Financial Diner 2012: De klant bindt ons samen

Het financieel diner van Zeeland Business mag zo langzamerhand een traditie heten. Voor de achttiende keer zitten bankiers en accountants samen aan tafel. Onder leiding van Bert van Leerdam buigen ze zich over het ondernemersklimaat van het afgelopen jaar en spreken ze hun verwachtingen uit voor het komende jaar. In het gastvrije restaurant Katseveer van Rutger en Jessica van der Weel laten ze hun gedachten gaan.

Bankiers en accountants hebben onderling goed contact. Dat blijkt als gespreksleider Bert van Leerdam bij de amuses het gesprek opent met de vraag of iedereen elkaar kent. Ze zetten niet alleen op het jaarlijkse financieel diner van Zeeland Business de klok gelijk maar komen regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen. “Naast de relatie tussen bankiers en accountants onderling is ook de samenwerking in het contact met de ondernemer van belang”, zegt John Heijnsdijk, directeur Business Banking ING. Françoise Wittmer, directeur bedrijven ABN-AMRO, beaamt dit, maar ziet ook de meerwaarde van overleg in algemene zin. “We bespreken hoe de markt eruit ziet en hoe we daarop inspringen.”
Dat brengt Bert van Leerdam meteen op de volgende vraag. Hoe ziet het financiële klimaat er op dit moment uit. Marco Boogaard van Joosse accountants en belastingadviseurs stelt dat verschillende branches onder druk staan. “Vooral de grafische sector is in zwaar weer beland. Ondernemers uit die branche moeten wel met een heel goed plan komen, willen ze een financiering rond krijgen. In dat geval is het van belang dat we samen kijken wat haalbaar is.” Verder lijdt de detailhandel onder de crisis. Goede ondernemers die inventiviteit en durf tonen, presteren goed. Vooral nichemarkten doen het redelijk.

 

 

Financiële trend 2012
Bert van Leerdam prikkelt de gesprekspartners door te stellen dat banken en accountants soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Hans Rijkse van Accountants- en Adviesgroep Rijkse nuanceert die stelling. “Banken zijn tegenwoordig aan veel regels gebonden. Ze staan onder streng toezicht van De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Onlangs is vastgesteld dat banken hun kapitaalreserve in de vorm van eigen vermogen moeten verhogen. Die buffer is bedoeld om banken bestand te laten zijn tegen financiële crises, zodat overheden niet meer bij hoeven te springen en het geld van spaarders beter beschermd is. Dit maakt het steeds moeilijker voor ze om leningen te verstrekken.” Omdat banken druk bezig zijn met het managen van hun eigen balans, kijken ze meer dan ooit kritisch naar het verstrekken van leningen. “Vanwege de schaarste aan financiële middelen kijken banken kritisch naar de besteding van de hen toevertrouwde middelen”, zegt John Heijnsdijk. “Dat is nieuw. In voorgaande jaren waren de financiële markten ruimer en de bereidheid risico’s te nemen groter. Positief is dat door deze ontwikkelingen banken genoodzaakt zijn transparantie te bieden.”
Gertjan Spijk van WEA accountants en adviseurs ziet een adviserende rol weggelegd voor accountants. Accountants hebben voldoende kennis van financieringscondities om een kredietaanvraag goed te begeleiden. Ook bankiers gaan tegenwoordig vaker in gesprek met ondernemers over de voorwaarden voor een lening. “We hebben één ding dat ons samen bindt: de klant”, concludeert Adri van de Laar, directeur Wholesale van Rabobank Oosterschelde. “Samen adviseren we die zo goed mogelijk.” Al gauw is iedereen het met elkaar eens dat ondernemers die een goed ondernemersplan hebben in aanmerking komen voor een financiering. Dat betekent dat het bedrijfsplan klopt en de financiële paragraaf sluitend is. Hans Rijkse meent dat banken te weinig gebruikmaken van fondsen. Zo is er het MKB-fonds waarmee het kabinet investeert in snelgroeiende innovatieve mkb-bedrijven. Hij verwacht dat ondernemers steeds vaker op zoek gaan naar andere vormen van financiering. “Zoals ‘Crowdfunding’. Ondernemers zoeken daarbij naar meerdere kleine geldschieters die kleine bedragen voor bepaalde doelen willen investeren. Of ‘Informal investors’die het risico wel durven nemen en vermogen investeren.”

 

 

Automatisering
De wereld om ons heen verandert. Vanaf 1 januari 2013 is Standard Business Reporting (SBR) de enige system-to-system aanlevermethode voor de belastingaangiften. De gegevens worden uitgewisseld met een universele taal: XBRL (eXtensible Business Reporting Language). “De communicatie met klanten verloopt digitaal”, zegt Peter Huibregtse van Baker Tilly Berk. “Vroeger leverde een ondernemer een pak documenten af op kantoor, nu krijg je een sms’je als hij klaar is met het invoeren van zijn administratie in het boekhoudprogramma. Een accountant heeft daardoor meer tijd voor het geven van deskundig advies, waar ook zijn toegevoegde waarde moet liggen.”
Juist doordat klanten steeds vaker gebruikmaken van boekhoudprogramma’s, is hun financiële status het hele jaar door te monitoren. Een jaarrekening is steeds minder van belang vindt Peter Koeman van Pekaar & Partners Accountants. “Financieel adviseurs houden constant de vinger aan de pols.” Om hun kwaliteit, kennis en vaardigheden te waarborgen, is permanente educatie voor accountants verplicht. Volgens Adri van de Laar is er sprake van een professionaliseringsslag bij de financiële dienstverleners. “Het niveau waarop we acteren is hoog. Dat is de winst van de steeds strenger wordende toezichthouders.” Françoise Wittmer zegt dat ook banken de lat steeds hoger leggen en zorgen voor parate kennis. “Het is onze taak te weten in welke branches het moeilijk gaat, waar de risico’s liggen en waar kansen. Het gaat erom dat je een volwaardig gesprekspartner bent voor de ondernemer.”

Vooruitblik
De prognose die het gezelschap van accountants en bankiers vorig jaar uitsprak -dat 2011 economische groei zou laten zien- is ten dele uitgekomen. Het eerste halfjaar liet een voorzichtige vooruitgang zien. In de maanden daarna verslechterde het ondernemingsklimaat. Ook nu verwachten de deskundigen een lastig jaar. Groei hangt voor een groot deel af van de koopbereidheid van de consument. Omdat consumenten pessimistisch zijn over de economie, houden ze hun hand op de knip. Daartegenover staat dat de huidige dollarkoers laag is. Dat is gunstig voor de export. Entrepreneurs die een neus hebben voor kansen profiteren van opkomende markten. Volgens het gezelschap is het vooral belangrijk dat ondernemers ook onder deze moeilijkere omstandigheden durven blijven dromen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *