Evides Industriewater

EvidesBijdragen aan de circulaire economie
Evides Industriewater is uw duurzame waterpartner in Zeeland en daarbuiten en draagt met haar relaties bij aan de circulaire economie. Drie voorbeelden van deze bijdrage in Zeeland zijn de Anaerobe zuivering in het Sloe-gebied, de innovatieve pilot naar een lagere waterfootprint bij DOW Benelux en de samenwerking met andere bedrijven om restwarmte te benutten.

Anaerobe zuivering van industrieel afvalwater in het Sloe-gebied
Evides Industriewater breidt de afvalwaterzuiveringsinstallatie  Sloe op het industrieterrein Vlissingen uit met een anaerobe voorzuivering. Met deze uitbreiding wordt o.a. de groei van bedrijven, die actief zijn in de food-sector, gefaciliteerd. Het afvalwater wordt doelmatiger en efficiënter gezuiverd. Met  de toegepaste technologie komt uit afvalwater energie vrij in de vorm van biogas, warmte en groene stroom. Evides Industriewater verbreedt hiermee haar activiteiten en biedt de bedrijven een toekomstbestendige, gebiedsgerichte duurzame oplossing voor hun afvalwater.

Efficiënte waterbesparing bij Dow Terneuzen
Evides Industriewater werkt samen met Dow Benelux in Terneuzen aan een unieke pilot: onderdeel van het Europese E4Water project, met o.a. als doel de waterfootprint te reduceren aan de hand van hergebruik. In dit project worden drie verschillende waterstromen gezuiverd en opnieuw gebruikt voor bijvoorbeeld koeltoren suppletie water, de landbouw of verder opgewerkt tot demiwater.

Sloewarmte: benutten van restwarmte in de haven van Vlissingen-Oost
In de haven van Vlissingen werken vijf bedrijven samen om restwarmte opnieuw te benutten. Evides Industriewater heeft hiervoor samen met deze bedrijven de infrastructuur ontwikkeld. De restwarmtekoppeling levert een flinke bijdrage aan een duurzame Zeeuwse zeehaven. Naar verwachting zal de jaarlijkse CO2-uitstoot worden gereduceerd met 4.300 ton. Daarnaast levert de restwarmtekoppeling een energiebesparing op van circa 2,4 miljoen Nm³/j.

Evides Industriewater

Contact: 010-2935172 | sales@evides.nl | www.evides.nl/industriewater
Evides Industriewater levert proceswater, zuivert afvalwater en initieert hergebruik. Zij is een dochteronderneming van Evides Waterbedrijf.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *