Europese belangstelling voor ToekomstBedrijven

De ervaringen met campagne De ToekomstBedrijven worden ook buiten Nederland met belangstelling gevolgd. De eerste resultaten van deze interesse komen nu in zicht. Zo ondertekenden Syntens Innovatiecentrum en een Poolse ontwikkelingsmaatschappij afgelopen maand een intentieverklaring om deze ervaringen in te zetten voor een Pools project.  Daarbij worden eind december de ervaringen van de campagne getoond als ‘Best Practice’ op een conferentie in Brussel van het Committee of the Regions.

De ToekomstBedrijven
Is een campagne van Syntens Innovatiecentrum in samenwerking met de Kamer van Koophandel om MKB-bedrijven te betrekken bij de bestaande innovatienetwerken voor een beter toekomstperspectief. Vanaf medio 2008 bezoeken Syntensadviseurs in Zuid-Nederland bedrijven om in een persoonlijk gesprek te luisteren naar de toekomstplannen en te helpen met het realiseren van kansen vanuit innovatienetwerken. De inzet is kosteloos dankzij financiële steun van de Provincies Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, het Rijk en de Europese Unie. In vier jaar tijd worden zo 2000 bedrijven bezocht. Lees hier wat ondernemers ervan vinden.

Ervaringen tot nu toe
De campagne benadert sinds 2008 actief ‘onbekende’ ondernemers per plaats of regio. Sindsdien zijn meer dan 5000 bedrijven persoonlijk benaderd waarvan 1848 bedrijven ook bezocht zijn, ofwel 40%. Bij de helft van de bezochte bedrijven zijn voor de ondernemer relevante vervolgacties voorgesteld vanuit de innovatienetwerken, in totaal meer dan 1300 acties. We weten dat van de bezochte bedrijven 65% een groeiambitie heeft en 55% nieuwe markten wil betreden. Ook de veranderingsbereidheid van de bezochte bedrijven is hoog, maar liefst 86% zegt te willen vernieuwen.

Europese belangstelling
Eerder dit jaar was campagne De ToekomstBedrijven genomineerd voor de European Enterprise Awards. Ondanks dat de Award niet is gewonnen, is wel de belangstelling gewekt bij Europese organisaties voor het actief betrekken van het MKB bij innovatienetwerken. Zoals bij een ontwikkelingsmaatschappij in Polen die samen met de plaatselijke universiteit onderlinge samenwerking tussen MKB bedrijven in de regio wil bevorderen, gebaseerd op de ervaringen van de ToekomstBedrijven. De andere uitnodiging betreft het Committee of the Regions, dat medio december in Brussel een forum organiseert met als thema ‘EU research and innovation: what role for regions and cities after 2013’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *