Financiele impuls techniek onderwijs

Naar een sterk technisch VMBO 

Voor techniekonderwijs komt 100 miljoen euro extra beschikbaar. Het kabinet vindt dat dit geld nodig is omdat het aantal scholieren dat kiest voor techniek daalt, terwijl bedrijven juist zitten te springen om technisch personeel. Voor Zeeland betekent dit een impuls van ruim 2 miljoen euro. Plannen voor de besteding ervan zijn recent ingediend.

Guus Hagt, directeur-bestuurder van de Mondia Scholengroep op Walcheren is penvoerder voor de Zeeuwse plannen. Hij praat namens zeven bestuurders van ruim 20 Zeeuwse vmbo-scholen. Voordat hij op de plannen wil gaan, plaatst hij een kanttekening: “We voelen een zekere ambivalentie. Het is lastig om techniek te stimuleren, terwijl bijvoorbeeld ook de zorg en het toerisme springen om personeel. Verder bieden we als vmbo-scholen voorbereidende opleidingen, we leiden niet op voor de arbeidsmarkt. Tot slot, door de nieuwe bekostigingsstructuur lopen we als Zeeuwse scholengemeenschappen straks 3,1 miljoen euro mis. Dat zet deze techniekgelden in een ander perspectief.” 

Zeeuwse ambities
Ondanks deze bedenkingen is afzien van deze gelden vanzelfsprekend geen optie. Om die reden is Hagt, samen met collega-schoolbestuurders en het bedrijfsleven de afgelopen maanden in de weer geweest met het maken van plannen. “Vier belangrijke speerpunten zijn: basisschoolleerlingen laten kennismaken met techniek, leerlingen van het praktijk- en speciaal onderwijs leiden naar techniek, opleiden van techniekdocenten en kijken of we voor vmbo, maar ook mbo- en hbo-studenten, kunnen aansluiten bij het Zeeuwse DNA. Daarbij kun je denken aan specifieke modules als wind- en getijdenenergie, maritieme techniek en de (haven)logistiek.” De looptijd van deze injectie is vier jaar. Hagt verwacht dat met deze plannen de instroom in technisch onderwijs zal toenemen, dat meer mensen uit het bedrijfsleven een deel van hun werkweek voor de klas willen te staan en dat sprake is van een betere samenwerking binnen de Zeeuwse onderwijskolom.


Tekst: Caroline Houmes

Fotografie: Freddy Dirickx

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.