Financieel diner: individuele ondernemer maakt het verschil

foto4Iedere sector heeft wel een paar witte raven, zo weten de bankiers en accountants die deelnemen aan het jaarlijkse Financieel Diner van Zeeland Business. “Komend jaar komt het aan op individueel ondernemerschap”, concludeert Gertjan Spijk van WEA Zierikzee. Belangrijk is dat ondernemers hun zaakjes op orde hebben. Bankiers en accountants staan hen met raad en daad bij. Winstpunt is dat de onderlinge communicatie en het wederzijdse begrip terug is. “Het is allemaal wat realistischer geworden”, meent Chris Cornet van ING.

Het diner vindt plaats in Renesse. Een winterse tocht brengt 6 bankiers en 5 accountants samen in de historische ambiance van Slot Moermond, dat stamt uit de 13e eeuw. Het diner wordt geserveerd in een zaal met aan weerszijden imposante harnassen. Die hebben de heren deze avond niet nodig. De sfeer is gemoedelijk en optimistisch.

Meer duidelijkheid
Gespreksleider is Bert van Leerdam. Met vragen en uitdagende kwinkslagen bevraagt hij de heren over ondernemend Zeeland. Natuurlijk refereert hij aan het vorige Financieel Diner waarbij het leek of bankiers en accountants niet langer dezelfde taal spraken. Daarvan is nu geen sprake. “2014 heeft duidelijkheid gebracht ten aanzien van de financieringsmogelijkheden. We weten veel beter wat we nodig hebben om überhaupt een aanvraag te kunnen doen”, meent Peter Joosse van Joosse Accountants uit Middelburg. Marcel Klootwijk van Baker Tilly Berk uit Goes beaamt dit en wijst op het belang van goede communicatie. “Bankiers en accountants moeten duidelijk zijn, naar elkaar, maar ook naar de klant. In dat opzicht is onze taak ook het managen van de verwachtingen.” Ad de Korte van Rabobank Oosterschelde: “De dynamiek is toegenomen. Het is de kunst elkaar daarin mee te nemen en te weten wat je van elkaar nodig hebt.” Dit onderschrijft collega-bankier Peter Bakx van ABN Amro. “We moeten op zoek naar een ‘ja’. Belangrijke opdracht daarbij is het beoordelen van de bestendigheid van de toekomstige kasstromen van de onderneming.”

Positief
Vrijwel iedereen is tevreden over 2014; een jaar waarin voorzichtig, en niet in alle sectoren, de investeringen toenamen. Voor de meesten was het een ‘gewoon jaar’. ABN Amro besloot sectoraal te gaan werken, Pekaar & Partners uit Goes nam afscheid van de laatste Pekaar in de zaak en Edwin van Tatenhove is sinds dit jaar partner bij Schipper Accountants. “We zijn allemaal een periode min of meer intern gericht geweest. Die tijd is voorbij. We hebben nadrukkelijk weer oog voor elkaar en voor onze klanten”, concludeert Rien de Bruine, van Van Lanschot in Goes.

Zeeuwse ondernemers
Bert van Leerdam haalt een recent onderzoek aan van prof. Dr. Roland Blonk, van TNO, binnenkort gast op een Netwerkavond. Volgens Blok telt Zeeland te weinig innovatieve ondernemers. Deze conclusie roept verontwaardiging op bij de financiële experts. “De Zeeuwse ondernemer heeft wellicht iets minder lef of bravoure dan een ondernemer in Brabant of Zuid-Holland. Anderzijds, hij kent zijn markt en heeft zijn zaakjes vaak goed voor elkaar”, aldus Marco van Oosten van ABN Amro. Dat uit zich ook in de economische schommelingen, duidt Adri van de Laar van de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen. “Door de lange termijn-planning en het risicomijdende gedrag van Zeeuwse ondernemers hebben we in Zeeland over het algemeen minder diepe dalen en minder hoge pieken. Dat is over hele linie goed voor de bedrijvigheid en de werkgelegenheid.” Wat betreft de innovatiegraad wijst Chris Cornet op de kennisinfrastructuur die hier anders is dan in bijvoorbeeld Eindhoven. “Zeeland is nu eenmaal kleinschalig. Bovendien, wat is innovatie? Als het gaat om ondernemers die een beroep doen op allerlei subsidiepotten dan ga je die hier niet vinden. Zeeuwse ondernemers doen dat niet. Die doen het zelf.”

Innovatief Zeeland
Gertjan Spijk signaleert een kentering. “Ik zie heel veel innovatie in Zeeland. Er is een flink aantal bedrijven met jonge enthousiaste ondernemers. Hoogopgeleiden kiezen hoe langer hoe meer voor Zeeland vanwege de uitstekende banen en de prachtige woonomgeving.” Edwin van Tatenhove onderschrijft dit, maar ziet ook dat Zeeuwse ondernemers zich te weinig op de borst kloppen. “Zeeuwse ondernemers mogen zich best wat meer profileren.” Voorbeelden van innovatieve kracht zijn volgens Peter Koeman, van Pekaar & Partners, onder andere de zilte teelt op land, oesters en algen. Ook Ad de Korte noemt de food en agri-sector. “Veel sectoren zoeken hoog technologisch personeel. Ik vind het bijzonder krachtig dat sommige bedrijven er inmiddels voor kiezen om iets lager geschoolde mensen aan te nemen en deze vervolgens zelf intern op te leiden”, aldus Peter Koeman.

Verwachtingen
Voor het komende jaar zijn de verwachtingen voorzichtig optimistisch. Zo wijst Edwin van Tatenhove op de historisch lage rentes en de fors gedaalde olieprijzen. “Deze ontwikkelingen zijn gunstig voor de economische ontwikkeling, maar de geopolitieke spanningen en de impact hiervan op het ondernemers- en consumentenvertrouwen zorgen ervoor dat ik het bij ‘gematigd optimistisch’ laat.” Ad de Korte wijst op het aantal toegenomen financieringsverzoeken, maar ook op een toename in het aantal faillissementen in de tweede helft van 2014 en het feit dat veel bedrijven ‘het vet op de botten’ kwijt zijn. “Wat betekent dit gebrek aan financiële armslag zodra de economie echt aantrekt?” Marco van Oosten ziet met name voor de detailhandel uitdagingen. Ook Peter Koeman ziet een wisselend beeld waarbij sommige sectoren weer opleven, en andere achterblijven. “Zo lang de consument niet weet of hij volgend jaar nog een baan heeft, blijft de groei mondjesmaat”, concludeert Adri van der Laar. Toch, over de hele linie, zijn de signalen gunstig. Zeker voor bedrijven die durven innoveren. Of zoals Marcel Klootwijk zegt: “Innovatieve bedrijven zijn winnaars”.

“Ik ben hoopvol gestemd”, zegt Chris Cornet, rayondirecteur MKB bij ING. “Vanwege de toename van het aantal kredietaanvragen signaleer ik een duidelijk keerpunt.”

Tekst: Caroline Houmes
Fotografie: Marijana Pajovic

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *