Economie en Ecologie gaan hand in hand

Bij de start van de bouw van de fabriek Ureum 7 in 2009 hebben Yara Sluiskil en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) een convenant gesloten waarin is opgenomen dat Yara een verkenning uit zal voeren om na de ingebruikname van Ureum 7 de priltoren op termijn te sluiten. Een grote uitdaging met perspectief voor milieu en economie. Op 25 juli was het zover en werd de laatste priltoren uit bedrijf genomen.

ZMf-directeur Ira von Harras: “In het convenant werden de inspanningsverplichtingen van Yara vastgelegd. Met zo’n serie afspraken in de hand kun je elkaar aanspreken op de voortgang. De afgelopen tien jaar was dit altijd onderwerp van gesprek.”

Van prillen naar granuleren
In 1971 kwam de zesde ureumfabriek in productie, beter bekend als de gele priltoren. Over de hele levensduur werd maar liefst 14 miljoen ton geproduceerd.

Ira von Harras: “Tien jaar geleden wilde de ZMf het liefst direct de verouderde prilprocessen stopzetten. Die processen veroorzaakten piekemissies van ammoniak en ureum fijnstof die vanwege de aard van het proces moeilijk te controleren zijn. Voor de regio zorgde dat voor overlast en belasting van het milieu. Helaas kosten zulke ontwikkelingen vaak tijd, meer dan je zou willen.”

De nieuwe fabriek Ureum 8 maakt in plaats van prils granules. Bij het proces komen veel minder emissies vrij dan bij prillen. Yara investeerde afgelopen jaren ruim 700 miljoen euro in nieuwe fabrieken waardoor ook de laatste priltoren gesloten kon worden.

Milieu
Naast een halvering van de stofuitstoot over de gehele site werd ook de stikstofdepositie fors gereduceerd, wat ruimte biedt voor nieuwe economische ontwikkelingen zonder dat de natuur extra belast wordt. Met Ureum 8 is nog meer hergebruik van CO2 mogelijk en is er minder koelwaterbelasting op het kanaal.

Michael Schlaug, Algemeen directeur Yara Sluiskil: “Als Yara zijn we een belangrijke speler in de regio. Zowel vanuit economisch oogpunt, maar ook wat betreft onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de voedselvoorziening. Ik zie het als uitdaging om samen met partijen zoals de ZMf voortdurend te verbeteren.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.