Event: cursus ‘Flexibilisering van het BV-recht’

Op donderdag 15 maart vindt de cursus ‘Flexibilisering van het BV-recht’ plaats in het Van Der Valk hotel te Goes.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht‘ op 4 oktober 2011 aangenomen. De wijziging treedt naar verwachting op 1 juli 2012 in werking. Het is van groot belang om op de hoogte te zijn van de belangrijkste wijzigingen.

Tijdens de cursus wordt ingegaan op aspecten die vooral voor fiscale adviseurs van belang zijn, zoals:

  • winstrechtloze en stemrechtloze aandelen
  • herziene regeling stemrecht
  • aansprakelijkheid bij uitkeringen
  • inkoop en kapitaalverminderingen
  • aanpassingen bij juridische fusie, splitsing en omzetting
  • aandeelhoudersovereenkomst versus statutaire regelingen

Voor meer informatie kijk op Colleges op Maat of schrijf u in.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.