Effecten nieuwe N57 merkbaar

 

De eerste veranderingen in de verkeersstromen zijn merkbaar sinds de ingebruikname van het Middelburgse deel van de N57, gerekend vanaf de A58 tot aan de rotonde bij Serooskerke. Dat blijkt uit verkeerstellingen, die zowel in de oude als in de nieuwe situatie zijn gedaan.

Afname gebruik oude route en toename gebruik nieuwe route

De eerste tellingen wijzen uit dat 20 % tot 30 % minder gebruik wordt gemaakt van de oude route door Middelburg. Met het percentage moet nog enige terughoudendheid worden betracht, want tijdens de tellingen werden op de Kaaienroute werkzaamheden uitgevoerd, die verkeershinder veroorzaakten. Deze hinder kan van invloed zijn op de routekeuze van de weggebruikers. Het toeleidende verkeer via de Sloedam (A58) en de Sloeweg (N254) nam met 3 % toe, terwijl dat via de Veersedam (N57) met 3 tot 4 % afnam. De vrees dat het doorgaande verkeer vanuit Vlissingen-Oost voor de dammenroute kiest, lijkt vooralsnog niet bewaarheid te worden. Op de kanaalkruisingen in Vlissingen is geen daling van het verkeer geconstateerd. Wel waren er verschuivingen in het verkeer van en naar Koudekerke, wat wordt toegeschreven aan het werk aan de voormalige traverse in het dorp. Op de Walcherseweg tussen Middelburg en Grijpskerke is een afname van zo’n 1200 motorvoertuigen per dag vastgesteld. Dat verkeer lijkt nu via de Hondegemseweg richting N57 bij Serooskerke te gaan, want daar was een toename met hetzelfde aantal te zien. Hiermee is het verkeer op de Hondegemseweg met iets meer dan de helft toegenomen. De N287 naar Oostkapelle kreeg ruim 900 auto’s meer te verwerken, wat een groei van 29 % is. Het verkeer door het buurtschap Schellach, via de Van ’t Hofweg en de Golsteinseweg, is meer dan gehalveerd. De ‘knip’ in de Prooijenseweg heeft doorgaand verkeer vanuit Gapinge richting de Middelburgse wijken Veerse Poort en Prooijenspark onmogelijk gemaakt. De N57 lijkt hiermee een aantrekkelijk alternatief geworden voor de route die eerst door de polder leidde. Richting Veere geven de Veerseweg en de Polredijk een daling van 400 motorvoertuigen per dag te zien. Die afname is niet te verklaren, maar kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan het werk aan de N57 dat ter hoogte van Vrouwenpolder nog gaande is.

Vergelijking metingen

Om de nieuwe situatie met de oude te kunnen vergelijken, werden in 2010 al nulmetingen gedaan. In het voorjaar van 2011 werd op dezelfde locaties opnieuw gemeten en werden de tellingen naar de nieuwe weg uitgebreid. Deze tellingen geven nog geen duidelijkheid over de definitieve verkeersstromen. Er kunnen nog veranderingen optreden als het hele tracé van de N57 klaar is aangezien aan het Veerse deel nog volop wordt gewerkt. Om ook inzicht te krijgen in het toeristisch verkeer worden er weer metingen gedaan in de zomermaanden.

Andere factoren die nog meespelen zijn dat de bewegwijzering op de nieuwe weg aanvankelijk niet optimaal was, dat nog niet alle navigatiesystemen de nieuwe verbinding al weergeven en dat op de oude route nog verkeersmaatregelen doorgevoerd moeten worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *