset.” Tersteeg geeft aan dat Cargill juist voor bijvoorbeeld operator-functies graag lokaal kijkt. “Dit zijn banen waarbij je als het ware met de brommer naar je werk moet kunnen gaan. Daarvoor werven we primair lokaal. We zijn bereid om te investeren in opleidingen en geven waar mogelijk ook mensen met een arbeidshandicap een kans. Probleem voor ons is de grens. Wonen in België en werken in Nederland is nog steeds erg gecompliceerd.” De Bat beaamt dit en vertelt dat ook dat deze problematiek nadrukkelijk op de kaart staat. “Tijdens zijn laatste bezoek gaf staatssecretaris Knops aan geen nieuw rapport te willen, maar een top 6 van de belangrijkste knelpunten. Dat hij die wil gaan aanpakken, is een belangrijke stap vooruit.”

Fotografie: Martijn Fincke
Redactie: Caroline Houmes

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *