Dichterbij dan ooit

UWV

Wie Toine Witters spreekt, signaleert direct de urgentie die hij voelt. Het is duidelijk dat hij, als manager Werkgeversdienstverlening bij UWV, begrijpt dat zijn organisatie juist in deze coronacrisis een belangrijke rol speelt richting werkgevers. Hier komen vragen samen, worden regelingen tegen het licht gehouden en zoveel mogelijk verbindingen gelegd. “Het team Werkgeversdienstverlening doet momenteel heel veel om werkgevers zo goed mogelijk te ondersteunen. Mijn collega Kees Lamain bijvoorbeeld is dagelijks in de weer op het gebied van financiële regelingen en de uitwerking daarvan. ”

De wereld waarin we wonen en werken is sinds maart dit jaar volledig veranderd. De werkeloosheid is met 20% gestegen, een groot deel hiervan komt op het conto van jongeren. Momenteel zijn twee keer zoveel jongeren werkeloos als vorig jaar. Wie kijkt naar ondernemers, ziet dat landelijk ruim 125.000 NOW-aanvragen zijn toegekend. Daarmee is een bedrag gemoeid van ruim 4 miljard euro. Door deze maatregel hebben 1,9 miljoen mensen hun baan behouden. In Zeeland zijn meer dan 2500 NOW aanvragen gedaan.

Zeeuwse arbeidsmarkt
Toine legt uit wat dit betekent voor de arbeidsmarkt. “Naast de stij ging van de werkeloosheid zien we een sterke afname van het aantal vacatures (- 25%). En dat terwijl Zeeland juist in de maanden maart, april en mei normaliter een grote uitstroom kent vanwege de horeca en recreatie. Opvallend is wel dat veel werkgevers nog steeds vacatures hebben, maar ervoor kiezen deze ‘on hold’ te zetten. De daadwerkelijke indiensttreding wordt uitgesteld, om als het ware een buffer te hebben voor de post-coronatijd.” Voor wie wil weten waar de vacatures zitten, is het een kwestie van logisch nadenken. De horeca, toerisme, detailhandel, automotive en groot transport liggen vrij wel stil, terwijl de logistiek, meer specifiek de distributiecentra en pakketbezorgers, volop vacatures heeft. Dat geldt ook voor de bouw en de techniek. Opvallend is verder de toename van vacatures in de beveiliging. Dit heeft alles te maken met het toezicht op naleving van de hygiëne maatregelen. “We hebben een geactualiseerd overzicht van tekorten en overschotten. Dit is interessant voor werkgevers en gemeenten. Het kan een leidraad zijn bij het ondersteunen van elkaar.”

Direct in actie
Na afkondiging van de verschillende coronamaatregelen heeft het team Werkgeversdienstverlening direct meer dan duizend werkgevers gebeld. “Vanzelfsprekend kregen we veel vragen over NOW, Tozo en TOGS. Waar mogelijk geven we voorlichting. Veel voorkomende individuele uitzonderingssituaties worden door ons gemeld, zodat regelingen kunnen worden aangepast.” UWV Financial Engineer Kees Lamain vult aan: “UWV is uitvoerder van regelingen, we kunnen ze niet veranderen, maar kunnen wel actief signaleren. De problemen die ik tegenkom, worden aanhangig gemaakt bij het ministerie van Sociale Zaken. Werkgevers zelf kunnen een probleem aankaarten bij het ministerie van Algemene Zaken. Verder wij s ik ze op de mogelijkheid om aan te kloppen bij werkgeversorganisaties, brancheverenigingen of de politiek.

Werk gaat door
Toine benadrukt dat de werving op vacatures doorgaat. Dit gebeurt veelal online. “Gelukkig zijn er ook successen te melden. Ruim 40% van de mensen die in maart en april een WW-uitkering hadden, vonden in die periode een baan. We hebben veel schilders, declaranten, callcenter medewerkers en distributiemedewerkers geplaatst. Verder zijn wij gestart met opleidingstrajecten
met baangarantie, onder andere voor fietsenmakers en laadpaalmonteurs.” Ook de plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt loopt door. “We benaderen werkgevers actief. Zeker de nieuwe instroom willen we zo snel mogelijk bemiddelen naar werk, eventueel voorafgaand door korte opleiding.

UWV is uitvoerder van regelingen,
we kunnen ze niet veranderen,
maar kunnen wel actief signaleren

Verbindingen leggen
Verbindingen leggen is een belangrijke inzet van UWV. In dat kader wijst Toine op de online banenmarkt die onlangs georganiseerd is in samenwerking met de Zeeuwse Vacaturebank en LMG. Ook in deze coronatijden zoekt UWV contact met Vlaanderen.
“Over en weer benaderen we werkgevers en werknemers. Hiervoor hebben we de handige Grensmatchapp.” Tot slot wijst Toine op de eerste online netwerkbijeenkomst op 30 juni aanstaande. “We organiseren dan voor werkgevers een webinar arbeidsrecht en we gaan in op de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.”

UWV
Piet Heinstraat 77
4460 AA Goes

Redactie: Caroline Houmes
Fotografie: Martijn Fincke
Bron: Zeeland Business magazine 2-2020 – 8/7/2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.