Een aantrekkelijk centrum

De afgelopen jaren is er veel gebeurd, sinds het besluit van de gemeenteraad van gemeente Sluis om te starten met het Masterplan Aantrekkelijk Oostburg in 2012. Zes jaar later heeft het centrum van Oostburg een overduidelijke metamorfose ondergaan. In Oostburg klinkt een positief geluid.

Hoe is het plan voor de herinrichting tot stand gekomen? Een interview met Marcel de Paauw en Mark Verhoosel, medewerkers van de gemeente Sluis, over de herinrichting van het centrum.

Masterplan ‘Aantrekkelijk Oostburg’ Op donderdag 27 september 2012 nam de gemeenteraad van Sluis een besluit over het masterplan van het project Aantrekkelijk Oostburg. “Dit plan geeft richting aan de maatregelen die nodig zijn om Oostburg aantrekkelijker te maken”, vertelt Marcel de Paauw, projectleider Aantrekkelijk Oostburg. Hij is er vanaf het begin bij betrokken. Het masterplan biedt een kader voor de toekomst en brengt samenhang in de verschillende deelplannen. In het plan staan de woningmarkt, het centrum en de mensen centraal. Het laat zien dat het mogelijk is om met de nodige middelen een groots effect te bereiken. Een betere verkeersroute, een toegankelijker centrum met aansprekende winkels, balans op de woningmarkt en meer
groen maken de kwaliteiten van Oostburg zichtbaarder.

Plan voor de herinrichting
Nadat het masterplan verder was uitgewerkt, werd in 2014 gestart met de voorbereidingen van de herinrichting van het centrum. De Centrumwerkgroep werd opgericht, waarin ondernemers uit Oostburg en medewerkers van de gemeente Sluis waren vertegenwoordigd. Miranda van der Neut van De Plannenmakerij maakte een schetsontwerp en handboek voor het centrum van Oostburg, wat de leidraad vormde voor het herinrichtingsplan.

Drie fasen
Mark Verhoosel nam vervolgens het technische deel van de herinrichting voor zijn rekening. Dat begon met een voorbereidingstraject dat bestond uit bodemonderzoeken en het maken van een
bestek. “In februari 2016 zijn we gestart met de eerste fase van de herinrichting: het Raadhuisplein en de Brouwerijstraat. Dit was een complexe fase omdat we te maken hadden met relatief beperkte ruimte in die straten. Er zijn hier veel winkels en we wilden de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk houden. Voorafgaand aan de uitvoering van het herinrichtingswerkheeft (toen) Delta alle kabels en leidingen vervangen. Uitgangspunt bij een herinrichting is namelijk dat we ook ondergrondse voorzieningen zoals gas, water en elektra laten meenemen. Eind september 2016 waren we hier klaar met de rioolwerkzaamheden en de herinrichting. De tweede fase, de Markt en Langestraat, zijn we gestart begin 2017 en net voor de bouwvak waren we daar klaar. De aanpak van het Ledelplein, onderdeel van de derde en laatste fase, liep van november 2017 tot eind april 2018.”

Nog niet klaar
De realisatie van de parking bij de nieuwe supermarkt aan de Langestraat en inrichting van de openbare ruimte is het laatste deel van de derde fase. Mark: “Het startsein voor het bouwen van de Jumbo is gegeven en de supermarkt gaat naar verwachting in oktober open”. Marcel en Mark verwachten dat de realisatie van de supermarkt straks ook een plus zal geven aan het centrum. “Het enthousiasme van de mensen is mooi en we horen ondernemers die al uitkijken naar de definitieve afronding van het centrum, als de supermarkt klaar is. Wij zijn in ieder geval heel trots op het resultaat. We zien dat pandeigenaren aan de slag zijn gegaan met het verbeteren van de uitstraling van hun pand. We hopen dat nu ook de rest dit gaat doen.”

Toekomst
Als de drie fasen afgerond zijn, wordt de stand van zaken opgemaakt. “De gemeenteraad heeft bij de start van de herinrichting geld beschikbaar gesteld voor een sobere uitvoering. De herinrichting is toen in drie fasen opgesplitst en we hebben bepaalde onderdelen moeten schrappen. Nu alles klaar is, kunnen we kijken of er nog budget beschikbaar is voor een vierde fase. Als we de Oprit tot aan de Burght nog kunnen meenemen, dan vormt ook deze straat een mooie entree tot het centrum. En de aanpak van het Eligiusplein zou zeker bijdragen aan de verbetering van de
verkeersveiligheid daar”, bepleiten Mark en Marcel. En dan stilzitten? De heren zijn heel stellig: “Zeker niet! Wij denken ondertussen al na om het Masterplan Aantrekkelijk Oostburg, dat afloopt in 2020, een vervolg te geven tot 2030. Want Oostburg verdient het om verder toekomstbestendig te worden!”

Tekst: Odile de Pooter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.