Fiscaal advies voor grenzeloze ambities

Wie internationaal zaken doet, krijgt te maken met internationale belastingwetgeving. Verrekenprijzen, pensioenopbouw, tijdelijk personeel; er zijn tal van zaken waarover u, liefst vooraf, goed moet nadenken. Wie zaken pas achteraf regelt, kan bepaalde risico’s niet vermijden en betaalt wellicht teveel belasting. De belastingadviseurs van Baker Tilly Berk hebben veel kennis en ervaring in huis. Wat hen echt uniek maakt, is dat ze wereldwijd kunnen terugvallen op de expertise van collega’s in meer dan 100 landen.

“Als een ondernemer met zowel het Nederlandse als met een buitenlands belastingstelsel te maken heeft, wordt het al snel een complex verhaal. En dit komt vaker voor dan je denkt. Dit geldt al voor de aannemer die net over de grens een woning bouwt. Voor iedere situatie en ieder land gelden andere regels. Maar natuurlijk liggen er daardoor ook kansen om de belastingdruk zo gunstig mogelijk te laten uitpakken. Door een juiste toepassing van belastingverdragen en EU-regels voorkomen we dubbele belastingheffing en besparen we ondernemers veel tijd en geld.”

Kennis up to date
Aan het woord is Sander Van Gelderen, partner belastingadviseur bij Baker Tilly Berk in Goes. Samen met zijn collega’s Rens Grimminck en Tom van Regenmortel begeleidt hij ondernemers bij hun internationale ambities. Kennis en ervaring hebben zij volop in huis. Niet voor niets heeft Tom zijn Advanced Master European & International Taxation behaald. “De materie is complex. Onderling kunnen we snel schakelen, ook met de collega’s in het buitenland. Daarnaast houden we onszelf scherp door wekelijks actuele wet- en regelgeving te volgen en natuurlijk door permanente educatie.”

Transfer pricing
Een actueel onderwerp is ‘transfer pricing’, ook wel interne verrekenprijzen genoemd. “Ondernemers die met hun onderneming in meerdere landen actief zijn, hebben soms niet alleen externe klanten, maar ook interne klanten, namelijk de buitenlandse groepsmaatschappijen. De fiscus verwacht dat je met beiden op min of meer dezelfde manier handelt. Dit betekent dat je verplicht bent om de gehanteerde prijzen en condities voor het onderling gebruik van goederen, diensten of rechten goed te onderbouwen”, legt Sander Van Gelderen uit. “Wij ondersteunen ondernemers hierbij. Zo kunnen we bijvoorbeeld een benchmark uitvoeren om na te gaan welke prijzen reëel zijn om te hanteren. Voor ondernemingen die actief zijn in meerdere landen en met meer dan 50 miljoen euro omzet, stellen we bovendien de fiscaal verplichte ‘master- en countryfiles’ op. Bovendien adviseren we over de meest optimale en reële verdeling van de winst over de verschillende landen. Zo bieden we zekerheid ten aanzien van fiscale verplichtingen en risico’s.”

Nieuwe Europese anti-ontgaansrichtlijn
De wetgeving met betrekking tot transfer pricing ging vorig jaar in en is relatief nieuw. Het is een eerste antwoord op de constructies die grote internationale concerns optuigen met het oog op belastingontwijking. Iedereen kent het voorbeeld van Apple dat zich in Ierland vestigde vanwege het gunstige belastingklimaat. Tom van Regenmortel geeft aan dat deze wetgeving naar verwachting steeds stringenter zal worden. Een eerste aanzet daartoe is de aanvullende renteaftrek-beperking in de vennootschapsbelasting. “In Nederland kennen we diverse maatregelen die renteaftrek in de vennootschapsbelasting kunnen beperken. Als gevolg van de Europese anti-ontgaansrichtlijn (ook wel ‘ATAD’ genoemd) moeten EU-lidstaten daarnaast een algemene renteaftrek-beperking invoeren. Hoe Nederland dit exact gaat invullen, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de renteaftrek-beperking uit de ATAD op 1 januari 2019 verwerkt zal zijn in nationale wetgeving. Wij adviseren nu al om hiermee bij het aangaan van nieuwe (her)financieringen rekening te houden.”

Pensioenen
In het gesprek met de belastingadviseurs van Baker Tilly Berk wordt direct duidelijk hoe dynamisch en complex hun vak is. En met hoeveel plezier en passie zij werken aan de beste adviezen. Waar ondernemers zelf wellicht moe of moedeloos worden van alle regels, wetten en uitzonderingsbepalingen, die dan ook nog eens per land verschillen, zien Rens Grimminck en zijn collega’s mooie uitdagingen en fiscale kansen. “Pensioenen vormen een ander heikel punt”, aldus Rens. “Hoe moet je bijvoorbeeld omgaan met pensioen dat in het buitenland is opgebouwd? Juist doordat de wetgeving en uitvoering in ieder land anders is, is het niet evident in welk land belasting moet worden betaald.” Meer specifiek gaat Rens in op ondernemers die hun pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd. “Dit is sinds 1 juli van dit jaar niet meer mogelijk. Ondernemers staan voor de keuze om het opgebouwde bedrag te laten staan, om te zetten in een oudedagvoorziening of af te kopen. En terwijl de regering dacht dat dit laatste zou gebeuren, is dit niet het geval omdat in het buitenland andere regels gelden dan hier. Zo complex kan het dus zijn.” En wie als ondernemer besluit naar het buitenland te emigreren, krijgt te maken met de conserverende aanslag. “Hiermee behoudt de Belastingdienst het recht op de inkomensbelasting. Wij denken graag mee over de mogelijkheden om deze aanslag zo laag mogelijk te houden en het onnodig innen hiervan te voorkomen.”

Avontuur
Sander ziet dat ondernemers snel geneigd zijn om maar gewoon te doen en achteraf kijken of ze de juiste keuze hebben gemaakt. “Wij adviseren om juist vooraf goed na te denken over hoe je in het buitenland gaat wonen, werken en/of ondernemen. Er spelen tal van zaken op het gebied van risico en aansprakelijkheid. Met de juiste adviezen kunnen we risico’s beperken. Zaken doen in het buitenland is een avontuur, maar we nemen graag zoveel mogelijk onzekerheden weg.”

Tekst: Caroline Houmes
Fotografie: Marijana Pajovic

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.