Fusie COS Brabant en COS Zeeland: Switch

Per 1 januari 2013 zijn COS Brabant en COS Zeeland gefuseerd. Op 24 januari jl. vond de lancering van de nieuwe organisatie plaats. De organisatie gaat verder onder de naam Switch en slaat een nieuwe weg in. Rob van Mierlo directeur van COS Brabant, krijgt de leiding over de nieuwe organisatie. Switch heeft een vestiging in Zeeland op het oude adres in Goes en in Tilburg op een nieuw adres aan de Stationstaat 31.

Nog steeds leven 1 miljard mensen met voedseltekort en onder de armoedegrens van $ 1,25 per dag, terwijl een vergelijkbaar aantal mensen op grote schaal voedsel verspilt. Grote sociale en economische verschillen in de wereld vormen een risico voor een vreedzame en duurzame toekomst. Het is een kwestie van eigenbelang voor burgers en overheden om te kiezen voor een gezamenlijke toekomst op basis van een rechtvaardig en duurzaam gebruik van de aarde.

De strategie van de nieuwe organisatie is het wereldburgerschap. Dit betekent dat burgers zich bewust zijn van de effecten van hun eigen gedrag op de rest van de wereld.

De nieuwe naam van de gefuseerde organisatie wordt Switch. Switch staat voor omschakelen. Omschakelen naar een duurzame en rechtvaardige wereld. Switch stimuleert duurzaam en rechtvaardig gedrag. In het bijzonder dat van consumenten en producenten. Switch: samen naar duurzaam en rechtvaardig.

De focus bij de producenten ligt op het Midden- en Kleinbedrijf. Uit onderzoek is gebleken dat het MKB wel duurzaam wil ondernemen, maar vaak niet weet hoe. Doelstelling is dat deze groep maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als een logisch onderdeel van de bedrijfsvoering beschouwt en daar ook naar handelt.

Bij consumenten zoomt Switch in op jongeren van 12 tot 25 jaar. Switch richt zich rechtstreeks tot hen, maar zet ook in op samenwerking met intermediairs zoals onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties en studentenverenigingen.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *