Friends of UCR biedt jongeren kansen

foto11University College Roosevelt bestaat inmiddels ruim 10 jaar. Met de komst naar Middelburg kreeg ook de Zeeuwse hoofdstad een nieuwe impuls. De ruim zeshonderd studenten, waarvan bijna de helft uit het buitenland, geven de stad haar energie en jeugdigheid terug. Het fonds, Friends of UCR, maakt deze academische studie en dit studentenleven ook mogelijk voor minder draagkrachtige studenten.

University Colleges zijn een relatief nieuw fenomeen, vertelt dean prof. Barbara Oomen. “We bieden hier een kleinschalig opleiding aan een selectief publiek. Ongeveer 40% van de studenten is afkomstig uit het buitenland maar alle studenten verblijven intern, op de campus. Het onderwijsniveau is hoog en niet monodisciplinair zoals bij de meeste universiteiten. Integendeel, wij bieden een multidisciplinair pakket en vormen zo breed opgeleide, breed geïnteresseerde academici. Na hun studie hier gaan velen verder met hun Master, in tal van richtingen, van kunstgeschiedenis tot economie en natuurkunde. Sommigen blijven in Nederland, anderen gaan bijvoorbeeld naar Oxford en Cambridge.”

Studiebeurzen
Al vanaf de start werkt University College Roosevelt samen met het Zeeuwse bedrijfsleven. “Sterker nog, zonder deze steun waren we er niet geweest”, aldus Oomen. Ook studenten zelf verdienen soms een steuntje in de rug. Om die reden is het fonds Friends of UCR opgericht. Dit fonds biedt talentvolle tweede- en derdejaarsstudenten uit het buitenland een beurs zodat zij de kans krijgen hun opleiding af te ronden. “We hebben momenteel studenten uit bijvoorbeeld Oekraïne, Nepal en Albanië. Stuk voor stuk gemotiveerde jongeren met een bijzonder academisch potentieel, maar zonder de benodigde financiële middelen. Het is geweldig om hen die kans te bieden. Graag zouden we de beurzen uitbreiden en ook eerstejaarsstudenten de mogelijkheid van een beurs bieden.”

Meerwaarde
Oomen ziet daadwerkelijk meerwaarde in het verstrekken van beurzen, en niet alleen voor de jongeren zelf. “Het is een mooie investering in de diversiteit van de studentenpopulatie. Bovendien vormt het iedereen. Jongeren voor wie geld geen rol lijkt te spelen, gaan toch anders nadenken als zij in contact komen met een hardwerkende beursstudent. Voor het bedrijfsleven zelf is het geweldig om zo direct een jongere de kans te bieden zijn of haar talenten te ontplooien. Daarbij worden zij vaak de beste ambassadeurs voor onze provincie.”

Bedrijfsleven
De beurzen die de jongeren krijgen, betalen ze in een later stadium terug zodat weer een nieuwe academicus in de dop in Middelburg kan starten. “Een aantal grote Zeeuwse werkgevers doneren beurzen, zoals Damen Shipyards, Dow Benelux, Rabobank en Humares. Daarnaast bieden we het Zeeuwse bedrijfsleven jaarlijks de mogelijkheid om het sponsordiner bij te wonen, ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar in september. Verder openen we binnenkort een Hall of Fame; ook daarmee onderstrepen we het belang van de bijdragen vanuit het Zeeuwse bedrijfsleven.”

Tekst: Caroline Houmes
Fotografie: Ruden Riemens

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *