De huidige arbeidsmarkt vraagt een inspanning van zowel werkgevers als werknemers

“De huidige arbeidsmarkt vraagt een inspanning van zowel werkgevers als werknemers: Stap uit je reguliere denkpatroon. Wat nodig is, is creativiteit om oplossingen te vinden en lef om naar competenties te kijken in plaats van naar functieprofielen alleen.”

Toine Witters, manager werkgevers-dienstverlening regio Zeeland bij UWV en zijn collega Nicole van der Goorbergh, arbeidsmarktadviseur, schetsen een arbeidsmarkt die tal van werkgevers voor forse uitdagingen stelt. “De Zeeuwse arbeidsmarkt is zeer krap en voor geen enkele beroepsklasse geldt de classificatie ‘ruim’. Vergeleken met landelijke cijfers kent Zeeland een van de laagste werkeloosheids-percentages (2,5%). Hiermee gaan we door een belangrijke grens. Bij percentages onder 3% kun je de frictiewerkeloosheid niet meer opvangen. Je kunt raden wat dat betekent voor een markt waar ook tal van uitbreidings- en vervangingsvacatures zijn”, aldus Witters.

Geef kansen
Zeeland telt momenteel ruim 7500 vacatures en circa 4700 werkzoekenden in de WW. Dit gat tussen vraag en aanbod is alleen te dichten door water bij de wijn te doen. “Loskomen van functieprofielen is belangrijk. Bijvoorbeeld een bankmedewerker die zijn huis heeft verbouwd. Geef hem een kans in een bouwbedrijf. De diploma’s ontbreken, maar hij heeft wél de juiste competenties. Of laat een bus rijden naar je strandtent of vakantiepark door 50-plussers en denk eens aan mensen met een arbeidshandicap.”

Anders organiseren
De tijd van ‘cherrypicking’ is nadrukkelijk voorbij. Succesvolle werkgevers realiseren zich dat ze zich anders moeten presenteren en het werk en de arbeidsvoorwaarden zo moeten organiseren dat dit aansluit bij de beschikbare werkzoekenden. “Onze adviseurs gaan hiervoor graag in gesprek. We zijn een partner bij strategische arbeidsmarktvraagstukken. We proberen ogen te openen en hebben aardig wat mogelijkheden om werkgevers daar bij te ondersteunen.”

werkgeversservicepuntzeeland@uwv.nl

Fotografie: Johan Katerberg
Redactie: Caroline Houmes

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *