Flexschil als voorbode voor economisch herstel

HR-Zeeland-001Hoewel het economisch herstel Zeeland traditioneel wat later bereikt, signaleren Zeeuwse arbeidsmarktintermediairs inmiddels een toename van de vraag naar flexibele arbeid. Zo sterk dat met name technische bedrijven haast moeten maken. Goed opgeleide techneuten worden hoe langer hoe schaarser op de Zeeuwse arbeidsmarkt.

De uitzendbranche is van oudsher een goede indicator van economisch herstel. Bij het eerste, licht economische herstel verhogen veel werkgevers de productiviteit door hun medewerkers te laten overwerken. Als het herstel doorzet en krachtiger wordt, groeit de flexschil en wordt een beroep gedaan op uitzendorganisaties.

Flexibiliteit en geen risico
Jacqueline Baaijens-Bijman werkt als salesmanager bij Tence, het van oorsprong Zeeuwse uitzendbureau dat zich bij voorkeur ‘inzetbureau’ noemt. Tence Inzetbureau richt zich op werkers en doeners in de sectoren industrie, logistiek en services. “De vraag naar personeel groeit, maar ik zie dat bedrijven hier weloverwogen mee omgaan. Dat is mogelijk een gevolg van de crisis van de afgelopen jaren. Van het zo maar leveren van ‘handjes’ is geen sprake. Bedrijven kijken kritisch. Ze zoeken naar optimale flexibiliteit en weinig risico. Ze verlangen dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en zodoende duurzaam inzetbaar zijn.”

Naweeën ontslaggolven
Ook bij HR Zeeland in Terneuzen signaleren Jaco Stoffels en Jolanda Fieret dat de vraag naar personeel toeneemt. Dit jonge Zeeuwse adviesbureau richt zich sterk op de sectoren techniek en logistiek. “We hebben in Zeeland nog steeds te kampen met de naweeën van de ontslagrondes bij onder andere Zalco, Thermphos, Neckerman, SasGlas en Philip Morris. Dit heeft ook zijn effect gehad op onderaannemers. Langzaam aan zien we hier de vraag weer toenemen.”

Jobhoppen
Ook bij de werknemers signaleert Jaco een verandering. Waar iedereen tot voor kort genoegen nam met de zekerheid van een baan, durven met name techneuten weer volop de markt op te gaan. “In de huidige krappe arbeidsmarkt en de toename van de economische bedrijvigheid, durven techneuten weer wel ‘een kansje’ te wagen. Ik heb al redelijk wat mensen gesproken die openstaan voor een verandering van baan. Uiteraard als dit lonend is. Pakt het onverhoopt toch niet goed uit, dan staan er tal van werkgevers te trappelen om ze opnieuw een baan aan te bieden.”

Nieuwe wetgeving
Jacqueline wijst erop dat werkgevers in deze nieuwe groeifase wel degelijk rekening dienen te houden met de nieuwe wetgeving, op het gebied van tijdelijke contracten en de participatie van mensen met een arbeidsbeperking. Haar organisatie speelt hier op in, onder andere door de kosten van een mogelijke transitievergoeding al mee te nemen in de tariefstelling. “Hiermee bieden we werkgevers de flexibiliteit om ook na twee jaar nog -zonder risico’s- te beschikken over een werknemer.” Verder is Tence momenteel actief met het zogeheten Mixed People concept. “Onze manier om uitvoering te geven aan de Participatiewet.”

 

Tekst: Caroline Houmes
Fotografie: Jan Bos

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.