Facilitair Management: Kostenpost of Bespaarmiddel?


Facilitair management regelt, simpel gezegd, het huishouden van een bedrijf. Er wordt gezorgd dat elk personeelslid alle diensten en middelen (faciliteiten) tot zijn beschikking heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan catering, beveiliging, schoonmaak en ICT.

De ondersteunende taken aan het primaire proces van een organisatie zijn altijd van belang geweest. Door schaalvergroting van organisaties ontstond er behoefte aan een aparte afdeling die de facilitaire dienstverlening uitvoerde en coördineerde. Facility management werd steeds professioneler, en verkreeg een aparte plek in organisaties. In de jaren 90 speelden opleiders hierop in door gerichte opleidingen ‘Facility Management’ op diverse niveaus aan te bieden. De facility manager van nu, kan een belangrijke rol spelen in de kostenbesparing van een organisatie. Door werknemers een optimale werkomgeving te bieden kan bijvoorbeeld het ziekteverzuim worden geminimaliseerd. Daarnaast kan door centrale inkoop van diensten en producten een betere prijs worden bedongen bij leveranciers. Ook minder grote organisaties kunnen, door het uitbesteden van facility management aan gespecialiseerde bedrijven, hun voordeel hiermee behalen.
Eén van die bedrijven is Private Activiteiten ROC Zeeland Facilities BV uit Middelburg, kortweg Facilities BV. “Dit bedrijf is voortgekomen vanuit het ROC Zeeland, maar opereert los van de school,” vertelt Hennie van den Adel, directeur van Facilities BV. “Wij bieden diverse diensten aan onder de namen Royal Catering, Park Management en SlagVeilig.” In het ene geval voeren zij de facilitaire taken zelf uit, maar vaak opereren zij als intermediair, waarbij de klant meedeelt in het voordeel dat Facilities BV haalt door het inkopen van grotere volumes. “Wij hebben goede afspraken met bijvoorbeeld hoveniers en beveiligingsbedrijven die wij voor verschillende projecten inzetten.” Zo licht Miriam Hersmis,  verantwoordelijke voor Park Management, toe.
Door de inzet van een professioneel cateringbedrijf tijdens een klantenevenement versterkt een organisatie zijn eigen imago op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteit. De aankleding en de hapjes zien er goed verzorgd uit en de bediening wordt gedaan door professionals. Daarnaast kan, door de specialistische kennis en ervaring binnen een cateringbedrijf, kostenefficiënter worden ingekocht dan wanneer dit in eigen beheer wordt gedaan. Met Park Management voorziet Facilities BV in het beheer van bijvoorbeeld Zep Middelburg. “De eigenaar van het terrein werkt vanuit het midden van het land. Door het beheer aan ons over te dragen kan direct, lokaal toezicht plaatsvinden. Wij zien het meteen wanneer bijvoorbeeld één van de vlaggen er voor schandaal bij hangt en kunnen actie ondernemen. Daarnaast kunnen wij, door onze kennis van de lokale markt, goede afspraken maken met leveranciers.”

Samenwerking
Om aan de ene kant het verblijf op Zep voor iedere bezoeker zo aangenaam mogelijk te maken en aan de andere kant om leerplekken voor de ROC leerlingen te creëren houdt SlagVeilig een oogje in het zeil. Zij spreken mensen aan op onder andere het plaatsen van de fietsen op de juiste plek en het fietsen op de stoep. Voor de beveiliging bij andere projecten is een samenwerking gezocht met een beveiligingsbedrijf. Om in één van de takken van sport van de facilitaire dienstverlening succesvol te zijn is een goede en gerichte opleiding uiteraard gewenst. Maar minstens zo belangrijk is het beschikken over de juiste competenties. “Ondanks de diversiteit van de verschillende taken geldt voor iedereen in de facilitaire dienstverlening dat een klantgerichte houding erg belangrijk is. En dat men openstaat voor anderen” zo luidt de mening van Hennie van den Adel.

Ontwikkelingen in de branche
In de branche vinden nogal wat ontwikkelingen plaats, zoals de steeds verdergaande digitalisering en alle technische ICT ontwikkelingen. Maar ook trends in de catering, in het onderhoud van gebouwen en maatschappelijke veranderingen hebben een grote invloed. Een goed facilitair manager houdt daarom dergelijke ontwikkelingen in de gaten en speelt hierop in. Hij gaat mee met zijn tijd en biedt oplossingen op maat. Eén van deze trends is het thuiswerken. Ook dit brengt voor facility management veranderingen én kansen met zich mee. De werkplekken op kantoor moeten flexibeler inzetbaar gemaakt worden en de faciliteiten om thuis te kunnen werken moeten worden voorzien. Met het nieuwe werken kan een aanzienlijke besparing op werkplekken, reiskosten, maar ook facilitaire diensten worden gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de schoonmaakkosten van kantoren.

Kostenpost of bespaarmiddel?
Een slimme inzet van facilitair management kan dus een flinke besparing in de kosten opleveren. Ook wanneer u er voor kiest om de taken aan een facilitaire dienstverlener uit te besteden. Dit biedt daarnaast het voordeel dat u altijd de beschikking heeft over goed opgeleide professionals ongeacht personeelswisselingen of ziekte, zodat u zich kunt richten op het primaire proces in uw organisatie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *