Flexwerkers inhuren? Houd rekening met de Wab!

Of u nou een familiebedrijf heeft, een grote of kleine onderneming: ook voor uw organisatie heeft de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans consequenties. Marjan Veuger, senior arbeidsrechtjurist bij advies- en accountancykantoor Baker Tilly in Goes, licht de gevolgen van de wet alvast toe.

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Het doel van deze wet is om de balans te herstellen tussen vaste en flexibele contracten. Wat betekent dat nou in de praktijk? Marjan Veuger legt uit: “Uw werknemer bouwt vanaf de eerste dag het recht op een transitievergoeding op; niet pas na 24 maanden dienstverband. De hoogte van die vergoeding gaat wel omlaag. Ook is compensatie mogelijk als de transitievergoeding voor een langdurig arbeidsongeschikte werknemer is of na een bedrijfsbeëindiging.”

Ketenregeling en oproepovereenkomsten
“De ketenregeling voor tijdelijke contracten wordt verruimd”, vervolgt Marjan. “Hiermee wordt de Wet werk en zekerheid uit 2015 feitelijk weer teruggedraaid. Want de maximale periode waarbinnen u tijdelijke contracten mag afsluiten, wordt weer 36 in plaats van 24 maanden. Binnen die 36 maanden blijft het aantal tijdelijke contracten wel drie en de tussenliggende periode blijft zes maanden. Verder verandert de oproepovereenkomst: een oproepkracht moet minimaal vier dagen van tevoren worden opgeroepen, tenzij de cao deze oproeptermijn heeft verkort. Trekt u de oproep toch nog in, dan houdt de oproepkracht recht op loon. Heeft de oproepovereenkomst een jaar geduurd, dan moet de werkgever de oproepkracht een arbeidsovereenkomst aanbieden voor het aantal uur dat gemiddeld is gewerkt in het voorgaande jaar. Het is voor werkgevers belangrijk daar nu al rekening mee te houden.”

Overige rechten
“Door de invoering van een cumulatiegrond voor ontslag, de zogenaamde ‘i-grond’, wordt het voor werkgevers mogelijk om bij de kantonrechter een combinatie van omstandigheden aan te voeren voor de gewenste beëindiging van het dienstverband. Wijst de rechter die toe, dan kan hij wel een aanvullende vergoeding toekennen aan de werknemer.” Ook voor payrollmedewerkers verandert het nodige, weet Marjan. “Zij hebben recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de overige werknemers van de opdrachtgever. Payrollwerknemers krijgen daarnaast recht op een adequate pensioenregeling, al is dat pas per 1 januari 2021. Voor tijdelijke contacten en een vaste oproepovereenkomst geldt een hogere WW-premie dan voor vaste contracten. Voor het toepassen van de lage premie is een schriftelijke arbeidsovereenkomst vereist. Als die er niet is, is dat zeker een actiepunt voor werkgevers.”

Meer weten over de Wab?
Kom op woensdag 25 september 2019 in Goes naar een seminar over de Wet arbeidsmarkt in balans. Zo krijgt u inzicht in de wijzigingen die per 1 januari 2020 van kracht zijn en wat die in de praktijk voor u betekenen. Ook de consequenties van de Wab voor uw HR-beleid en de impact op loonheffingen komen aan bod. Meer info op www.bakertilly.nl/seminarwab.

Baker Tilly
Stationspark 8
4462 DZ Goes

 

 

 

 

 

Foto: Baker Tilly

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *