DOK41 al 5 jaar broedplaats voor innovatief ondernemerschap


dok41De Zeeuwse broedplaats voor innovatieve techno en creatieve start-ups DOK41 viert op 30 juni haar vijfjarige bestaan. Sinds de officiële start in 2010 heeft de broedplaats 48 bedrijven gefaciliteerd met toegang tot kennis en netwerk en het bieden van flexibele en opschaalbare huisvesting. Daarmee is DOK41 de pioniersfase definitief ontgroeid. Het jubileum valt samen met de fusie met Kenniswerf Zeeland, waarmee de toekomst van de broedplaats is geborgd.

In totaal hebben 48 bedrijven in DOK41 gebruik gemaakt van de huisvesting, de coaching- en sparringmogelijkheden en de toegang tot kennis en een breed netwerk. Goed voor 109 hoogwaardige directe arbeidsplaatsen en ongeveer een gelijk aantal indirecte arbeidsplaatsen.

DOK41 biedt startende en (door-)groeiende bedrijven een goede voedingsbodem door hen in de cruciale beginfase ruimte te bieden om flexibel op te schalen en zodoende de ondernemingsrisico’s op dit vlak zo klein mogelijk te houden. Een voorbeeld van deze opschaling is LED verlichtingsontwikkelaar LEDSprogress, die binnen enkele jaren van twee naar negen bedrijfsunits doorgroeide. Het bedrijf staat dan ook op het punt om de broedplaats te verruilen voor een nieuwe locatie in Vlissingen.

Ook legt DOK41 verbindingen met bedrijfsleven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen om ontwikkelingen te ondersteunen en kruisbestuiving te stimuleren. Projectmanager DOK41, Michel Carol vertelt; “Binnen de broedplaats ontstaan unieke samenwerkingen tussen bedrijven die elkaar letterlijk vinden binnen DOK41. Zo werken app-ontwikkelaar nfnty en filmproductiebedrijf Square Fruit nauw samen aan een innovatief product waarbij de bedrijven elkaar perfect aanvullen.”

Toekomst
Op 1 juli a.s. fuseert DOK41 met Kenniswerf Zeeland. De teams van beide organisaties worden samengevoegd en ondergebracht in één stichting om de ingezette weg op efficiënte en effectieve wijze te kunnen voortzetten én op die manier ondernemers te blijven faciliteren en innovatie aan te jagen.
De financiële partners van de nieuwe stichting zijn het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de lokale en provinciale overheden. DOK41 blijft bestaan als formule en merk.

EINDE PERSBERICHT
Informatie voor de pers:
Op 30 juni van 18.30 – 18.45 uur, draagt het bestuur van DOK41 officieel het ‘stokje’ over aan het bestuur van de nieuwe Stichting Kenniswerf|DOK41. De pers is hierbij van harte uitgenodigd om bij dit moment aanwezig te zijn en het moment vast te leggen. Deze borging van DOK41 voor de komende jaren wordt op een feestelijke manier gevierd.

Indien u van deze uitnodiging gebruik wilt maken, bent u op 30 juni van harte welkom bij DOK41, Edisonweg 41B, 4382NV, Vlissingen.

Voor meer informatie over DOK41 gaat u naar www.dok41.nl of neemt u contact op met:

Merel van Rens
Facilitator DOK41
E-mail: merelvanrens@impulszeeland.nl
Tel: 06 20 02 97 67

Beeldmateriaal
Er is aanvullend beeldmateriaal beschikbaar van DOK41. U kunt dit beeldmateriaal opvragen via Merel van Rens, zie contactgegevens hierboven.

Noot voor de redactie
DOK41
Zeeland bruist van (jong en groeiend) ondernemerschap, maar hoe zorgen we ervoor dat het Zeeuwse ondernemerstalent het best tot hun recht komt? Ondernemersbroedplaats DOK41 helpt startende innovatieve technische en creatieve ondernemers een stabiel en rendabel bedrijf op te bouwen. We doen dat door een inspirerende werkomgeving aan te bieden (flexwerkplekken, kantoren, maar ook kantoor- en productieruimte) met daar omheen een aantal diensten op maat die de ondernemer op zoveel mogelijk punten ondersteunen, zoals toegang tot een sterk netwerk en faciliteiten, publiciteit, coaching en begeleiding naar financiering.

DOK41 is onderdeel van Stichting Incubator Zeeland en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid en steun van het Ministerie van Economische Zaken, Provincie Zeeland, Gemeente Vlissingen, Stichting ZigZag, Kenniswerf Zeeland, L’escaut woonservice, NV Economische Impuls Zeeland, Orionis Walcheren, Scalda, HZ University of Applied Sciences, DELTA NV en de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland.
Kenniswerf Zeeland
Kenniswerf Zeeland is dé plek voor innovatie in Zeeland. Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid staat centraal. Innovatie, ondernemerschap en werkgelegenheid worden vanuit Kenniswerf Zeeland gestimuleerd.
De missie van Stichting Kenniswerf Zeeland is om innovatie te stimuleren en ondernemers te helpen met het starten en laten doorgroeien van hun bedrijf. Om dit te realiseren biedt Kenniswerf Zeeland:
• Ondersteuning voor innovatieve start-ups: coaching, evenementen en financiering
• Open innovatie en onderzoek: gezamenlijke initiatieven met het MKB, lokale industrie en kennisinstellingen en het stimuleren van kruisbestuiving
• Een aantrekkelijk vestigingsklimaat: het realiseren van de juiste fysieke omgeving voor kennisintensieve en innovatieve bedrijven en het aantrekken van nieuwe vestigers naar de Kenniswerf (en Zeeland)

Meer informatie over de Kenniswerf: www.kenniswerf.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *