Een op de drie werknemers Zeeland werkt in zwaar getroffen sector

Coronacrisis: impact op werkgelegenheid in Zeeland

De impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid is groot. Een terugval van de werkgelegenheid is onvermijdelijk, ondanks de vele steunmaatregelen die de overheid heeft genomen. Ook de werkgelegenheid in Zeeland wordt getroffen door het coronavirus. In Zeeland werkt bijna een derde (30%) van alle werknemers in een sector die te maken heeft met (zeer) grote krimp van de werkgelegenheid, zoals de horeca en de uitzendbranche. Een op de vier (25%) van de werknemers werkt in een sector waarin de werkgelegenheid juist toeneemt, waaronder zorg en welzijn en openbaar bestuur.

Dit blijkt uit een analyse van UWV over de impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid. UWV verwacht dat de schade van de coronacrisis op de werkgelegenheid in 2020 op landelijk niveau groot is. Hoewel er nog veel onzeker is, is het wel duidelijk dat de impact op de werkgelegenheid sterk verschilt per sector. Figuur 1 toont per arbeidsmarktregio het aandeel van sectoren met een verwachte (grote of zeer grote) krimp van de werkgelegenheid (links) en het aandeel van sectoren met een verwachte groeiende werkgelegenheid (rechts).

Figuur 1 Verwachte impact op regionale werkgelegenheid in 2020 per arbeidsmarktregio: percentage van de werknemers in sectoren met grote of zeer grote krimp (links) en groei (rechts)

Bron: UWV Polisadministratie, gecombineerd met SUWI Bedrijvenregister voor de indeling naar sectoren. Peildatum ultimo oktober 2019

 

Een op de drie werknemers Zeeland werkt in zwaar getroffen sector
Zeeland behoort tot de regio’s waar de werkgelegenheid relatief gezien wat minder zwaar getroffen wordt dan elders in het land. Dit komt vooral doordat de zorgsector, waarin de werkgelegenheid naar verwachting zal toenemen, in Zeeland zeer sterk vertegenwoordigd is.

In Zeeland werkt 30% van alle werknemers in een sector die te maken heeft met (zeer) grote krimp van de werkgelegenheid. Dit betreft in totaal 45.900 werknemers. Aan de andere kant werkt 43% van de werknemers in een sector die nog relatief weinig last heeft van het coronavirus. Een op de vier werknemers (25%) in Zeeland werkt in een sector waarin de werkgelegenheid groeit. Ter vergelijking: in Nederland werkt 32% in een sector met grote tot zeer grote krimp in de werkgelegenheid, werkt 45% in een sector waarin de gevolgen voor de werkgelegenheid beperkt zijn en werkt 23% in een sector met groeiende werkgelegenheid.

Opvallend is dat sectoren die het meest getroffen worden door de crisis, relatief veel gebruikmaken van flexibele medewerkers. De positie van flexkrachten is daarmee kwetsbaar.

Zeer grote krimp in uitzendbranche en horeca
In Zeeland werken 27.500 werknemers in de zwaarst getroffen sectoren. Dat is 18% van alle werknemers in de regio. Van de sectoren met een zeer grote krimp van de werkgelegenheid is de uitzendsector in Zeeland veruit de grootste sector. Maar ook de horeca heeft te maken met een zeer groot verlies aan werkgelegenheid. Het aandeel van de horeca in de kaart in figuur 2 heeft enkel betrekking op werknemers, niet op uitzendkrachten. Bekend is dat er veel uitzendkrachten in de horeca werkzaam zijn (bijvoorbeeld scholieren/studenten). Mogelijk zijn hierdoor regio’s waar veel horecapersoneel op uitzendbasis werkt, wat ondervertegenwoordigd.

Bron: persbericht per mail.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.