Fusie Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent – Onze haven in Europese Top 3

Sinds 8 december bestaat Zeeland Seaports niet meer en ook het Havenbedrijf Gent houdt op te bestaan. Samen worden zij één havenbedrijf onder de nieuwe naam North Sea Port. Haven-gedeputeerde Carla Schönknecht spreekt van een historisch moment, een mijlpaal in de Zeeuwse geschiedenis. Eind november sprak ik met haar over de havens en de totstandkoming van de fusie.

Naast de landbouw, recreatie en het toerisme is de haven een belangrijke pijler van de Zeeuwse economie. Oud-premier Balkenende adviseerde in zijn rapport ‘Zeeland in Stroomversnelling’ (2016): De Zeeuwse havens dienen zich, als relatief kleine speler, een positie te verwerven binnen grotere havenplannen waar ook de havens van Gent en Rotterdam onderdeel van zijn.

Schönknecht: “Voor de provincie, als aandeelhouder, gaat het om toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Zeeland Seaports is zelf niet zo’n grote organisatie, 85 fte, maar de bedrijven die op de haventerreinen werken zijn als economische spin-off goed voor 15.000 directe banen en 32.000 indirecte. In die toegevoegde waarde en werkgelegenheid faciliteert Zeeland Seaports steeds meer.
Voorbeeld: Schepen komen met fruit-extracten en die worden in Zeeland gemaakt tot fruitsappen: een nieuw product. Ook worden er met Offshore Wind banen gecreëerd en daarmee wordt onze haven economisch een veel belangrijker speler. Dit leidde, tot groot genoegen van de aandeelhouders (de gemeentes en de provincie), tot mooie cijfers in de afgelopen drie jaar. Dividend, zit er voorlopig niet in. De aandeelhouders staan zelfs nog steeds voor een heel groot bedrag borg voor het Zeeuwse havenbedrijf. Voor ons als overheid gaat het om de welvaart in onze provincie.”

Fusie
“Voor de fusie is er gekeken naar de waarde van de beide havenbedrijven Gent en Zeeland Seaports. Bepaald is dat beide partijen gelijkwaardig zijn: 50-50. Dat geldt dus ook voor de raden van bestuur, de directie: Nederland 50% en Belgie 50%. Fusie of niet, de bedrijven blijven hun waarde behouden en de gronden blijven in eigendom van de dochterbedrijven. De hoofdvestiging wordt ingeschreven in Sas van Gent, internationale relaties worden ontvangen in het kantoor in Gent. Het fusiefeest op 8 december begint in Gent en dan varen we naar Nederland. We zijn echt met elkaar verbonden.”

Het meeste werk voor de fusie hebben de twee CEO’s gedaan, Daan Schalck van het Havenbedrijf Gent en Jan Lagasse van Zeeland Seaports. Schönknecht: “Die hebben vorig jaar, nadat de ministers het convenant getekend hebben, keihard gewerkt en echt voor ieder probleem een oplossing gevonden. En dat was echt niet eenvoudig. De Belgische/Vlaamse wetgeving en de Nederlandse verschillen enorm. Daarom zijn ze verder gaan kijken en is er een oplossing gevonden in een Europese NV.”

Thermphos
“Het rapport dat Diederik Samson heeft gemaakt geeft duidelijkheid. Het voorziet in de kosten om Thermphos te saneren en schoon op te leveren: 83 miljoen euro. Dat bedrag delen we met z’n drieën: Rijk, provincie en gefuseerd havenbedrijf. Als het meer wordt dan is dat ook voor z’n drieën. Gent heeft daar mee ingestemd. Mocht er ooit resultaat van die grond komen, dan wordt dat ook over die drie partijen verdeeld.”

Cultuurverschillen
Zeeland Seaports, inclusief de ondernemingsraad, staat volledig achter de fusie. Er wordt nu al goed samen gewerkt tussen de havens. Dat is wennen, want Vlamingen zijn anders dan Hollanders. In Vlaanderen telt het vertrouwen, als zij een goed gevoel hebben met de ander dan lossen we samen de problemen op’. Nederlanders willen problemen eerst zèlf oplossen. Het feit dat Jan Lagasse ook Vlaams bloed heeft zal ongetwijfeld positief hebben bijgedragen tot de fusie.

Schönknecht: “Omdat zowel Zeeland als Gent erg afhankelijk zijn van enkele grote partijen was deze fusie zeer logisch want hierdoor valt de concurrentie tussen de havens weg en kan je samenwerken. Het nieuwe Havenbedrijf beslist wat waar gebeurt. In Vlissingen is een concentratie en toeloop van ‘Wind op Zee’-bedrijven. Die moet je niet naar Gent sturen. Door de samenwerking benut en versterk je elkaars krachten. Daardoor gaat de klant uiteindelijk winnen, die moeten we faciliteren.”

 

Tekst: Bert van Leerdam
Fotografie: Mechteld Jansen, Graphics provincie Zeeland, Ruden Riemens

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Niets gevonden

Er zijn geen resultaten gevonden

Evenement-tag: Award

Niets gevonden

Er zijn geen resultaten gevonden

","subscription_failed":"Kijk dan de onderstaande velden in om ervoor te zorgen u de juiste informatie.","et_ab_log_nonce":"52abca6ca3","fill_message":"Alsjeblieft, vul op de volgende gebieden:","contact_error_message":"Gelieve de volgende fouten te verbeteren:","invalid":"Ongeldig e-mail","captcha":"Captcha","prev":"Vorig","previous":"Vorige","next":"Volgende","wrong_captcha":"U heeft het verkeerde nummer in de captcha ingevoerd.","wrong_checkbox":"Checkbox","ignore_waypoints":"no","is_divi_theme_used":"","widget_search_selector":".widget_search","ab_tests":[],"is_ab_testing_active":"","page_id":"21451","unique_test_id":"","ab_bounce_rate":"5","is_cache_plugin_active":"yes","is_shortcode_tracking":"","tinymce_uri":""}; var et_pb_box_shadow_elements = []; var et_pb_motion_elements = {"desktop":[],"tablet":[],"phone":[]}; var et_pb_sticky_elements = []; /* ]]> */