De partner voor de directeur-grootaandeelhouder

“Van Lanschot is de bank bij uitstek voor familiebedrijven. Als wealth manager zijn we sterk in het beheren van vermogens. Vermogens die veelal voortkomen uit actieve familieondernemingen. Als geen andere bank, beschikken wij over de kennis om de conversie van ondernemingsvermogen naar privé-vermogen optimaal vorm te geven.”

Aan het woord zijn Theo Timmers, regiodirecteur Business Banking en Rien de Bruine, directeur van Van Lanschot Goes. Zij vertegenwoordigen twee verschillende disciplines binnen Van Lanschot maar benadrukken dat juist de onderlinge samenwerking en de integrale aanpak bijdraagt aan de zo kenmerkende dienstverlening van Van Lanschot. “Onze kracht is dat wij integraal adviseren. Terwijl andere banken vooral druk zijn met het beheersen van kredietrisico’s, kijken wij ook naar manieren om vermogen privé veilig te stellen. Natuurlijk speelt zoiets pas bij volwassen ondernemingen in de consolidatie- of overdrachtsfase. Een startende ondernemer heeft zijn vermogen nog hard nodig voor de normale bedrijfsvoering. Er komt echter een moment dat een familieondernemer/directeur grootaandeelhouder (dga) onevenredig veel vermogen in de eigen onderneming heeft zitten. Wij kijken dan graag samen met hem naar manieren om dat vermogen buiten de risicosfeer van de onderneming te halen en wat beter gespreid te beleggen.”

Bank met gezonde balans
Rien de Bruine: “Het is een bewuste keus om een vestiging in Zeeland te hebben. We willen graag lokaal zichtbaar zijn omdat we weten dat Zeeuwen direct, persoonlijk contact waarderen. Vertrouwen is daarbij een sleutelwoord. Onze relaties hebben vertrouwen in onze mensen, maar ook in de organisatie erachter. Van Lanschot is één van de weinige banken die nog volledig op eigen kracht opereert. En dat met een gezonde balans, goede kapitaalratio’s en een hoge fundingratio. Dat is voor onze relaties een bijzonder prettige gedachte. En terecht.”

Academie voor bedrijfsoverdracht
Beide heren zitten regelmatig met familieondernemers aan tafel. Vanuit die gesprekken weten zij dat het regelen van de bedrijfsopvolging vaak een heikel punt is. “Voor veel dga’s is het goed regelen van de opvolging een grote zorg. Naast hier als sparringpartner veel over te praten, begeleiden we deze processen intensief. Uiteraard altijd in samenwerking met een accountant, fiscalist en notaris. Juist door deze verschillende expertises erbij te betrekken, komen we tot het beste resultaat voor die specifieke ondernemer. Verder bieden wij ondernemers de mogelijkheid van een intensieve leergang bedrijfsoverdracht. Deze topopleiding schenkt aandacht aan alle facetten waarmee ondernemers in het overgangstraject te maken kunnen krijgen. Let wel, natuurlijk gaat daarbij veel aandacht uit naar de financiële kant van de zaak, maar zeker ook naar de zachte factoren. Juist de veranderingen op het persoonlijke vlak, individueel en binnen de familie, geven dit proces een extra lading.”

Van Lanschot Bankiers
Nieuwstraat 2-6 | 4461 CG Goes
www.vanlanschot.nl

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *