De toekomst van onze arbeidsmarkt

Er staat ondJorrit Snijder002ernemers heel wat veranderingen te wachten. Tal van nieuwe wetten hebben recent hun intrede gedaan of staan voor later dit jaar gepland. Welke gevolgen heeft dat voor werkgevers en wat zijn de consequenties voor de lange termijn? Een blik op de arbeidsmarkt nu en over tien jaar.

Op papier staat het mooi geformuleerd: “Het Kabinet Rutte II streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij tweedeling op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers wordt verminderd. Werkzekerheid moet, in plaats van baanzekerheid, het overkoepelende uitgangspunt van het hedendaagse arbeidsmarktbeleid worden.” Maar wat betekent dit in de praktijk?

Transitievergoeding
Amy Boeren van Repay HRM merkt dat bedrijven de risico’s graag uitbesteden: “Het correct naleven van alle wet- en regelgeving is een taak waar veel ondernemers onvoldoende tijd en kennis voor beschikbaar hebben. Door de nieuwe wetgeving kunnen bedrijven minder flexibel omgaan met hun personeelsbestand, terwijl ze dat wel zouden willen. Neem de transitievergoeding: is een medewerker meer dan twee jaar in dienst en de werkgever beëindigt het dienstverband, dan moet een vergoeding worden uitgekeerd. Zelfs als het een tijdelijk contract was van twee jaar. Deze transitievergoeding is de vervanger van de kantonrechtersformule en een compensatie voor het ontslag. Het doel is werknemers meer zekerheid te bieden en ze sneller weer aan het werk te helpen. Maar werkgevers schrikken hiervoor terug en zijn dus terughoudender om mensen in dienst te nemen, want het maakt ze minder flexibel. De wet lijkt bijna een averechts effect te hebben.”

Flexibiliteit
“Onze inschatting is dat de behoefte aan flexibiliteit blijft bestaan en zelfs gaat groeien. Daarbij zullen wij als payroll-bedrijf ondernemers op allerlei fronten ondersteunen, want het wordt steeds ingewikkelder. Hierdoor zullen we meer en meer uitgroeien tot totale hrm-dienstverlener.
Zzp’ers, die vaak onderdeel zijn van de flexibele schil, zullen steeds andere manieren vinden om flexibel te blijven werken, bijvoorbeeld via payroll.”

Woud aan maatregelen
Ook Jorrit Snijder, directeur/bestuurder van University College Roosevelt (UCR), verwacht dat alle nieuwe wetgeving wel eens een averechts effect kan hebben: “Het is vooral de veelheid aan maatregelen in één keer die maakt dat bedrijven door de bomen het bos niet meer zien. Ze moeten steeds beter opletten wat voor soort contract ze iemand geven, want je wilt niet onbedoeld aan iemand een niet-juist contract geven. Zelf zoeken wij als UCR juist naar een dedicated staf, die zich voor meerdere jaren wil committeren en daardoor meer betrokken is. Bij ons heeft 85% van de mensen een vast contract. Maar je moet wel scherp blijven.”

Conjuncturele golven
Zeker bedrijven die conjunctuurgevoelig zijn, zullen in de toekomst meer gebruikmaken van een flixibele schil verwacht Snijder: “Het personeelsbeleid zal steeds strategischer worden, waarbij werkgevers terughoudender zijn in het aannemen van personeel. De ontwikkeling van de arbeidsmarkt is steeds nauwer verwant met de economische groei. Ook ik heb geen glazen bol, maar iedere organisatie die zich toekomstbestendig wil ontwikkelen, zal een flexibel personeelsbeleid moeten voeren. Zo kun je goed meebewegen met de golven van de conjunctuur.”

Werkzekerheid
Of alle maatregelen van het kabinet ook daadwerkelijk die transitie van baan- naar werkzekerheid zullen bereiken, zal erg verschillen per branche en beroepsgroep, denkt Snijder: “Om mij heen is het best een trend om na een jaar of vijf weer uit te kijken naar een andere functie. Of hoor je zelfs opmerkingen als: ‘Je zit er al zeven jaar, niet eens tijd voor wat anders?’. In bepaalde beroepen is dus al grote flexibiliteit. Toch zie je nog veel bedrijven, bijvoorbeeld in de bankensector, waar mensen wel van functie veranderen, maar binnen dezelfde bank blijven. Ook in andere branches is het nog heel gewoon om ‘je leven lang’ voor één werkgever te werken. Als ik naar de nieuwe generatie kijk, zoals bijvoorbeeld onze alumni, dan is het heel normaal om in de eerst vijf jaar geregeld van baan en sector te veranderen.”

Ontslagwet
“Op zich is de intentie van de nieuwe ontslagwet goed, want ‘van werk naar werk’ is altijd het beste. Al is het vinden van een nieuwe baan is niet voor iedereen even gemakkelijk. Dat geldt voor bepaalde beroepen en ook voor bepaalde leeftijden: als je 55 bent is het gewoon lastiger. Maar besef wel, die mensen moeten nog 12 jaar tot hun pensioen! Het is dus belangrijk die groep aan het werk te houden. Goed dus dat ze daar nu via radiocommercials de samenleving van bewust maken.”

Participatiewet
De nieuwe participatieweg is erop gericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer bij het arbeidsproces te betrekken. “Ook bij de UCR zetten we ons daar voor in”, vertelt Snijder. “We voelen die maatschappelijke betrokkenheid en onze ervaringen hiermee zijn positief. Al hoor ik hierover van werkgevers heel verschillende geluiden: sommigen verwachten dat het in hun beroepsgroep niet te realiseren is, andere bedrijven willen juist graag een afspiegeling zijn van de samenleving. Het is dus van de bedrijfscultuur afhankelijk of werkgevers ervoor open staan. Naar mijn mening kan het echt een verrijking zijn, al moet het werk dat je biedt wel zinvol zijn. En het vergt wat extra begeleiding. Dat is niet voor ieder bedrijf even makkelijk te realiseren.”

Toekomst
Hoe de arbeidsmarkt er over tien jaar uitziet? “Het is een illusie om te veronderstellen dat bedrijven iedereen in dienst gaan nemen. Ook vroeger waren er al oproep- en uitzendkrachten, die flexibiliteit hebben bedrijven gewoon nodig. De uitzendbranche verwacht volgend jaar niet voor niets een groei van zes procent. Of zoals Halbe Zijlstra laatst zei: ‘Zzp’ers zijn niet het probleem, ze zijn de oplossing.’ Al verwacht ik niet dat we over tien jaar opeens allemaal zzp’er zijn.”

Tekst:Marjolijn Bergmann
Fotografie: Marijana Pajovic

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.