Een arbeidsongeschiktheidsverzekering die wérkt


3
“We vechten tegen de gedachte dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeilijk, duur en ingewikkeld is. Want eigenlijk is het heel simpel. Wie als ondernemer ongeschikt is voor arbeid, kan niet terugvallen op de overheid. Heb je geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan sta je dus met lege handen.”

Aan het woord zijn Kees de Vreede, relatiebeheerder Inkomen bij De Zeeuwse verzekeringen en Remco Suerink, marketeer. “Het is een doemscenario, maar wel reëel. Geen inkomen kan leiden tot een bedrijfsfaillissement en zelfs een persoonlijk faillissement. En terwijl veel ondernemers weten dat er geen vangnet is, vinden ze de stap naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering te groot. Logisch misschien, want het is ingewikkeld. Maar dat mag geen reden zijn om er niet over na te denken.”

Eigen arbeidsdeskundigen
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering regelt zaken op het snijvlak van gezondheid en inkomen. Juist vanwege deze complexiteit is een goed advies noodzakelijk. De Zeeuwse werkt hiervoor met lokale verzekeringsadviseurs die de vertaalslag maken naar persoonlijk maatwerk. “De premie die een ondernemer betaalt, is afhankelijk van tal van factoren, zoals de hoogte van het verzekerd bedrag, de wachttijd en de aard van de werkzaamheden. In een adviesgesprek wordt dit besproken. Soms is het raadzaam dat een van onze arbeidsdeskundigen bij de ondernemer op locatie langsgaat om zich een juist beeld te vormen van de werkzaamheden. Juist dan is het fijn om zaken te doen met een lokale verzekeraar. Onze mensen zijn dichtbij. Ze kennen de regio en weten wat hier speelt.”

Meer dan premie en uitkering
De kracht van De Zeeuwse is dat deze verzekeringsmaatschappij veel meer doet dan het standaard ‘verzekeringsverhaal’. “Onze arbeidsdeskundigen hebben een heel actieve rol. Bij de acceptatie van de verzekering, maar zeker ook tijdens de looptijd. We adviseren de ondernemer daar waar mogelijk om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, bijvoorbeeld in geval van stress- of rugklachten. En is een ondernemer daadwerkelijk arbeidsongeschiktheid dan hebben we re-integratiediensten en coaches beschikbaar. Samen zoeken we naar manieren om hem of haar zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. In het eigen bedrijf en als dat niet gaat eventueel elders.”

Nadenken over de keuze
Volgens De Vreede en Suerink heeft momenteel slechts een derde van de ondernemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een opvallend laag aantal, alhoewel beide heren dit wel nuanceren. “Niet iedere ondernemer heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig. Wellicht is er voldoende eigen vermogen of een partner die het verlies aan inkomen kan opvangen. Wat wel belangrijk is, is dat iedere ondernemer er serieus over nadenkt. Wij zijn hen daarbij graag van dienst.” Om ondernemers te prikkelen om over deze keuze na te denken, is De Zeeuwse aanwezig op Contacta.nl. “Ondernemen gaat vaak niet over geld, maar over passie en gedrevenheid. Met onze arbeidsongeschiktheidsverzekering maken we daar werk van.”

De Zeeuwse verzekeringen
www.dezeeuwse.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *